Faceți căutări pe acest blog

UE: Integrarea migranților - Set de instrumente

DESCARCATI
Comisia Europeana a publicat la 24 ianuarie 2018 o serie de instrumente destinate autorităților naționale și regionale cu scopul de a le ajuta să elaboreze strategii și proiecte de integrare a migranților și să identifice resursele UE disponibile.
Obiectivul acestui set de instrumente este de a contribui la definirea unor strategii locale de integrare sprijinite prin resurse ale UE utilizate concertat și încadrate încă în actuala perioadă bugetară 2014-2020.
Set de instrumente privind utilizarea fondurilor UE pentru integrarea persoanelor care provin din familii de migranți=Toolkit on the Use of EU Funds for the Integration of People with a Migrant Background. - 2018. -  38 p.
Setul de instrumente identifică cinci priorități pentru elaborarea de strategii de integrare pe termen lung holistice și eficiente:
  1.  primirea;
  2.  educația; 
  3. găsirea unui loc de muncă;
  4.  găsirea unei locuințe 
  5. și accesul la serviciile publice. 

Setul enumeră cele mai presante provocări care fac obiectul acestor cinci priorități și propune măsuri de sprijin adecvate, fiecare fiind corelată cu fondul UE corespunzător.

De exemplu, în domeniul educației, se pot utiliza împreună diferite fonduri ale UE pentru ca școlile să fie mai favorabile incluziunii și mai puțin segregate: Prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pot fi finanțate unități de învățământ modernizate și accesibile. Fondul social european (FSE) și FAMI pot sprijini acțiuni speciale de formare a cadrelor didactice care să le ajute la combaterea abandonului școlar, în timp ce FEAD poate oferi ajutor material studenților și elevilor cu dificultăți materiale.

Statele membre și regiunile din UE au o la dispoziție o gamă largă de instrumente de finanțare din partea UE pe care le pot folosi pentru a sprijini diferite tipuri de proiecte în domeniul integrării - de la furnizarea de cursuri de limbă și asistență medicală la sosire până la ajutorul acordat migranților pentru a-și găsi un loc de muncă, o locuință sau un loc în societate. Acestea includ fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI), Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) sau Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD). 

Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Uniunea Europeană are ambiția de a transforma provocarea reprezentată de migrație într-o oportunitate pentru societățile și economiile noastre. Acest set de instrumente aduce un mic aport la concretizarea acestei ambiții; el va contribui la integrarea cu succes a migranților la nivel local, sprijinită de UE și de resursele sale.”

 Mai mult
Instrumentul de stabilire a profilului de competențe al resortisanților din țările terțe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti