Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicatii - Impactul practic al activității de monitorizare de către GRETA: 10 ani de implementare Convenției CoE privind lupta împotriva traficului de ființe umane


Impactul practic al activității de monitorizare de către GRETA: Zece ani de implementare a Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane (2008 - 2018)=Practical impact of GRETA’s monitoring work: Ten years of implementation of the Council of Europe
Convention on Action against Trafficking in Human Beings(2008 - 2018. - 17 p.
 [Accesat 27 mai 2018]
Disponibil la :  https://rm.coe.int/greta-monitoring-impact/16808ae931.

Cu ocazia conferinței, care marchează cea de-a zecea aniversare a intrării în vigoare a Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane, Grupul de experți privind lupta împotriva traficului de ființe umane (GRETA) a elaborat o publicație privind impactul practic al Activității de monitorizare a GRETA, care oferă exemple de situații în care statele părți au aplicat măsuri pentru a-și îmbunătăți legislația, politica și practica în lumina recomandărilor GRETA.

Cea de-a doua rundă de evaluare a Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane de către Grupul de experți (GRETA) vizează măsurarea progresului în implementarea Convenției. Începând cu 1 mai 2018, GRETA a adoptat rapoarte de evaluare în runda a doua cu privire la cele 27 de state părți la convenție. Această publicație oferă exemple de situații în care statele părți au luat măsuri pentru a-și îmbunătăți legislația, politica și practica în lumina recomandărilor anterioare ale GRETA.

Evaluarea impactului muncii efectuate pentru a îmbunătăți respectarea drepturilor omului este fară îndoială o provocare. Cu toate acestea, impactul concret afirmativ al Convenției și activitatea de monitorizare a GRETA poate fi evaluată în mai multe moduri. Multe părți și-au modificat legislația sau și-au actualizat strategiile naționale sau planurile de acțiune antitrafic în lumina primelor recomandări ale GRETA. De asemenea, foarte importanți sunt actorii naționali care se referă la rapoartele și recomandările GRETA. Aceștea includ instituțiile naționale pentru drepturile omului, raportorii naționali privind traficul de ființe umane, precum și reprezentanții societății civile.

Un impact suplimentar se observă prin hotărârile instanțelor naționale, care se referă la Convenție și concluziile GRETA. În cele din urmă, publicarea în mass-media a rapoartelor recent elaborate de GRETA și principalele lor constatări are un impact prin faptul că menține sau crește gradul de conștientizare a traficului de ființe umane ca fenomen și necesitatea de a proteja victimele traficului, păstrând astfel aceste aspecte pe agenda politică națională .


Republica Moldova 
Autoritățile moldovenești au dezvoltat în continuare cadrul legal pentru combaterea traficului de ființe umane, în conformitate cu recomandările primului raport GRETA. Prevederile Codului Penal au fost modificate în vederea clarificării diferenței dintre munca forțată și traficul de persoane în scopul exploatării forței de muncă, pe de o parte, și între proxenetism și trafic de persoane în scopul exploatării sexuale, pe de altă parte. Mai mult, a fost criminalizată, utilizarea serviciilor unei victime a traficului de ființe umane, despre care se știe cu certitudine ca a fost traficată.

În primul său raport, GRETA a recomandat Republicii Moldova întărirea Secretariatului Permanent al Comitetului Național pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane, în vederea asigurării funcționării sale eficiente. Începând cu ianuarie 2014, Secretariatul permanent a fost plasat în cadrul Cancelariei de Stat, în cadrul căruia sunt antrenate patru persoane.

De asemenea în primul său raport, GRETA a invitat autoritățile moldovene să organizeze o evaluare independentă a implementării Planului Național de Acțiune. Secretariatul Permanent al Comitetului Național a comandat evaluări externe ale planurilor naționale de acțiune antitrafic 2010-2011 și 2012-13 desfășurate de ONG-ul La Strada Moldova, cu finanțare din partea OSCE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti