Faceți căutări pe acest blog

Achiziții recente - Republica Moldova între Bruxelles și Moscova: Opțiuni identitare și geopolitice (1991-2019)

327(478) / C-36,  II-723448

CAZACU, Gheorghe. Republica Moldova între Bruxelles și Moscova: Opțiuni identitare și geopolitice (1991-2019) / Gheorghe Cazacu . ─ Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2020. - 298 p.

Bibliogr. : p. 239-267

ISBN: 978-606-17-1635-7

Republica Moldova este una dintre țările ale cărei realități trecute și prezente sunt insuficient studiate. Cercetările existente se axează aproape exclusiv pe analiza proceselor politice și economice, fără a pune accent mai deloc pe analiza percepției opiniei publice de dincolo de Prut. Influența exercitată de factorul rus a fost prea puțin studiată și, adesea, greșit înțeleasă. Lucrarea de față surprinde evoluția alternativele geopolitice din Republica Moldova pornind de la opțiunile identitare și realitățile socio-politice locale și regionale./ Gheorghe Cazacu

Lucrarea de faţă  are 5 capitole, fiecare având mai multe subcapitole. In această ordine de idei, primul capitol al lucrării este alocat analizei istoriografiei subiectului de cercetare. In cadrul analizei istoriografice am prezentant principalele idei din lucrările existente până la acest moment referitoare la Republica Moldova sau la întreaga regiune. Scopul unei astfel de abordări este acela de a prezenta ideile şi de a descoperi anumite limite în cadrul istoriografiei subiectului de cercetare.

Al doilea capitol al lucrării va conţine referiri la tranziţia Republicii Moldova. In cadrul acestui capitol am discutat despre ultimii ani ai comunismului sovietic în Moldova. De asemenea, în centrul atenţiei s-a aflat mişcarea naţională de obţinere a independenţei faţă de Uniunea Sovietică. în cadrul acestui subcapitol am discutat despre activitatea Frontului Popular din Moldova în vederea pregătirii trecerii la grafia latină şi lupta acestei organizaţii pentru obţinerea independenţei de stat a Republicii Moldova faţă de Uniunea Sovietică. în ceea ce priveşte viaţa politică din Republica Moldova din 1991 până în prezent, am făcut o scurtă trecere în revistă a principalelor evenimente politice din această perioadă. Această abordare are rolul de a stabili un cadru introductiv menit să înlesnească înţelegerea celor ce vor fi discutate în capitolele următoare.

Cel de-al treilea capitol al lucrării are rolul de a realiza trecerea, treptată, înspre miezul acestei lucrări: amplasarea Republicii Moldova între Occident şi Rusia şi despre modul în care ţara împrumută valori culturale din ambele părţi. Tot în cadrul acestui capitol am discutat despre valorile culturale româneşti ce sunt larg prezente în Republica Moldova. De asemenea, am alocat spaţiu şi pentru analiza proximităţii culturale a Federaţiei Ruse faţă de Republica Moldova. Nu în ultimul rând, trebuie să menţionez că în cadrul acestui capitol am analizat şi lupta culturală dintre moldovenism şi românism. Toate aceste aspecte discutate în al treilea capitol al lucrării au rolul de a arăta că situaţia din această ţară este una deosebit de complicată, iar nevoia de a înţelege bine aceste realităţi este cheia pentru justă apreciere a situaţiei per ansamblu în Republica Moldova şi pentru a putea face aprecieri adecvate cu referire la modul în care ar putea evolua situaţia dincolo de Prut în viitorul apropiat.

Cel de-al patrulea capitol al lucrării va fi o scurtă trecere în revistă a principalelor elemente de politică externă a Republicii Moldova în perioada de după obţinerea independenţei faţă de Uniunea Sovietică. Pentru a prezenta scindarea şi divergenţele de opinie din cadrul societăţii moldoveneşti, voi realiza un capitol referitor la scrutinele electorale ce au avut loc în Republica Moldova de-a lungul perioadei post independenţă. Aici voi analiza, pe scurt, campaniile electorale din cadrul alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din Republica Moldova după obţinerea independenţei de stat. Această abordare are rolul de a prezenta scindarea populaţiei din Moldova pe criterii geopolkice şi de a explica evoluţiile opiniilor exprimate de cetăţenii moldoveni de-a lungul timpului.

Cel de-al cincilea capitol al lucrării va fi centrul unor dezbateri cu referire la valoarea geostrategică şi geopolitică a Republicii Moldova pentru Uniunea Europeană şi Rusia. De asemenea, am discutat despre importanţa geoeconomică a Republicii Moldova, precum şi despre relevanţa energetică a acestei ţări.


CUPRINS

Capitolul 1. Istoriografia subiectului de cercetare

Istoriografia din Republica Moldova
Istoriografia problemei de cercetare din perspectivă occidentală
1.1. Situaţia din Republica Moldova din perspectiva istoriografiei române
1.2. Istoriografia conflictului transnistrean
1.3 Situaţia din Republica Moldova din perspectiva istoriografiei române
1.4.. Istoriografia conflictului transnistrean
1.5- Situaţia din Republica Moldova din perspectiva istoriografiei sovietice şi
ruse
Capitolul 2. Intre Occident şi Rusia. Istorie şi politică între Prut şi Nistru. 
2.1. Aspecte privitoare la trecutul istoric al spaţiului Pruto-Nistrean
2.2. Drumul spre independenţă al Republicii Moldova (1982-1991)
2.3. Anul 1991, an crucial în istoria Republicii Moldova
2.4. Viaţa politică în Republica Moldova (1991-2019)
Capitolul 3. Moştenirea culturală a Republicii Moldova
3.1. Intre două lumi. Aspecte generale referitoare la situarea Republicii Moldova între Uniunea Europeană si Rusia
3.2. Valorile culturale româneşti în Republica Moldova
3.3. Influenţa culturală rusă asupra societăţii moldoveneşti
3.4. Moldovenism versus românism în spaţiul pruto-nistrean
Capitolul 4. Politica externă a Republicii Moldova (1991-2019)
4.1. Politica de vecinătate a Republicii Moldova
4.1.1. Republica Moldova şi România
4.1.2. Republica Moldova şi Federaţia Rusă
4.1.3. Activitatea comercială a Republicii Moldova
4.2. Evoluţia relaţiilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană
4.2.1. Planul de acţiuni Republica Moldova — Uniunea Europeană
4.2.2. Republica Moldova şi Uniunea Europeană în contextul Parteneriatului Estic
4.2.3. Date referitoare la relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană după anul 2009
4.3. Alegeri parlamentare şi prezidenţiale. Opţiuni identitare şi geopolitice ale electoratului din Republica Moldova
4.3.1. Scurt istoric al alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din Republica
Moldova
Capitolul 5. Geostrategia şi geopolitica Republicii Moldova
5.1. Dependenţa geostrategică şi geopolitică a Republicii Moldova faţă de Federaţia Rusă
5.2. Impactul problemei transnistrene asupra geopoliticii Republicii Moldova
Concluzii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti