Faceți căutări pe acest blog

Colecţii UE - Economie


 
33 Economie. Științe economice


330      Economie în general
331      Muncă. Relații de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii
332      Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar. Economia fondului de locuințe (fondului imobiliar)
334      Forme de organizare și cooperare în activitatea economică


 336 Finanțe ( Finanţe publice. Bănci. Monedă)
 339 Comerț. Relații economice internaționale. Economie mondială
 339.7 Finanțe internaționale (Balanţă de plăţi. Bănci internaţionale, instituţii care acordă împrumuturi)
 339.9 Economia internațională în general. Relații economice internaționale. Economie globală330.3  P-23   III-125311
PAPAIOANNOU, Elias  Trust(ing) in Europe?:How increased social capital can contribute to economic development / Elias Papaioannou . ─ Brussels : Centre for European Studies, 2013
130 p. : tab., scheme.

330.3 / S - 61    II-702384
SIMEN, Antoneta         Finanțarea investițiilor prin berd / Antoneta Simen . ─ Brașov : Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2012. - 150 p.
Bibliogr. Bibliogr. : p. 148-150
ISBN: 978-606-19-0088-6

331.1  I-22   III-138422 
Iamandi, I-E.   Managementul resurselor umane în context internațional : Tendințe și oportunități actuale / Irina-Eugenia Iamandi . ─ București : ASE, 2020. - 254 p. : fig., tab. - (Afaceri internaționale).
ISBN: 978-606-34-0336-1

331.1 / B - 61    I-1268942
BÎRCĂ, Alic     Redimensionarea managementului resurselor umane în contextul integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană Alic Bîrcă . ─ Chişinău : ASEM, 2015. - 334 p. : fig., tab.

331.1 / M-24    II-709824
Managementul resurselor umane : Ghidul autorităţilor publice locale / Anastasia Blajin, Mihaela Roşcov, Vitalie Popa, Aurelia Ţepordei . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015. - 172 p. - Bibliogr. : 170-171 p. - ISBN: 978-9975-87-024-5.


331.1 / P - 86    III-127963
POSTAN , Liliana    Modelul social european şi sistemul social naţional : provocări ce însoţesc racordarea activităţii sindicatelor din Moldova la rigorile UE : Studiu / Liliana Postan . ─ Chişinău : [s. n.] , 2016. - 98 p. Antetitlu : Confederaţia Naţ. a Sindicatelor, Inst. Muncii.
ISBN: 978-9975-87-152-5


331.2 / P-92   IV-61127
PRISACAR, Tatiana.        Remunerarea muncii angajaților în cadrul proiectelor: Ghid practic pentru organizațiile necomerciale : Ghid elaborat în cadrul proiectului ”Asistență Tehnică pentru susținerea dezvoltării Organizațiilor Societății Civile din Republica Moldova” / Tatiana Prisacar; Consultant : Tudor Capșa . ─ Chişinău : [S. n.], [2020]. - 128 p.


331.2 / П-77    IV-61213
ПРИСАКАР, Татьяна.       Оплата труда работников в рамках проектов: Практическое руководство для некоммерческих организаций / авт. руководства : Татьяна Присакар; консультант : Тудо Капша ; Фонд Европейского Союза для Гражданского Общества Республики Молдова 2015 . ─ Кишинэу : [s. n.] , [2019]. - 160 p.


331.5    Piața muncii. Piața brațelor de muncă


331.5 / D - 10 II-708492
DREA, Eoin; MUREȘAN, Siegfried. It's Our Job: Reforming Europe's labour markets /Eoin Drea and Siegfried Mureşan . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2015. - 94 p.

331.5 / M-67     III-126653
Migrația de muncă din Republica Moldova : factorii de propensiune ai procesului / coord. șt. : Valeriu Moșneaga . ─ Chişinău : CEP USM, 2015. - 150 p. : tab.

331.5 / R-79    I-1267899
ROŞCA, Petru; STANA, George. Migrația internațională a forței de muncă: Monografie / Roșca Petru, Stana George . ─ Chişinău : [s.n.] , 2015. - 363 p

331.5   S-92   I-1275995
Sunteți pregătit să faceți schimbarea? Informații utile privind condițiile de viață și de muncă în străinătate – și multe altele / Comisia Europeană, Direcţia Generală Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune . - 2014. - 190 p.


332.1 / B-45    III-135077
BERCU, Ana-Maria; TOFAN, Mihaela.      Competitivitate regională europeană și dezvoltarea resurselor umane : Fundamente teoretice și bune practici / Ana-Maria Bercu, Mihaela Tofan . ─ Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2018. - 248 p. : tab.
Bibliogr. : p. 245-248ISBN: 978-606-714-378-2

332.1 / D - 51   IV-59205
Dezvoltarea regională : Suport de curs pentru participant / Coord. : Aurelia Țepordei; elab. : Tatiana Savca, Igor Malai. ─ Ed. rev., actualizată și completată . ─ Chișinău : AAP, 2018. - 181 p.

332.1 / M-84   I-1291649
MORARU, Simion.  Suport de curs la disciplina Economie regională : Pentru studii de licență la specialitatea : 0413.1 Business și administrare / Simion Moraru . ─ Chișinău : UCCM, 2022. - 450 p.

334.7 / G- 42   II-716893
Ghid pentru afaceri : Surse de finanțare / Ministerul Economiei și Infrastructurii . ─ [Chişinău] : EU4Business, 2019. - 32 p.

334.7 / S -43     IV-53633
Secretul succesului 2012-2013  : IMM-urile europene in postura de campioane internationale / cuvant-inainte : Antonio Tajani; Comisia Europeana . - Luxemburg : Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene, 2012. - 88 p. : fotogr.

334.7 /  S-78      II-716459
Sporirea competitivității afacerii : Ghid pentru afaceri / Proiectul ”Vizibilitate și Comunicare pentru AA/DCFTA” ─ Chişinău : EU4Business, 2018. - 32 p.

334.7 / P-85   II-716891
Руководство по ведению бизнеса : Источники финансирования бизнеса / Ministerul Economiei și Infrastructurii . ─ [Кишинeв] : EU4Business, 2019. - 32 p.

334.72 / E - 25    II-711839
Educaţia antreprenorială : ghidul formatorilor / Comisia Europeană. Direcția Generală Întreprinderi și Industrie . ─ Bruxelles : Uniunea Europeană, 2014. - 97 p. : il. ; 29.7×21 cm.
ISBN: 978-92-79-30922-9


336 Finanțe ( Finanţe publice. Bănci. Monedă)

336 F-54   II-711823
Financial crisis: key terms in 23 languages . - Luxemburg, 2012. - 67 p.

336 / S-43    II-709821
SECRIERU, Angela; DRAGOMIR (ROTARU), Lilia.    Managementul finanţelor publice locale : Ghidul autorităţilor publice locale / Angela Secrieru, Lilia Dragomir (Rotaru) . ─ Chișinău : [s. n.] , 2016. - 88 p. - ISBN: 978-9975-87-077-1.

336.1 / B -92       II-710695
BUJOR, Oleg        Aspecte legale şi financiare în Orizont 2020 / Oleg Bujor; resp. de ed. : Diana Grozav . ─ Chişinău : Impressum, 2015. - 16 p.

336.1 / E - 54      I-1273161
ENACHE, Marian Bugetele statelor Uniunii Europene / Marian Enache . ─ București : Universul Juridic, 2016. - 326 p.. - Bibliogr. : p. 310-322


 336.1 / K – 70   III-125310      
 LEV, Galina; MATTHES, Jürgen. Smart Fiscal Consolidation : A strategy for achieving sustainable public finances and growth / Galina Kolev and Jürgen Matthes . ─ Brussels : Centre for European Studies, 2013. - 115 p.


336.2  C-52      II-704324
CHIRCULESCU, Maria Felicia        Fiscalitatea directă în Uniunea Europeană : Abordări teoretice şi practice / Maria Felicia Chirculescu . ─ Timişoara : Mirton, 2013. - 241 p.. - Bibliogr. Bibliogr.: p. 189-208.       ISBN: 978-973-52-1381-7

 336.2  D 80  III 121402
DRĂCEA, N. Politică şi armonizare fiscală în Uniunea Europeană . ─ Craiova : Universitaria, 
2012. - 230 p


336.2 /  D-80     I-1255668
DRĂCEA, M.; FLOREA,        Fiscalitate şi armonizare fiscală  . ─ Craiova : Universitaria, 2013. - 256 p.. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 239-242


336.2 / P-36    II-720562
Pe urmele declarației de avere : Ghid privind identificarea averii pentru jurnaliștii de investigație din Republica Moldova / Consiliul Europei . ─ Strasbourg : Consiliul Europei, 2020. - 74 p.


 336.2  Z 18    III 119795
ZAI, Paul Vasile     Politici bugetare europene. Implicaţii asupra economiei întreprinderii / Paul Vasile Zai . ─ Cluj-Napoca : Accent, 2010. - 240 p. : tab. - (Fiscalitate. Finanţe Publice ; 1).


Banca Europeană de Investiţii pe scurt . -  Luxenburg, 2013. - 6 p.
 
Banking in the Eastern Neighbours and Central Asia – Challenges and Opportunities. - Luxemburg,  2012. - 118p.

336.7/ B -41   IV-54740
BELOBROV, Angela; COCIUG, Victoria; MISTREAN, Larisa     Certificat European Bancar .Manual de curs  / Angela Belobrov, Victoria Cociug, Larisa Mistrean . ─ Chişinău : ASEM, 2015 XII, -  521 p. : tab., scheme.


336.7 / C - 68   III-125113
COJOCARU, Camelia Mariana.     Plăţi şi operaţiuni bancare / Camelia Mariana Cojocaru . ─ Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2016. - 156 p. : fig.. - Bibliogr. Bibliogr. : 149-156 p.
ISBN: 978-606-16-0632-0

336.7 / C -74       I-1270331
Conduita  băncilor centrale din Uniunea Europeană şi provocările crizei financiareglobale / Coord. : Adina Criste, Iulia Lupu . ─ Bucureşti : Editura Universitară, 2015. - 120 p. : tab., graf. - (Ştiinţe economice).

336.7 / U-54   III-126241
 UNGUREANU, Dragoş M. Politici şi instituţii financiar-bancare europene / Dragoş M. Ungureanu . ─ Bucureşti : Editura Universitară, 2014. - 365 p. - (Ştiinţe economice).

336.76 / Б - 61   III-128397
БИЛООКАЯ, Светлана; ХЫНКУ, Родика.    Специфика функционирования и перспективы развития фондового рынка Республики Молдова в контексте европейской финансовой интеграции : Монография / Светлана Билоокая, Родика Хынку; Молдавская Экономическая Академия . Кишинев : ASEM, 2016. - 187 p. : tab., scheme.Anexe : p. 160-187. - Bibliogr. : p. 144-158.    ISBN: 978-9975-75-814-7
 


338 Situație economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producție. Servicii. Prețuri

338(4) / P - 37    I-1279943
PEET, John; LA GUARDIA, Anton.    O Uniune nefericită : Cum poate fi soluţionată criza monedei euro - şi a Europei / John Peet şi Anton La Guardia . ─ București : Communicare.ro, 2017. - 284 p. - (The Economist Books).
ISBN: 978-973-711-522-5

338(478) R-67    III-133773
ROBU, Tudor; RUSU, Gheorghe.     Economia Republicii Moldova - între provocări și soluții: Monografie / Tudor Robu, Gheorghe Rusu . ─ Chişinău : CEP USM, 2019. - 227 p. : fig. color. ; tab. 
ISBN: 978-9975-142-78-6

338(498) / E -20   III-130708
Economie, instituții și integrare europeană / Maria Mureșan (coord.) . ─ Bucureşti : ASE, 2007. - 578 p. : tab., sheme.
Antetitlu : Academia de Studii Economice din București.
Bibliogr. la sf. art.    ISBN: 978-973-594-954-9

338.1 V-42    I-1262079
VERHOFSTADT, Guy    Ieşirea din criză : Cum poate Europa  salva lumea / Guy Verhofstadt; Pref. : Paul Dobrescu Trad. : Lucian Pricop . ─ Bucureşti : Comunicare. ro, 2012. - 256 p.


338.12/ F-94    III-121109
From Reformto Growth: Managing the Economic Crisis in Europe  / Editor : Vít Novotný . ─ Delft : Centre for European Studies, 2013. -  543 p.. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 533-535  ISBN: 978-90-5972-751-9

338.2 / P - 92     
PRISECARU, Petre; BĂLȚĂTESCU, Ionela; PAPATULICĂ, Mariana. Reforma guvernanței economice aUniunii Europene: (Uniunea bancară și uniunea fiscală) / Aut. : Petre Prisecaru (Coord.), Ionela Bălțătescu, Mariana Papatulică . ─ Bucureşti : Editura Universitară, 2014. - 188 p. : graf. - (Ştiinţe Economice).


338.2 / S -11     III-125312
SABATO, Sebastiano; NATALI, David; BARBIER, Cécile.     A model for implementing sustainable and qualitative growth in the EU=Un model pentru punerea în aplicare a unei creșteri durabile și calitative în UE / Sebastiano Sabato, David Natali and Cécile Barbier . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2014. - 78 p.
Bibliogr. Bibliogr. : p. 64-75

338.26 / T-24   II-718575
ŢÂU, Nicolae; POŞTARU, Elvira        European Economy and Strategies / Nicolae Țâu, Elvira Poștaru . ─ Chişinău : [s. n.] , 2019. - 336 p. : tab.
Bibliogr. la sfârșitul cap. - Referințe bibliogr. în notele de subsol
ISBN: 978-9975-56-671-1
 
338.2(4) / W–56   II-709852
WERNBERG, Joakim; DEXE, Jacob. Rewiring Europe: Five Priorities for a Lasting Digital Economy / Joakim Wernberg and Jacob Dexe; Wilfried Martens Centre for European Studies . ─ Brussels : Wilfried Martens Centre for European Studies, 2016. - 68 p.


338.4 Producție și servicii în funcție de sectoarele economice

338.4/ M-38   IV-63167
BAJURA, Tudor; STRATAN, Alexandru; CEBAN, Angela.     Măsuri de asigurare a securității alimentare a Republicii Moldova în condițiile pandemiei COVID-19: (Studiu științifico-practic de intervenție) / Tudor Bajura, Alexandru Stratan, Angela Ceban [et al.] . ─ Chişinău : [S. n.], 2021.- 127p.

338.4 /P - 80     I-1264767
Politica agricola comuna. Un parteneriat intre Europa si agricultori / pref. : Dacian Ciolos; Comisia Europeana . - Luxemburg : Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene, 2012
16 p. : fotogr., scheme


338.4 / P-84   II-711269
POPOVICI, Dumitru; BUCATÎNSCHI, Anatolie. Comerţul în Uniunea Europeană : Experienţa obţineri şi comercializării producţiei agricole / Dumitru Popovici, Anatolie Bucatînschi . ─ Chișinău : [ s. n. ], 2017. - 199 p.. - Bibliogr. : p. 195-199

338.4 / Б-20    II-725323
БАЛАН, Игорь; ЖИГАРЕВА, Елена; КРОТЕНКО, Ирина
Инновационные политики развития международного туризма в контексте европейской интеграции Республики Молдова / Балан Игорь, Жигарева Елена, Кротенко Ирина . ─ Кишинэу : Print Caro, 2022. - 282 p.
ISBN: 978-9975-164-16-0

338.4 / П - 58     II-711225
ПОПОВИЧ, Думитру; БУКАТЫНСКИЙ, Анатолий. Как торгуют в Европейском Союзе  : Опыт организациипроизводства и реализации сельскохозяйственной продукции / Думитру Попович, Анатолий Букатынский . ─ Кишинэу : [ s. n. ], 2017. - 232 p.
339 Comerț. Relații economice internaționale. Economie mondială


339 / S-26      I-1.180187
SAVU, Dana-Victoria Integrare Europeană : dimensiuni şi perspective / Dana-Victoria Savu . ─ Bucureşti : Oscar Print, 1996. - 223 p.
ISBN: 973-9264-00-X

339.1 P-97   I-1266425
PUIULEŢ, Luminiţa. Marketingul în instituţiile teatrale româneşti din perspectiva integrăriieuropene. ─ Sibiu : ULBS, 2013. - 408 p.


339.5 Comerț exterior. Comerț internațional ( Comerţ liber. Protecţionism. Vamă. Taxe vamale. Tarife)

 339.5 /A-18 , IV-45518
PROHNIŢCHI, Valeriu Acordul de Liber Schimb între Republica Moldova şi Uniunea Europeană :Fezabilitatea, perspectivele şi impactul potenţial / Expert Grup Centru Analitic Independent; Valeriu Prohniţchi (coord.), Ana Popa, Alex Oprunenco [et al] . ─ Chişinău : Bons Offices, 2009. - 100 p. : fig., tab. Bibliogr. Bibliogr. : p. 99-100

339.5 / A -62   II-1282975
ANTOCI, Natalia .      Impactul sancţiunilor economice asupra comerţului exterior al Republicii Moldova / Natalia Antoci . ─ Chișinău : [ s. n.], 2019. - 244 p. : fig., tab.
Bibliogr. : p. 213-228.   ISBN: 978-9975-149-04-4

339.5 / D-80 , II-702420
DRAGOTĂ, Gianina Violeta    Politica comercială a României în contextul aderării şi integrării la UE . ─ Timişoara : Mirton , 2012. - 268 p. - (Colecţia Economia ). 

339.5 / G-83       I-1273224
GRIBINCEA, Alexandru; ŞARGU, Lilia; FRUMUSACHI, Eduard   Exportul în țările Uniunii Europene: Ghid metodic / Alexandru Gribincea (red. resp.), Lilia Șargu, Eduard Frumusachi; Universitatea de Studii Europene din Moldova . ─ Chişinău : USEM, 2016. - 44 p. : tab.

339.5 / E-97    II-716579
Exportul în Uniunea Europeană : Ghid pentru afaceri / Ministerul Economiei și Infrastructurii ; Agenția de Investiții din Republica Moldova ; Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM . ─ Chişinău : [s. n.] , 2018. - 56 p.

339.5 / I - 69         III-127633
GRIBINCEA, A.; KOZAK, Y.; TSIGANU, A.   International Trade  : Training manual / A. Gribincea, Y. Kozak, A. Tsiganu [et al.]; Scientific editor : Gheorghe Iliadi . ─ Chişinău : INCE, 2016. - 269 p. : tab.
Antetitlu : Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ''Constantin Stere"
Bibliogr. : p. 268-269.  ISBN: 978-9975-4453-5-1

339.5 / K 72   II -707401
KONST U.    Exportă cu succes în Uniunea Europeană. Un ghid practic pentru întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova/ IDIS Viitorul .- Ch., 2015. - 44 p.

339.5 / K-65   II-708019
КОНСТ, Уве   Экспортируй успешно в Европейский Союз : Практическое руководство для малых и средних предприятий Республики Молдова / Уве Конст . ─ Кишинeв : [ s. n. ] , 2015.  - 44 р. - (Biblioteca IDIS "Viitorul").

339.5 / M-73  I-124807
 MINCU G. Politica comercială a Republicii Moldova : cerinţe de import-export în comerţul cu UE Document de analiză a politicilor nr. 18 / Expert Grup . ─ Chişinău : Bons Offices, 2008 . -
116 p. : tab.Bibliogr. Bibliogr. : p. 61-65

339.5 / P-84  I-1247806
Evoluţia exporturilor Republicii Moldova în Uniunea Europeană : Rolul regimurilor comerciale  : Document de analiză a politicilor No. 21, Aprilie-August / Ana Popa, Valeriu Prohniţchi, Alexandru Oprunenco; ed. : Expert Grup . ─ Chişinău : Bons Offices, 2009. -51 p. 

339.5 / T-76    III-124573
TORNEA, Ion. Acordul de Liber Schimb aprofundat și cuprinzător dintre RM șiUE : Ghid informativ pentru producătorii agricoli / Ion Tornea . ─ Chișinău : IDIS "Viitorul", [2013]. - 31 p. - (Biblioteca IDIS "Viitorul").

339.5  Р-85   II-716581
Руководство по соглашению об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле между Республикой Молдовой и Европейским Союзом. - Ch., 2018. - 36p.

339.5 / T-60      II-708017
ТОРНЯ, Ион. Соглашение о создании Зоны Углубленной и  Всесторонней Свободной Торговли между РМ и ЕС : Руководство-информация для сельхозпроизводителей / Ион Торня . ─ Кишинев : [ s. n. ] , [ 2015].  - 32 р. - (Biblioteca IDIS "Viitorul").

339.5 / Э- 41   II-716461
Экспорт в Европейский Союз : Руководство / Проект "Видимость и освещение деятельности, связанной с реализацией условий Соглашения об ассоциации/ Зоне углубленной и всеобъемлющей свободной торговли (AA/DCFTA) . ─ Кишинев : EU4Business, 2018ю - 56 p


339.7 Finanțe internaționale (Balanţă de plăţi. Bănci internaţionale, instituţii care acordă împrumuturi)


339.7 / B-41   I-1246425  
Belohlavek A. Protecţia investiţiilor străine directe în Uniunea Europeană / Alexander J. Bĕlohlávek ; Trad. : Ludovic Mleziva . ─ Bucureşti : C.H. Beck, 2011 XXIV, 377 p. (Drept european). Bibliogr. Bibliogr. : p. 307-359

339.7 / I-56   IV-50250
Impactul semnării Acordului de asociere între Rebublica Moldova și Uniunea Europeană asupra pieței de capital din Moldova / Natan Garştea, Alexandru Coica, Artur Gherman, ...[et al.]; Soros-Moldova ; Agenţia de Rating şi Estimare "Estimator-VM" . ─ Chișinău : Bons Offices, 2011. - 56 p. : tab., sheme.

339.7 / R-74      IV-56191
Rolul investiţiilor în asigurarea dezvoltării economice durabile în contextulintegrării europene. Conferinţa ştiinţifică internaţională. Ediţia a II- a, aniversară, 29-30 octombrie 2015 = Role of investment in ensuring sustainable economic development in the context of European integration. International scientific conference. 2-nd edition, anniversary, October 29-30, 2015 / Coordonator : Rodica Hîncu . ─ Chişinău : ASEM, 2016. - 363 p. : tab., scheme


339.7 / R -79     II-710853
ROȘCA, Petru; SĂLĂVĂSTRU, Valerian Eficientizarea utilizării creditelor și investițiilor externe în dezvoltarea economiei României  : Monografie / Petru Roșca, Valerian Sălăvăstru . ─ Chişinău : [s.n.] , 2016. - 386 p. : fig., tab.

339.9    Economia internațională în general.      Relații economice internaționale. Economie globală     (Uniuni economice. Comunităţi economice.    Blocuri economice).

339.9 / C-30 III-140171
CASTRAVEŢ, Lucia.         Relațiile economice moldo-române : Monografie (1990-2010) : Experiențe si oportunități / Lucia Castraveț; Academia Română. Institutul Național de Cercetări Economice "Costin C. Kirițescu" . ─ București : Editura Centrului de Cercetări Economice "Costin C. Kirițescu", 2022. - 243 p. : tab. - (Sed vitae discimus).
Bibliogr. : p. 163-174 (149 tit.).     ISBN: 978-973-159-280-0

339.9 / D-51      I-1291079
Dezvoltarea industrială durabilă în contextul integrării europene . Partea 2, Politici europene și opțiuni de implementare a dezvoltării durabile / compilare : Cornelia Crucerescu, Veaceslav Bârdan ; red. resp. : Rina Țurcan. ─Chișinău \ : . ─ [sn]: , 2022. - 240 p.

339.9 / D-51      I-1288998
Dezvoltarea industrială durabilă în contextul integrării europene . Partea 1, Aspectul instituțional al Uniunii Europene. Integrarea dezvoltării durabile în strategiile europene. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2021. - 208 p.

339.9 / C 41   III-121072
Certan, S. Integrarea economică în Uniunea Europeană / Simion Certan, Ion Certan. – Chişinău: CEP USM, 2013. – 347 p. – ISBN 978-9975-71-323-8

339.9 / C-91    IV-55325
CRUDU, Rodica       Integrare economică și economia Uniunii Europene / Rodica Crudu . ─ Chişinău : ASEM, 2015. - 394 p. : tab., scheme.
Antetitlu : Academia de Studii Economice a Moldovei.
Bibliogr. Bibliogr.: p. 384-393. ISBN: 978-9975-75-739-3

339.9 / C-94    II-700537
Culegere de opinii privind dezvoltarea economică și securitatea în Europa / coord. : Cristian Ionuş; referent şt. : Victor Aelenei . ─ Chișinău : CEP USM, 2012. - 137 p. : sheme.
Bibliogr. Bibliogr. la sf. art. ISBN: 978-9975-71-290-3

339.9 / D-18    I-1259583
DANILIUC, Aliona      Politici paternaliste ale țărilor emergente în relațiile economice internaționale / Aliona Daniliuc . ─ Chișinău : [ s. n.] , 2013. - 210 p.
Antetitlu : Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Bibliogr. Bibliogr. : p. 177-183.    ISBN: 978-9975-56-112-9

339.9 / D - 59   III-129665
DINCĂ, Georgiana-Daniela.        Dezvoltarea durabilă şi globalizarea economiei contemporane / Dincă (Badicu) Georgiana-Daniela . ─ Târgovişte : Valahia University Press, 2014. - 153 f. : h., tab.
Anexe : [27 f.] Bibliogr. : [6 f.]
ISBN: 978-606-603-113-4

339.9 / E-20    I-1246631
Economie europeană / Gheorghe Pîrvu, Elena Lolescu, Ramona Pîrvu, Anca Tănase . ─ Craiova : Universitaria, 2011. - 303 p.
Bibliogr. Bibliogr.: p. 301-303.     ISBN: 978-606-510-664-2

339.9 / E-20        IV-56193
CHISTRUGA, Boris; LOBANOV, Natalia. Economie mondială şi integrare europeană : Manual / coord.: Boris Chistruga, Natalia Lobanov . ─ Chișinău : ASEM, 2016. - 272 p.  Antetitlu: Academia de Studii Economice a Moldovei.

339.9 / E - 91    IV-56237
Europeaneconomic integration: Materials of international conference 25-26 march 2016 / Com. șt. : Iurie Sedlețchi, Boris Gaina, Vadim Cojocaru [et al.] . ─ Chișinău : USEM, 2016. - 230 p. : graf., scheme.

339.9   E-93   IV-53419
Evaluarea capacitățiide absorbție a asistenței externe acordate Republicii Moldova / Corina Gaibu, Leonid Litra, Valentin Lozovanu, Viorel Gîrbu; Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) "Viitorul" . ─ Chişinău : IDIS "Viitorul", 
2011. - 54 p.

339.9 / F-94  IV-64315
From neighbourhood policy to association agreement : will there be a continuation? / Scientific committee : Khachatryan Robert (Armenia), Simciuc Elena (Moldova) [et al.], editorial board : Petrascu Svetlana [et al.] . ─ Chişinău : Print-Caro, 2022. - 83 p.

339.9 / G -83    I-1262539
Integrare economică europeană : Suport de curs / Alexandru Gribincea, Natalia Cărbune . ─ Chișinău : 
CEP USM, 2014. - 204 p.

339.9 / G-83      III-137143
GRIBINCEA, Aurelia; GRIBINCEA, Alexandru A. Relații economice interregionale : Suport de curs / Aurelia Gribincea, Alexandru A. Gribincea . ─ Chișinău : [S. n.], 2020. - 53 p. : fig., hărți, tab.

 339.9   I-69   I-1272943
Integrarea economică europeană. Secţiunea Studenţi, masteranzi, doctoranzi  : Materialele conferinţei internaţionale / Comitetul şt. : Iurie Sedletchi, Bivol Teodor, I. T. Nasretdinov [et. al.] . ─ Chișinău : USEM, 2016. - Bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN: 978-9975-3147-1-

339.9 / I-69     II-702386
Integrare economică europeană [ / Monica Răileanu Szeles, Vlad Dumitrache, Ramona Cioban [et al.] . ─ Brașov : Editura Universităţii "Transilvania", 2012. - 170 p. : fig.. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 168-170.

339.9 / I - 69     IV-59689
Integrarea Europeană : aspecte economico-juridice, conferință internațională științifico-practică  : (Culegere de articole științifice) / Com. org. : Lilia Șargu [et al.] ; com. șt. : Iurie Sedlețchi [et al.]. ─ Ed. a 4-a . ─ Chişinău : Lira, 2018. - 454 p.

339.9 / I-76    I-1273485
IONESCU, Victor-Romeo    Economie europeană  / Ionescu Victor-Romeo . ─ Galați : Danubius, 2006
211 p.


339.9 / L-85       I-1270715
LOBANOV, Natalia; POPA, Marina.    Integration économie de l΄Union Européenne : Cours universitaire / Natalia Lobanov, Marina Popa . ─ Chişinău : ASEM, 2015. - 254 p. : fig.
Antetitlu : Académie d´Études Économiques de la Moldavie
Bibliogr. Bibliogr. : p. 232-234
ISBN: 978-9975-75-751-5

339.9 / M-30      I - 1246631
Economie europeană / Gheorghe Pîrvu, Elena Lolescu, Ramona Pîrvu, Anca Tănase . ─ Craiova : Universitaria, 2011. -  303 p.. -  Bibliogr.: p. 301-303

 339.9 / M-30       I-1244894
 MARINESCU D.C.   Politica comercială comună şi participarea Uniunii Europene la GATT/OMC / Dorel Cosmin Marinescu . ─ Craiova : Universitaria, 2011. -95 p. Bibliogr. Bibliogr. : p. 89-93
 

339.9 / M - 78    IV-57029
Modern issues of EU development and relations between EU and Moldova, International Conference (2016; Chișinău).   International Conference Proceedings EUREM 2016 Conference "Modern issues of EU development and relations between EU and Moldova", 24-25 November 2016 = Culegere de articole a Conferinței Internaționale "Probleme moderne dedezvoltare ale Uniunii Europene și relațiile dintre Republica Moldova și UE - EUREM 2016, 24-25 noiembrie, 2016"  / ed. : Rodica Crudu [et al.] ; Jean Monnet Publication . ─ Chișinău : Învăţătorul Modern SRL, 2016. - 290 p.

339.9 / M-79    III-116995
MOLLE, W.   Economia integrării europene : Teorie, Practică, Politici / Willem Molle ; trad. din engl. de Eugenia Papuc . ─ Chişinău : Epigraf SRL, 2009. - 494 p. ; fig. Bibliogr. Bibliogr. : p. 434-477.   ISBN: 978-9975-947-63-3

339.9 / N-11    I-1259305
NABĂR, Mihaela-Loredana        Les projets économiques de l'entre-deux-guerres-prémisses de l'unification européenne / Mihaela-Loredana Nabăr . ─ Iaşi : Institutul European, 2014
248, 6 p. - (Colecția Academica. Seria Relații internaționale ; 211).
Bibliogr. Bibliogr. : p. 233-248.    ISBN: 978-606-24-0057-6

339.9 / O - 10     III-124299
O Europa, o moneda  : Drumul catre euro / Comisia Europeana . - Luxemburg : Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene, 2014. - 20 p. : il., fotogr., scheme.

339.9 / P-29    I-1274435
Particularitățile dezvoltării economiei mondiale în condițiile globalizării = Peculiarities of world economic development in the conditions of globalization : International scientific-practical conference materials, April 15th, 2016 : Materialele Conferinței științifico-practice internaționale, 15 aprilie 2016 / Col. de red. : Valentin Beniuc . ─ Chişinău : IRIM, 2016. - 570, [2] p. : fig., scheme.

339.9 / P-43    III-119527
PERCINSCHI, N,; GRIBINCEA, A. Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană : unele direcţii de convergenţă / Natalia Percinschi, Alexandru Gribincea ; Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova . ─ Chişinău : Print-Caro, 2011. -236 p.. -Bibliogr. Bibliogr. : p. 230-236  

339.9 / P-84      I-1259123
POPESCU, Constantin Valentin. Grupările economice internaţionale regionale şisubregionale din Europa. ─ Craiova : Universitaria, 2013. - 170 p. Bibliogr. Bibliogr.: p. 167-169 ISBN: 978-606-14-0744-6

 339.9/ P-93    I-1253936
Probleme economice ale dezvoltării europene  : Conferința științifică Internațională : 27-28 martie 2012 / Red.-șef : Al. Gribincea . ─ Chișinău : ULIM, 2012. - 192 p.


339.9/ P-93    I-1253934
Probleme economice ale dezvoltării Europene : Conferinţa ştiinţifică internaţională, 27-28 martie 2013 / col. de red. : Al. Gribincea, ...[et al.].; Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Facultatea Ştiinţe Economice . ─ Chișinău : ULIM, 2013. - 170 p.

339.9 / R-14    II-712839
RAEVSKAIA, Irina; MORARU, Simion      Integrarea economică europeană  / Irina Raevskaia, Simion Moraru; Red. : Veronica Molea . ─ Chişinău : UCCM, 2017. - 201 p.

339.9 / R-17    I-1260015
RĂILEAN, Valentin. Regionalismul și integrarea economiei mondiale   ─ Chișinău : Impressum, 2011. - 
34 p.

339.9 / R-44     I-1264064
Conferința științifico-practică internațională "Republica Moldova și perspectivele ei integraționiste : Uniunea Vamală sau Uniunea Europeană"  : (Chişinău, 16-17 iunie 2014) / Vladimir Bucarschi, Igor Dodon, Lev Criştapovici, ...[et al] . ─ Chișinău : CEP USM, 2014. - 64 p.

339.9/ R - 50    IV-57428
Rezumatele Sectoarelor Comerciale 2015 / Programul de Vecinătate al Uniunii Europene pentru Republica Moldova . ─ Chişinău : EBA Moldova, 2015. - 37 p.

339.9 / R - 75      III-125969
  România șifenomenele majore din economia europeană . Vol. 1 . ─ Bucureşti. ─ [sn]: , 2014. -356 p

339.9 / S - 64      I-1272521
SIRBU, Olesea; CRUDU, Rodica    Finanţarea UE - Ghidul începătorului / Olesea Sirbu, Rodica Crudu . ─ Chişinău : Impressum, 2015. - 49 p. : il.

339.9 / T-82    IV-57430
Trade Sector IMPACT Briefs 2016 / The European Union's Neighbourhood programme for the Republic of Moldova . ─ Chişinău : EBA Moldova, 2016. - 32 p. : tab., scheme.

339.9 / T-82   IV-57429
Trade Sector Briefs 2015 / forew. : Tina Golfi ; The European Union's Neighbourhood programme for the Republic of Moldova ; European Business Association (EBA Moldova) . ─ Chişinău : EBA Moldova, 2015. - 32 p. : tab., scheme.

339.9 / T-76    II-707993
TORNEA, Ion. Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător dintre RM și UE la un an de la semnare / Ion Tornea . ─ Chişinău : IDIS "Viitorul", 2015. - 44 p. : tab. - (Biblioteca IDIS "Viitorul").

339.9 / U-50   IV-54607        
Un deceniu de realizări și experiență a parteneriatului și cooperării Republicii Moldova cu Comunitățile Europenși Statele lor membre (2015; Chișinău)/ Materialele Conferinței Naționale cu Participare Internațională   . ─ Chişinau : Universitatea de Studii Europene din Moldova, 2015
173, 1 p.

339.9 / U - 88    III-129189
The US and the EU : Economic Relations in a World of Transition / ed. by Norman Levine . ─ Lanham : University Press of America, 1996. - XXII, 326 p. : 24 cm.

339.9 K - 78   IV-57427
Краткий обзор коммерческих секторов 2015 г. / Программа соседства Европейского Союза для Республики Молдова . ─ Кишинэу : EBA Moldova, 2015. - 37 p.

339.9 / Л-36         IV-56915
ЛЕВИТСКАЯ, Алла    Бизнес-контракты между предприятиями ЕС и стран-партнеров : Правовые и экономические аспекты = (Business contracts between EU and Non-EU partners enterprises : Legal and economic aspects)  : При участии и поддержке Европейской Комиссии в рамках международного проекта программы TEMPUS-EUNEG 530 391-TEMPUS1-2012-1-SI-TEMPUS-JPCR : Учебное пособие / Левитская Алла. - Комрат : КГУ, 2015 -  119 p.

339.9 /Л -68     I-1275155
ЛОБАНОВ, Наталия. Мировая экономика и европейская интеграция : Курс лекций / Наталия Лобанов . ─ Кишинэу : ASEM, 2017. -296 p.. - Bibliogr. : p. 293-295
ISBN: 978-9975-75-848-2

339.9 / M-79    II-709418
Молдова - ЕС : Зона углубленной и всеобъемлющей свободной торговли / Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова . ─ Кишинев : [s. n.] , [2014]. - 19 p.  

339.9 / Э - 40   III-127211
Экономическая евроинтеграция Республики Молдова: Курс лекций / Кара М., Султ Г., Нягова А., Болгар М.; отв. за вып. : Анатолий Томайлы ; Комратский Государственный университет . Комрат : КГУ, 2016. - 120 p. : tab.


339.92 / I -95    IV-56951
LOZOVANU, Valentin Implementarea ZLSAC în regiunea Transnistreană : progres sau doar retorică? = DCFTA Implementation in the Transnistrian Region : Progress or Just Rhetoric?= Внедрение УВЗСТ в Приднестровье : прогресс или просто риторика? [Text tipărit] / Valentin Lozovanu; Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) "Viitorul" . ─ Chişinău : IDIS "Viitorul", 2016. - 44 p.

339.92 / C - 52     IV-56955
CHIRIAC, Liubomir.     Relansarea cooperării dezvoltării regionale dintre Chișinău și Tiraspol = Relaunching Regional Development Cooperation Between Chisinau and Tiraspol= Перезагрузка сотрудничества в области регионального развития между Кишиневом и Тирасполем] / Liubomir Chiriac . ─ Chişinău : IDIS "Viitorul", 2016. - 72 p. : tab.


339.94 / A-18     IV-38373, IV-38373
Acord de Parteneriat şi Cooperare : Uniunea Europeană şi Republica Moldova : Comentarii . ─ Bruxelles : [ s. n. ], 2001. - 14 p.

339.94/ A-18    IV-38369, IV-38370
Acord de Parteneriat şi Cooperare : Uniunea Europeană şi Republica Moldova : Textul complet [Broşură tipărită] . ─ Bruxelles : [ s. n. ], 2001. - 57 p.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti