Faceți căutări pe acest blog

UE: Intari noi - Noiembrie - decembrie 2013

 

  Colectii UE /CPESC




32(498) / C-73 1-1251631
Common and national interests within EU framework / ed. : Cristian Băhnăreanu, Mihai-Ştefan Dinu; Centre for Defence and Security Studies (CDSSS) . ─ București : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2012. -164 p. : tab., sheme. - (UNAP. Cercetare ştiinţifică).. - Antetitlu : Security and Defence Studies. - Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.ISBN: 978-973-663-988-3


















327.7(4):061.1UE / A 55
IV 50679
Procesul politic în Uniunea Europeană  : Suport bibliografic (Reader) / realizat : Vasile Andrieş . ─ Chișinău : s. n., 2011. - 140 p.

Acest suport bibliogr. este elab. în cadrul proiectului "Dezvoltarea curriculumului şi îmbunătăţirea managementului universitar în domeniul studiilor europene din Republica Moldova"   ISBN: 978-9975-4376-6-0










 
Descarcati
 327(100) A 63 III 121259

Anuar ştiinţific / Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova; red. : Valentin Beniuc [et al] ; coord. : Uliana Dodon . ─ Chişinău , vol.IX
2011. -304 p.. - Bibliogr. Bibliogr. la sf. art..     ISBN: 978-9975-4226-6-6

  • Procese integraţioniste europene.
  • Dezvoltarea economică în procesul globalizării.
  • Ajustarea dreptului naţional la legislaţia internaţională.
  •  Aspecte comparativ-contrastive în filologia contemporană. 






 Vezi de asemenea:




371.124 / P 93 ,    IV-50931  
KELLY, Michael J. Profilul european al formării profesorului de limbi moderne : Cadru de referinţă / Michael Kelly, Michael Grenfell, ...[et al.].; trad. în lb. rom. : Anca-Mariana Pegulescu ; consult. pentru trad. în lb. rom. : Michael Kelly, Liliana Preoteasa ; Comisia Europeană pentru Educaţie şi Cultură . ─ Craiova : Editura Universitaria, 2012. -  47 p.  ISBN: 978-606-14-0345-5


Această broşură se doreşte a fi un ghid detaliat al Profilului European al FormăriiProfesorului de Limbi Moderne – un cadru de referinţă.Ea prezintă fiecare aspect al formării sub toate unghiurile precum şi un număr de strategii menite să ducă la impplementarea şi aplicarea lui în practică

Profilul a fost conceput de o echipă a UNIVERSITĂŢII din SOUTHAMPTON, condusă de Profesorul Michael Kelly şi Dr. Michael Grenfell şi finanţată de Co- misia Europeană.El a prins contur după consultări cu un grup de formatori internaţionali şi care îşi trage seva dintr-o serie de programe care sunt în curs dederulare în Europa.

Profilul continuă concluziile unui raport anterior: Formarea profesorilor de limbi străine – realităţi europene, care a examinat stadiul actual al formării profesorului de limbi moderne în peste 32 de ţări şi a constatat că se impune dezvoltarea unei înţelegeri comune şi a unei terminologii comune, în acest domeniu.


Profilul prezintă o instrumentare a 40 de direcţii de dezvoltare care pot fi incluse întrun program de formare al profesorului de limbi moderne si care sa ofere profesorului de limbi moderne competenţele şi cunoştinţele necesare precum şi alte competenţe profesionale care sa contribuie la dezvoltarea lor profesionala şi sa conducă la o mai mare transparenţă şi acoperire a alificărilor


 VARIANTA ELECTRONICĂ


336.2 / D-80   III-121402

 

DRĂCEA, N. Politică şi armonizare fiscală în Uniunea Europeană / Nicoleta Mihaela Drăcea . ─ Craiova : Universitaria, 2012. -  230 p. : il., tabl. - (Finanţe & Bănci). - Bibliogr. Bibliogr.: p. 196-200    ISBN: 978-606-14-0433-9
 

Lucrarea prezinta evoluția fiscalitații in plan național si european, in contextul procesului de globalizare si celui de integrare economica europeana, precum și impactul crizei economice și financiare actuale asupra politicii fiscale la nivel național și european.

Sunt definite, pe de o parte, conceptele cu care se opereaza in domeniu: fiscalitate, politica fiscala, presiune fiscala, aquis comunitar, armonizare și coordonare fiscala etc., prezentandu-se fundamentele juridice si cadrul instituțional de elaborare a politicii fiscale europene.

Pe de alta parte, este abordata problematica armonizarii fiscale la nivelul Uniunii Europene, evidențiindu-se necesitatea armonizarii impozitelor indirecte și coordonarii impozitelor directe, baza juridica a acestor procese, stadiul și perspectivele acestui dificil demers, dar care, in opinia autoarei, reprezinta un proces absolut necesar și ireversibil pentru a asigura creșterea competitivitații in cadrul Uniunii Europene și a valorifica avantajul pieței unice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti