Faceți căutări pe acest blog

UE: e- publicatii recente

  Eurobarometru privind femeile din țările în curs de dezvoltare. - 2013. - 57p.

DESCARCATI
Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, Comisia Europeană prezintă un sondaj Eurobarometru care cuprinde opiniile cetățenilor europeni cu privire la egalitatea de șanse între femei și bărbați și necesitatea de a consolida poziția femeilor în țările în curs de dezvoltare. Peste 25 000 de cetățeni din cele 27 de state membre au fost consultați pentru acest studiu. 

Peste nouă din 10 respondenți din UE consideră că egalitatea de șanse între femei și bărbați are efecte pozitive asupra modului în care funcționează societățile și că toate programele de ajutor ar trebui să țină seama cu precădere de drepturile femeilor. Diferențele între statele UE în ceea ce privește atitudinea față de egalitatea de șanse între femei și bărbați au fost destul de mici, cele mai mari procentaje înregistrându-se în Suedia, Țările de Jos și România (96 % în toate aceste trei țări), iar cele mai scăzute în Letonia, Slovenia (87 % în ambele țări) și Estonia (86 %). detalii
DESCARCATI


Schengen Poarta ta către libera circulație în Europa / Consiliul Uniunii Europene. - 2013 . - , 9 p.

Eliminarea controalelor la frontierele interne are consecinţe pentru alte domenii de politică, precum abordarea infracţionalităţii transfrontaliere, călătoriile transfrontaliere, comerţul transfrontalier și justiţia transfrontalieră. 

Prin urmare, normele privind spaţiul Schengen nu se referă doar la libera circulaţie a persoanelor, ci și la vize, azil și poliţie, vămi și cooperarea judiciarăDESCARCATI  ENG/  FR  /RUS

Finanțarea de catre  UE a tarilor partenere in Politica de Vecinătate și Rusia=Финансирование Европейского Союза для региона  Соседства и России/ ENPI INFO - 2013. - 31 c.


Цель данного справочника - познакомить всех, кто заинтересован в финансировании ЕС,  с основной информацией о том, как оно предоставляется, кто в нем участвует и какую
роль играет, на какие политические программы опирается финансирование.

В справочнике есть также ссылки, по которым можно узнать больше.Справочник нельзя считать исчерпывающим, поскольку многие генеральные директораты (ГД) участвуют в финансировании проектов и программ Восточного партнерства, но большая часть средств выделяются на двусторонней основе через представительства ЕС


The handbook is divided into: the funding instruments, how EU Delegations deliver cooperation, the Thematic Instruments, How Funds are Allocated, Grants and Contracts, Budget Support and Cross Border Cooperation. It also looks into how governments in the Neighbourhood partner countries are supported to bring about the change. The handbook also looks at institutions offering lending, like the European Investment Bank, and lists some ongoing funded projects giving the reader an idea of what’s available.

The handbook also includes a glossary of EU funding terms, with links to where one can find out more. Spread over five pages, the EU Funding Glossary can be printed out separately making it a stand-alone product.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti