Faceți căutări pe acest blog

CoE: Intrări noi - Iunie 2018
343.8 / M -96 II-710815
M1.2//2018/Co

MURDOCH, Jim; JIRICKA, Vaclav. Combaterea relelor tratamente în penitenciare [Text tipărit] : Manual pentru colaboratorii sistemului penitenciar privind prevenirea relelor tratamente în penitenciare / Jim Murdoch, VaclavJiricka . ─ [Chişinău] : Consiliul Europei, 2018. - 104 p.
Aut. sunt indicați pe vs. f. de titlu
Antetitlu : Proiectul Consiliul Europei ”Susținerea reformei justiției penale în Republica Moldova
Bibliogr. : p. 101-104 și în subsol


Acest text este destinat practicienilor. El oferă un ghid privind utilizarea acestor instrumente şi norme juridice într-un mod accesibil. Textul a fost elaborat ca urmare a unei reuniuni multilaterale, care a avut loc la Strasbourg în primăvara anului 2015 şi care a contribuit la reunirea organelor administrative şi de conducere ale serviciilor penitenciare din toată Europa cu scopul de a aborda probleme de interes comun.
Discuţiile purtate pe parcursul celor două zile ale reuniunii au evidenţiat în mod clar nu numai faptul că multe ţări se confruntă cu probleme similare, ci şi faptul că în Europa există „bune practici” şi că dezbaterea nu doar a provocărilor, ci şi a posibilelor soluţii, poate fi de un real folos. Ca urmare a reuniunii, reprezentanţii au fost invitaţi să furnizeze în continuare exemple de „bune practici” din ţările lor, care ar putea fi utilizate în alte ţări din Europa. Au fost evidenţiate multe idei bune. În spaţiul disponibil, doar câteva dintre acestea au putut fi incluse

343.8 / S -96     II- 713949  
E6/2017/Co
 
SVANIDZE, Erik Combaterea relelor tratamente și a impunității [Text tipărit] : Drepturile
deținuților și obligațiile funcționarilor organelor de drept : 11 întrebări și răspunsuri / Erik Svanidze; Proiectul Consiliul Europei "Susținerea reformei justiției penale în Republica Moldova". ─ Ed. a 2-a . ─ Chişinău : Consiliul Europei, 2018. - 32 p.. - Bibliogr. : p. 29-32
ISBN: 978-9975-87-362-8


Actuala (cea de a doua) ediţie a fost elaborată cu scopul de a fi actualizată şi adusă în concordanţă cu progresele jurisprudenţei Curţii şi procesul de elaborare a unor standarde derivate, care a început din 2009, inclusiv cu Orientările Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind eradicarea impunităţii pentru încălcări grave ale drepturilor omului8 şi cu secţiunea semnificativă din cel de al 23-lea Raport General „Documentarea şi raportarea probelor medicale privind relele tratamente”.9
Broşura se axează pe relele tratamente comise de funcţionarii organelor de drept10 şi etapele iniţiale ale privaţiunii de libertate.11 Aceasta vizează atât aspectele substanţiale, cât şi cele procedurale ale interdicţiei, cum ar fi: condiţiile de detenţie, asistenţa medicală, anchetarea acuzaţiilor sau al6tor forme de rele tratamente. Articolul 3 al CEDO nu epuizează standardele şi drepturile deţinuţilor aflaţi în custodia poliţiei. Prin urmare, broşura prezintă succint principalele caracteristici şi standarde ale mediului juridic care trebuie respectate în cazul privării de libertate şi procesului penal. 
Aceasta oferă răspunsuri la unsprezece întrebări cheie prezentate în fiecare secţiune a broşurii. În plus, broşura ar putea fi utilă şi în alte domenii precum sistemele penitenciare şi procedurile privind protecţia altor drepturi ale omului, inclusiv combaterea impunităţii pentru alte încălcări grave ale drepturilor omului.
Publicaţia abordează drepturile deţinuţilor12 şi, prin urmare, subliniază obligaţiile corolare ale funcţionarilor organelor de drept şi ale autorităţilor în general. Majoritatea standardelor relevante sunt concepute şi au la bază legislaţia naţională a statelor membre ale Consiliului Europei. În acelaşi timp, instrumentele internaţionale pentru drepturile omului şi practica punerii lor în aplicare sugerează că acestea pot fi direct invocate ori de câte ori un deţinut sau altă persoană interesată crede că ar putea beneficia de ea.

341.2 / G-42       IV-58521
E6.2//2016//GH

Ghidul Help privind metodologia de instruire a juriștilor în domeniul drepturilor omului] / Consiliul Europei . ─ Strasbourg : Consiliul Europei, 2016. - 144 p. : fot., il., fig., scheme. [Accesat la   11.06.2018]
ISBN: 978-9975-87-364-2

Disponibil la : https://rm.coe.int/3-ghidul-help-final/1680722474

Acest ghid a fost elaborat de Unitatea HELP a Direcției implementarea Drepturilor Omului la nivel național, Directoratul General Drepturile Omului şi Statul de Drept. 

Ghidul este destinat formatorilor, care vor instrui juriștii în domeniul drepturilor omului, din statele membre ale Consiliului Europei pentru utilizarea eficientă și adecvată a instrumentelor și resurselor oferite de programul HELP. Juriștii dețin poziția de lider în acest sens și, prin urmare, instruirea oferită în domeniul drepturilor omului are o importanță vitală în asigurarea protecției efective și eficiente a persoanelor. 

Acest ghid va aborda modul în care instruirea în domeniul drepturilor omului poate, la diferite etape, contribui eficient la aplicarea prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului la nivel național 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti