Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Decembrie 2016

378.63 / P-93 
Procese integraționiste regionale = Regional Integration Processes : Student scientific conference materials, devoted to the XI-th anniversary of IRIM founding, March 28, 2014  : Materialele Conferinței științifice studențești, consacrate aniversării a XI-a de la fondarea IRIM, 28 martie 2014 / col. de red. : Valentin Beniuc (preș.) [et al.] ; Institutul de Relații Internaționale din Moldova (IRIM) . ─ Chişinău : IRIM, 2015. - 222 p.
Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.
ISBN: 978-9975-4023-8-5
Din  continut

 • Elena BAGRIN,Integrarea europeană a Republicii Moldova:abordare conceptuală
 • Irina BOBOC, Interconexiunea dintre politic şi social
 • Octăvian CARTERA Suveranitatea Republicii Moldova in contextulintegrării regionale
 • Silvia CIGOREANU.Acordul de asociere RM -UE: între interes şi necesitate
 • Lidia PETRACHI Relaţiile moldo - comunitare în perioada post - asociere
 • Andrian MIGALCO Impactul vecinătăţii NATO asupra Republicii Moldova
 • Eghenii BARGAN Posibilităţi de atragere a investiţiilor străine în Republica Moldova
 • Anişoara CIRLAN, Migraţiaîn rîndul tinerilor şi studenţilor
 • Ilie COLUN, Comerţul exterior al Republicii Moldova: tendinţe actuale
 • Magdalena EŞANU, Influenţa ZEL asupra economiei naţionale
 • Daniela ROŞCA Oportunităţi de dezvoltare a turismului rural în Republica Moldova
 • Durnitriţa ZOSIM Turismul rural în Republica Moldova: condiţii de promovare  339.9 / L-85     I- 1270715

  
LOBANOV, Natalia; POPA, Marina. Integration économie de l΄Union Européenne  : Cours universitaire / Natalia Lobanov, Marina Popa . ─ Chişinău : ASEM, 2015. - 254 p. : fig.
Antetitlu : Académie d´Études Économiques de la Moldavie
Bibliogr. Bibliogr. : p. 232-234
ISBN: 978-9975-75-751-5


Ce cours universitaire est adresse aux etudiants, doctorands, specialistes de 1'economie naţionale.

L'objectif principal du ce travaux. est de faire comprendre le developpement de l'UE, le fonctionnemet de ses institutions, Ies politiques communautaires, ses elargissements successifs ainsi que Ies relations de plus en plus etroites developpees entre l'UE et la Republique de Moldavie qui ne s'arretent pas â la cooperation mais visent egalement â integrer progressivement l'economie du pays et â renforcer la cooperation politique. 
342.1    I-69     III- 126039

Culegerea comunicărilor participanților la conferința științifică internațională "Interacțiunea dreptului intern cu dreptul internațional : provocări și soluții" . Vol. III . ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2015. - 234 p. : portr.Bibliogr. Referințe bibliogr. la sf. art.
ISBN: 978-9975-53-564-9

În: Culegerea comunicărilor participanților la conferința științifică internațională "Interacțiunea dreptului intern cu dreptul internațional : provocări și soluții".; resp. ed. : Violeta Cojocaru [et al.] . ─ Chișinău[sn], 2015-, vol.

Din cuprins

 • Natalia Suceveanu Acordul de Asociere - o combinaţie de trăsături tradiţionale clasice şi originale
 • Laura-Maria Crăciunean Raportul dintre dreptul internaţional public şi dreptul intern: discuţii din perspectiva legislaţiei române în materie
 • Ramona Delia Popescu Raportul dintre dreptul internaţional şi dreptul intern - consacrare legislativă versus practica instituţională în procesul de elaborare a actelor normative
 • Dorin Cimil Deficienţe de calificare a contractului în cadrul armonizării legislaţiei europene
 • Natalia Zamfir Impactul armonizării legislaţiei de mediu cu standardele UE privind evaluarea strategică de mediu
 • Valeriu Babără Dreptul Republicii Moldova vs Dreptul Uniunii Europene: reglementări în materia competenţei jurisdicţionale
 • Gheorghe Avornic, Valentin Aşevschi, Olesea Cepoi Ajustarea legislaţiei şi politicilor de mediu ale Republicii Moldova la standardele internaţionale ale Uniunii Europene: probleme şi perspective
 • Gheorghe Avornic, Valentin Aşevschi, Olesea Cepoi, Oleg Cazacu Probleme şi strategii de armonizare a legislaţiei şi politicii de mediu ale Republicii Moldova la cerinţele acordurilor internaţionale
 • Olesea Plotnic Perspectivele pentru o evoluţie europeană în dreptul de consum
 • Pavel Ţurcan Evoluţia sistemului generalizat de preferinţe
 • Rodica Ciobanu, Mariana Roşea Impactul extinderii UE asupra configurării unor noi forme de cetăţenie şi identitate
 • Daniel Musteaţă Consideraţii asupra efectului direct al directivelor Uniunii Europene
 • Mihail Cebotari Instrumentele Consiliului Europei şi ale Uniunii Europe
 • Rodica Ciubotarii Cu privire la politica de concurenţă a Uniunii Europene: Aspecte teoretico-practice
 • Turgay Şen, Sergiu FurtunăT he Cooperation of Republic of Moldova and Republic of Turkey within the Council of Europe
 • Natalia Cărbune Poziţii şi opţiuni potenţiale privind extinderea Uniunii Europene spre Est  504.06 /И - 85,  I- 1270627

ИСАК, Андрей. Охрана окружающей среды : Приоритеты европейской интеграции для Молдовы / Андрей Исак; ред. : Илья Тромбицкий . ─ Кишинёв : Eco-TIRAS, 2015. - 104 p. Bibliogr. Bibliogr. : 48 p.
ISBN: 978-9975-53-550-2
Настоящая брошюра подготовлена с целью ознакомления читате­ля с обязательствами Республики Молдова в области сохранения окру­жающей среды в связи с заключением Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, Анализируются действия, которые должна пред­принять Молдова, ожидаемые результаты в свете ситуации, имеющейся на сегодняшний день.

Брошюра рассчитана на неправительственные организации, учите­лей, учащихся лицеев, студентов вузов и всех интересующихся пробле­мами окружающей среды и процессом европейской интеграции.


339.9 / M-79      II-709418
Молдова - ЕС : Зона углубленной и всеобъемлющей свободной торговли / Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова . Кишинев : [s. n.] , [2014]. - 19 p.

 Зона Углубленной и Всеобъемлющей Свободной Торговли (ЗУВСТ) представляет собой договоренность между ЕС и Республикой Молдова, которая предусматривает льготные торговые отношения, основанные на взаимовыгодном режиме с взаимным предоставлением более широкого доступа к своим рынкам по сравнению с другими торговыми партнерами.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti