Faceți căutări pe acest blog

e-publicatii CoE: Human rights of Roma and Travellers in Europe

Hammarberg Th. Human rights of Roma and Travellers in Europe / Commissioner for Human Rights. - Strasbourg, 2012. - 254 p. - (Human Rights writings).

Rezumat:

În multe ţări europene, populaţiile de romi şi călători sunt încă lipsiţi de drepturile fundamentale ale omului şi suferă de rasism flagrant. Ele rămân mult în spatele altora, în ceea ce priveşte realizările în învăţământ, angajarea în câmpul muncii, standarde de locuit şi de sănătate, şi nu au practic nicio reprezentare politică.

Anti-Gypsism-ul continuă să fie larg răspândit şi este agravat de o lipsă izbitoare de cunoştinţe în rândul populaţiei generale despre istoria de represiune a romilor în Europa. În perioada de criză economică creşte tendinţa de a orienta frustrările împotriva ţapilor ispăşitori - iar romii şi călătorii par a fi ţinte uşoare.

Acest raport prezintă prima evaluare de ansamblu a situaţiei drepturilor omului pentru romi şi călători, cu referire la toate 47 de state membre ale Consiliului Europei. Scopul său este de
a încuraja o discuţie constructivă cu privire la politicile faţă de romi şi călători în Europa de astăzi, concentrându-se pe ceea ce trebuie făcut în scopul de a pune capăt discriminării şi marginalizării de care ei suferă.
 
© Traducre neoficiala  / CPESC

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti