Faceți căutări pe acest blog

Politici europene în combaterea drogurilor

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), altfel cunoscute ca Obiective Globale, sunt un apel universal la acțiune pentru a pune capăt sărăciei, protejarea planetei și asigurarea faptului că toți oamenii se bucură de pace și prosperitate.
Aceste 17 obiective se bazează pe succesele Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, iar acum avem şi domenii noi, cum ar fi schimbările climatice, inegalitatea economică, inovațiile, consumul durabil, pacea și justiția, printre alte priorități. Obiectivele sunt interconectate - de multe ori cheia succesului într-un domeniu va implica abordarea unor aspecte mai frecvent asociate cu un altul.
Obiectivul cu nr. 3 al Agendei 2030 „Sănătate și stare de bine. Asigurarea sănătății și promovarea stării de bine pentru toți” are drept scop reducerea riscurilor legate de sănătate, a mortalității infantile și a maladiilor grave precum HIV/ SIDA, malariei, tuberculozei și a altor boli, creșterea speranței de viață prin promovarea stilului sănătos de viață și serviciilor medicale de calitate.
Pe data de 28 mai 2018  la Centrul de Informare ONU al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova s-a desfășurat Conferința publică cu genericul: PENTRU CĂ TINERII CONTEAZĂ – ALEGE O VIAȚĂ FĂRĂ DROGURI”., cu vernisarea expoziţiei dedicată acestui subiect.


CPESC a contribuit la Expozitia  in contextul evenimentului cu un compartiment dedicat Politiciilor europene în combaterea drogurilor   prin prezentarea documentelor, cărții, e -publicații precum    si cu realizarea a  4  fise informative 
 1. Implicarea Consiliului Europei în lupta împotriva trafficului şi abuzului de droguri
 2. Politica UE de combaterea drogurilor, Strategia ue în materie de droguri (2013-2020)
 3. Planul de acțiune al UE în materie de droguri (2017-2020)
 4. Observatorul european pentru droguri şi toxicomanie (OEDT)


 
Consumul de droguri ilicite și abuzul de droguri, în general, reprezintă o problemă majoră pentru persoane, familii și comunități în întreaga Europă. Pe lângă implicațiile pentru societate și sănătate ale abuzului de droguri, piața drogurilor ilicite reprezintă un element major de activitate infracțională în întreaga societate europeană și chiar pe plan mondial

  
 IMPLICAREA CONSILIULUI EUROPEI ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA TRAFFICULUI ŞI ABUZULUI DE DROGURI

se realizează prin intermediul activităţilor grupului de cooperare multidisciplinară cunoscut sub numele de Grupul Pompidou. Acesta a fot înfiinţat în 1971 la sugestia preşedintelui francez Georges Pompidou şi a fost incorporat în Consiliului Europei în 1980. Grupul oferă un forum de discuţii miniştrilor europeni, oficialilor, specialiştilor şi altor profesionişti. 
 • sporeşte eficienţa şi calitatea politicilor antigrog şi dezvoltă etica şi drepturile omului în această materie;
 • oferă sprijin factorilor de decizie politici şi practicieilor care implementează politicile antigrog;
 • creşte influenţa informaţiei ştiinţifice din domeniul politicilor antidrog şi rolul ştiinţei în practica de zi cu zi;
 • încurajează schimburile de experienţă şi dezbaterile profesionale în materie.
Grupul Pompidou se întruneşte o dată la trei ani la nivel ministerial pentru a-şi actualiza activităţile şi a defini noile exigenţe şi priorităţi:
 • prevenirea consumului de droguri,
 • reintegrarea socială a toxicomanilor şi a consumatorilor de droguri,
 • funcţionarea sistemului penal şi promovarea cursurilor de pregătire
 • promovarea cercetării, în special, a costurilor sociale ale toxicomaniei
 • probleme de etică.
PAGINA WEB: www.coe.int/pompidou
PUBLICATII: https://www.coe.int/en/web/pompido/publications


Colecţii CoE: J.3. Droguri
J.3 Abuz de droguri / Stupefiants / Drug Abuse
(Publicaţiile pot fi consultate online şi/sau în Sala de lectură a Centrului Pro-european)

POLITICA UE DE COMBATEREA DROGURILOR
STRATEGIA UE ÎN MATERIE DE DROGURI (2013-2020)
 • Strategia oferă cadrul politic și prioritățile pentru politicile UE de acțiune în domeniul drogurilor pentru perioada 2013-2020.
 • Printr-o abordare integrată, echilibrată și bazată pe probe concrete, strategia urmărește să contribuie la:
  • reducerea cererii de droguri;
  • reducerea ofertei de droguri ilegale;
  • reducerea riscurilor și a efectelor nocive asupra societății și sănătății cauzate de droguri.
Strategia este structurată în jurul a 2 domenii de politică:
 • reducerea cererii de droguri;
 • reducerea ofertei de droguri.
De asemenea, strategia este structurată în jurul a 3 teme orizontale:
 • coordonarea;
 • cooperarea internațională și informarea;
 • cercetarea, monitorizarea și evaluarea.
PLANUL DE ACȚIUNE AL UE ÎN MATERIE DE DROGURI (2017-2020)

Planul stabilește acțiunile care vor fi puse în aplicare pentru a realiza obiectivele strategiei. Acțiunile sunt stabilite în cadrul celor două domenii de politică ale strategiei:
reducerea cererii de droguri; și


reducerea ofertei de droguri,
și al celor trei teme transversale ale strategiei:
coordonarea;

cooperarea internațională; și

informarea, cercetarea, monitorizarea și evaluarea.

PAGINA WEB
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/drug-control_en
STRATEGIA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012XG1229(01)&from=RO
PLAN DE ACTIUNI 2017-2020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.215.01.0021.01.RON&toc=OJ:C:2017:215:TOC
LEGISLATIA/DOCUMENTE
https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/documents/policies_en?policy=461


 
OBSERVATORUL EUROPEAN PENTRU DROGURI ŞI TOXICOMANIE (OEDT)
este o agenție a UE care oferă ue și statelor membre informații obiective, fiabile și comparabile la nivel european, privind fenomenul drogurilor și al toxicomaniei și consecințele acestora.
 • monitorizează problema drogurilor în Europa (inclusiv tendințele emergente)
 • monitorizează soluțiile aplicate în cazul problemelor legate de consumul de droguri
 • oferă informații privind cele mai bune practici în țările UE și încurajează diseminarea acestora
 • evaluează riscurile asociate noilor substanțe psihoactive
 • gestionează un sistem de alertă timpurie privind noile substanțe psihoactive
 • dezvoltă instrumente și mecanisme pentru a ajuta statele membre UE să își monitorizeze și să își evalueze politicile naționale și pentru a ajuta Comisia Europeană să monitorizeze și să evalueze politicile UE.

PAGINA WEB - http://www.emcdda.europa.eu
BIBLIOTECA ONLINE - http://www.emcdda.europa.eu/publications_en


 

7.06.2018 - Lansarea raportului 2018     http://www.emcdda.europa.eu/edr2018_enRaportul european privind drogurile 2018: tendințe și evoluții/Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie. -  Luxembourg, 2018. - 96 p,  [Accesat la 7.06.2018]

Disponibil la : http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/8585/20181816_TDAT18001RON_PDF.pdf

oferă o perspectivă oportună asupra problemelor legate de droguri în Europa și a răspunsurilor la aceste probleme. Raportul n se bazează pe o analiză amănunțită a datelor naționale și europene care evidențiază modele și probleme emergente. El este însoțit anul acesta de 30 de rapoarte de țară privind drogurile și de resurse online care conțin grafice și tabele de date complete, care permit o trecere în revistă pentru fiecare țară.
Raportul  este conceput să ofere părților interesate o imagine de ansamblu cuprinzătoare. De asemenea, va oferi o alertă timpurie privind noile tendințe în domeniul drogurilor, va ajuta la identificarea priorităților pentru planificarea strategică națională și locală, va permite comparații între țări și va sprijini efectuarea de evaluări prin furnizarea de date privind tendințele. Raportul este completat de recenta publicație trienală, Health and social responses to drug problems: a European guide (2017).
  CUPRINS
Prefața
 Notă introductivă și mulțumiri
COMENTARIU Înțelegerea problemelor legate de droguri cu care se confruntă Europa și conceperea unor intervenții eficace
CAPITOLUL 1Oferta de droguri și piața
CAPITOLUL 2Prevalența și tendințele consumului de droguri
CAPITOLUL
 Efectele nocive ale drogurilor și intervențiile conexe
ANEXĂTabele cu date naționale

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti