Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicații - O Uniune a egalității: Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap (2021-2030)


Union of equality: Strategy for the rights of persons with disabilities 2021-2030:
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS(Brussels, 3.3.2021 - COM(2021) 101 final) . - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021. - 35 p.[Accesat 3.03.2021]

Comisia Europeană prezintă o Strategie ambițioasă privind drepturile persoanelor cu handicap (2021-2030), pentru a asigura participarea lor deplină în societate, în condiții de egalitate cu celelalte persoane din UE și din afara acesteia, în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care prevăd că egalitatea și nediscriminarea sunt pietrele de temelie ale politicilor UE. Persoanele cu handicap au dreptul de a lua parte la toate domeniile vieții, la fel ca toți ceilalți cetățeni. Deși în deceniile din urmă s-au înregistrat progrese legate de accesul la asistență medicală, la educație, la ocuparea forței de muncă, la activitățile recreative și la participarea la viața politică, persistă multe obstacole.
Noua strategie se bazează pe cea precedentă, și anume Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap, și contribuie la implementarea Pilonului european al drepturilor sociale, care servește drept busolă politicilor sociale și în materie de ocupare a forței de muncă din Europa și cu privire la care Comisia va adopta un plan de acțiune în această săptămână. Strategia sprijină punerea în aplicare de către UE și a statelor sale membre a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap la nivel UE și național.

Strategia pe zece ani prezintă inițiativele-cheie grupate în jurul a trei teme principale:

Drepturile existente în UE: Persoanele cu handicap au aceleași drepturi ca oricare alt cetățean al UE de a se muta în altă țară sau de a participa la viața politică. Pornind de la experiența acumulată în urma proiectului-pilot aflat actualmente în desfășurare în opt țări, până la sfârșitul anului 2023, Comisia Europeană va propune un card european pentru dizabilitate valabil în toate țările UE, care va facilita recunoașterea reciprocă a statutului de persoană cu handicap între statele membre, ajutându-i pe cetățenii cu handicap să beneficieze de dreptul lor la libera circulație. De asemenea, Comisia va colabora îndeaproape cu statele membre pentru a asigura participarea persoanelor cu handicap la procesul electoral în 2023.

O viață independentă și autonomie: Persoanele cu handicap au dreptul de a duce o viață independentă și de a alege unde și cu cine doresc să locuiască. Pentru a veni în sprijinul unei vieți independente și al includerii în comunitate, Comisia va elabora orientări și va lansa o inițiativă de îmbunătățire a serviciilor sociale pentru persoanele cu handicap.

Nediscriminare și egalitate de șanse: Strategia urmărește să protejeze persoanele cu handicap de orice formă de discriminare și violență. De asemenea, printre scopurile sale se numără asigurarea egalității de șanse în toate privințele, precum și a accesului la justiție, educație, cultură, sport și turism. Trebuie garantat și accesul egal la toate serviciile de sănătate și la ocuparea forței de muncă.

Este imposibil ca o persoană să poată participa în societate în condiții de egalitate cu ceilalți atunci când mediul său, fizic sau virtual, nu este accesibil. Datorită unui cadru juridic solid al UE (de exemplu, Actul european privind accesibilitatea, Directiva privind accesibilitatea site-urilor web, drepturile pasagerilor), accesul s-a îmbunătățit, însă multe domenii nu sunt încă acoperite de normele UE și există diferențe în ceea ce privește accesibilitatea clădirilor, a spațiilor publice și a anumitor moduri de transport. Prin urmare, Comisia Europeană va lansa în 2022 un centru european de resurse „AccessibleEU”, pentru a construi o bază de cunoștințe și bune practici privind accesibilitatea în toate sectoarele.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti