Faceți căutări pe acest blog

e-publicaţii - Să înțelegem politicile Uniunii Europene

Actualizat decembrie 2016
 decembrie, iunie 2015
 decembrie 2014
august 2013


Seria de broşuri Să înțelegem politicile Uniunii Europene explică, într-un limbaj clar şi accesibil, ce face UE în diverse domenii, de ce acţionează şi ce rezultate obţine.

Această serie de publcaţii a fost lansată de Comisia Europeana în 2013 şi este completată periodic cu noi broşuri sau cu noi versiuni lingvistice, inclusiv în limba română.Cum funcţionează UE
Europa 2020: Strategia de creștere a Europei
12 lecții despre Europa
Părinţii fondatori ai UE
Afaceri externe și securitate
 Afaceri maritime și pescuit
 Agenda digitală
Agricultură
Ajutor umanitar şi protecţie civilă
 Buget
Cercetare și inovare
Comerţ

Concurenţă
Consumatori
Cultură și audiovizual
Dezvoltare și cooperare
Educaţie, formare,tineret și sport
Energie
Extindere
Impozitare
Întreprinderi
Justiţie, cetăţenie, drepturifundamentale
Lupta împotriva fraudei
Mediu

Migraţie și azil
Ocuparea forţei de muncă
și afaceri sociale
Piaţa internă
Politică regională
Politici climatice
Sănătate publică
Securitatea la frontiere
Siguranţă alimentară
Transporturi
Uniunea economică și
onetară (UEM) și moneda
uro
Vamă

actualizat decembrie 2015


descarcati
Zece priorități pentru Europa /Comisia Europeană, DG Comunicare. - 2015 . -  16 p.
Uniunea Europeană se confruntă cu provocări fără precedent: de la rata ridicată a șomajului, creșterea lentă, incertitudinile economice și lipsa de investiții până la presiunea exercitată de migrație, problemele în domeniul mediului și securității și instabilitatea din vecinătatea sa. Mulți cetățeni și‑au pierdut încrederea în capacitatea instituțiilor politice de la toate nivelurile de a găsi soluții la aceste probleme. Unele realizări ale integrării europene de până acum, de exemplu libera circulație a persoanelor și eliminarea frontierelor interne, sunt puse sub semnul întrebării. Populismul și naționalismul sunt în creștere. În noiembrie 2014, Jean‑Claude Juncker a devenit președintele Comisiei Europene, organul executiv al Uniunii Europene. El a fost ales pe baza unui program politic al cărui scop principal este acela de a reclădi punți în Europa, de a consolida legitimitatea democratică și de a recâștiga încrederea cetățenilor europeni, prin orientarea politicilor UE către abordarea provocărilor majore cărora trebuie să le facă față economiile și societățile noastre. În acest scop, președintele Jean‑Claude Juncker a identificat zece priorități‑cheie, care sunt descrise în această broșură. Ele constituie principalele domenii de acțiune ale instituțiilor europene în 2015. Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează EU în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate


actualizat iunie 2015
Mai mult 2013
2014  (NOU)

Cum funcţionează Uniunea Europeană /Comisia Europeană, DG Comunicare. - 2014 . -  44 p.

 Să înţelegem politicile Uniunii Europene : ghidul instituţiilor UE pentru fiecare

Uniunea Europeană (UE) este unică. Nu este un stat federal, precum Statele Unite ale Americii, deoarece statele membre ale UE rămân națiuni suverane independente. De asemenea, nu este pur și simplu o organizație interguvernamentală, precum Organizația Națiunilor Unite, deoarece țările membre pun în comun o parte a suveranității lor și obțin, astfel, o mai mare putere și influență colectivă decât în cazul în care ar acționa în mod individual. Suveranitatea este pusă în comun prin adoptarea de decizii comune la nivelul unor instituții comune precum Parlamentul European, care este ales de cetățenii UE, și Consiliul European și Consiliul care, ambele, reprezintă guvernele naționale.

Aceste instituții iau decizii pe baza propunerilor prezentate de Comisia Europeană, care reprezintă interesele UE în ansamblu. Dar care este activitatea fiecăreia dintre aceste instituții? Cum colaborează ele? Care sunt responsabilitățile lor? Această broșură vă oferă răspunsurile. Aici găsiți, de asemenea, o scurtă prezentare a agențiilor și a altor organisme care sunt implicate în activitatea Uniunii Europene. Obiectivul acestui ghid este de a vă oferi o incursiune utilă în procesul decizional al UE.

Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate
descarcati
 Fontaine P. 12 lecții despre Europa / Comisia Europeană, Direcţia Generală Comunicare . - 2014. - 45 p.


Ce rol îndeplinește Uniunea Europeană? De ce și cum a fost înființată? Cum funcționează? Ce a reușit să realizeze până acum în interesul cetățenilor săi și care sunt noile provocări cu care se confruntă în prezent? Într‑o eră a globalizării, va putea Uniunea Europeană să concureze realmente cu celelalte economii mondiale și să își mențină în același timp standardele sociale? Care va fi rolul Europei pe scena mondială în anii care vor urma? Până unde se vor extinde frontierele UE? Care este viitorul monedei euro?

Acestea sunt doar câteva din întrebările dezbătute de expertul UE Pascal Fontaine și publicate în această ediție a binecunoscutei sale broșuri 12 lecții despre Europa. Pascal Fontaine este un fost colaborator al lui Jean Monnet și profesor la Institut d’études politiques, Paris. Broșura face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acţionează UE în diverse domenii de competenţă, din ce motive și cu ce rezultate

 


Părinții fondatori ai UE = The founding fathers of the EU. - Luxemburg, 2013. - 28 p.
Mai mult 
 Următorii lideri vizionari au inspirat crearea Uniunii Europene în care trăim astăzi. Fără energia şi motivarea lor, nu am trăi în acest spațiu deactualizat iunie 2015

descarcati2013rom
2014eng 
2015 rom (NOU)
Europa 2020 Strategia de creștere a Europei= Europe 2020
Europe’s growth strategy : growing to a sustainable and job-rich future
- Luxemburg, 2013/ 2014/ 2015 . - 12 p.

Ca majoritatea altor regiuni din lume, Europa trece printr-o perioadă de transformări. Criza economică recentă a anulat ani de progrese economice și sociale și a scos în evidenţă deficienţele structurale ale economiei europene. Pe de altă parte, se acutizează diverse probleme precum globalizarea, supraexploatarea resurselor naturale și îmbătrânirea populaţiei. Pentru a se adapta la această nouă realitate, Europa trebuie să ia măsuri. Deficienţele structurale ale economiei Europei, pe care criza le-a scos la lumină, nu pot fi depășite decât prin continuarea reformelor structurale. Acestea trebuie întreprinse de fiecare stat membru, dar se bazează pe atuurile Europei și anume piaţa unică și politica comercială comună. Dacă dorim să menţinem și în condiţiile actuale modelul economiei sociale de piaţă, Europa trebuie să devină mai competitivă. În acest scop, Uniunea Europeană și ţările membre au lansat, în 2010, strategia Europa 2020. Strategia abordează atât problemele pe termen scurt legate de criză, cât și necesitatea implementării unor reforme structurale prin măsuri de stimulare a creșterii menite să pregătească economia Europei pentru provocările viitoare

actualizat iunie 2015
Descarcati
2015 (NOU)
 Extinderea: Extinderea valorilor și normelor europene la mai multe țări /Comisia Europeană,Direcţia Generală Comunicare . - Luxemburg, 2014/ 2015 . - 16 p.

Extinderea este în interesul statelor membre, dar și al țărilor în curs de aderare. Ea face din Europa un loc mai sigur și mai prosper, în special prin promovarea democrației și a libertăților fundamentale, a statului de drept și a pieței unice. Beneficiile pieței unice sunt considerabile: un nivel de trai mai ridicat generat de creșterea economică, bunuri de consum mai sigure, prețuri mai mici și o gamă mai largă de opțiuni în sectoare precum telecomunicațiile, serviciile bancare și transportul aerian, pentru a aminti doar câteva dintre acestea. Pe măsură ce UE se extinde, de aceste beneficii se bucură un număr tot mai mare de persoane. UE este, mai presus de toate, o comunitate de valori. Suntem o familie de țări democratice hotărâte să colaboreze pentru a asigura pacea și libertatea, prosperitatea și dreptatea socială. Și ne apărăm aceste valori. Încercăm să întărim solidaritatea dintre popoarele Europei, respectându-le, în același timp, diversitatea.actualizat iunie 2015
Justiție, drepturi fundamentale și egalitate Crearea unui spațiu european de justiție . - 2014. - 16 p.

descarcati
Într‑o Europă fără frontiere, din ce în ce mai mulți oameni trăiesc, muncesc, studiază și fac afaceri în alte țări ale Uniunii Europene (UE). Uniunea le facilitează cetățenilor exercitarea drepturilor care le revin prin crearea unui veritabil spațiu european de justiție. De asemenea, se străduiește să consolideze încrederea reciprocă între instanțele și administrațiile din cele 28 de state membre, astfel încât să se obțină recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești. Armonizarea reglementărilor și a standardelor minime în întreaga UE și facilitarea accesului la justiție în condiții de egalitate în toate țările sunt aspecte esențiale pentru realizarea unui spațiu comun al justiției. În același timp, UE face eforturi pentru a le permite cetățenilor și întreprinderilor să profite pe deplin de avantajele pieței unice.

actualizat iunie 2015
 Cooperare internațională și dezvoltare   Combaterea sărăciei într‑o lume în schimbare . - 2014. - 16 p.

descarcati
Uniunea Europeană (UE) și statele sale membre sunt cei mai importanți donatori de ajutor oficial pentru dezvoltare (AOD). În 2013, au acordat ajutoare în valoare de 56,5 miliarde EUR, adică 52 % din AOD donat în total, la nivel mondial, în anul respectiv. Tot în 2013, UE a angajat o sumă semnificativă - 14,86 miliarde EUR – pentru asistența externă pentru dezvoltare. Principalii beneficiari au fost țările cu venituri reduse și țările cel mai puțin dezvoltate. Prezentă în 140 de țări, UE se bucură de un nivel unic de credibilitate și neutralitate și dispune de o vastă experiență cu privire la drepturile omului, observarea alegerilor, guvernanță și soluționarea crizelor. Faptul că programele UE durează mai mulți ani le conferă un caracter de previzibilitate și siguranță pe termen lung. Cele două trăsături sunt esențiale pentru a obține o dezvoltare durabilă. UE coordonează acțiunile diferiților donatori. Datorită naturii sale supranaționale, ea poate stabili obiective comune ambițioase și poate identifica soluții complexe la provocările globale în materie de dezvoltare. În climatul economic actual, avem nevoie mai mult ca oricând să evităm duplicarea eforturilor. În fine, UE dispune de masa critică necesară pentru a răspunde provocărilor globale. Activitățile UE în domeniul dezvoltării sunt coordonate cu eforturile sale în alte domenii, cum ar fi ajutorul umanitar, mediul, securitatea și politica comercială. Să înțelegem politicile Uniunii Europene
actualizat iunie 2015
actualizat decembrie 2016

descarcati 2014
2016
(NOU) Politica regională Creșterea competitivității regiunilor și orașelor europene, stimularea creșterii economice și crearea de locuri de muncă . - 2014. - 16 p.

Politica regională este o politică de investiții strategice, care își propune să stimuleze creșterea economică a tuturor regiunilor și orașelor din UE și să amelioreze calitatea vieții cetățenilor. De asemenea, este o expresie a solidarității, deoarece pune accent pe sprijinirea regiunilor mai puțin dezvoltate. în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultateactualizat iunie 2015
actualizat decembrie  2016

(NOU) Piața interna De la criză la oportunitate : cetățenii și întreprinderile, din nou pe calea prosperității = Internal market From crisis to opportunity : putting citizens and companies on the path to prosperity . - 2014, 2016. - 12 p.; 24 p.

descarcati eng 2014
2016
Piața internă a Uniunii Europene, cunoscută și sub denumirea de piața unică, le permite cetățenilor și întreprinderilor să circule și să își desfășoare activitatea în mod liber, pe teritoriul celor 28 de state membre. Concret, le dă europenilor dreptul de a locui, de a studia sau de a beneficia de pensie în altă țară din UE. De asemenea, le oferă consumatorilor acces la o gamă mai vastă de produse la prețuri competitive și le permite să se bucure de o mai mare protecție când fac cumpărături acasă, în străinătate sau pe internet. Cu ajutorul pieței unice, întreprinderile mari și mici pot efectua mai simplu și mai ieftin tranzacții comerciale în afara granițelor naționale și pot concura la nivel mondial.

ACTUALIZAT DECEMBRIE 2016
ACTUALIZAT DECEMBRIE 2014
(NOU)Consumatori: Consumatorii, pe primul plan - Luxemburg, 2013/ 2014, 2016  - 12 p.

DESCARCATI 2013
DESCARCATI 2014
2016
În prezent, Uniunea Europeană (UE) numără aproximativ 500 de milioane de consumatori. La fel ca și ei, cu siguranţă și dumneavoastră doriţi să beneficiaţi de o ofertă mai variată și de produse și servicii de mai bună calitate, la un raport calitate‑preţ cât mai bun. Vă așteptaţi ca informaţiile de pe etichete să fie corecte și vreţi să aveţi certitudinea că vă sunt respectate drepturile de consumator. 

Pe de altă parte, alegerile dumneavoastră stimulează inovarea, eficienţa și creșterea economică. Politica UE de protecţie a consumatorilor are patru obiective principale: • protejarea consumatorilor de riscurile și ameninţările grave pe care nu le pot înfrunta pe cont propriu • luarea măsurilor necesare pentru a le permite consumatorilor să facă alegeri bazate pe informaţii clare, corecte și coerente • protejarea drepturilor consumatorilor și instituirea unor proceduri rapide și eficiente de soluţionare a litigiilor comerciale • adaptarea drepturilor consumatorilor la evoluţiile economice și sociale, mai ales în sectorul alimentar, energetic, digital și al transporturilor


Consumatori: în prim-plan, consumatorii  - Luxemburg,  2014, 2016 . - 12 p.

Politica europeană de protecție a consumatorilor este un parteneriat între UE, statele membre și cetățeni. Se bazează pe două principii fundamentale, înscrise în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene: trebuie întreprinse acțiuni la nivelul UE pentru a proteja sănătatea, siguranța și interesele economice ale consumatorilor și pentru a promova dreptul acestora la informare și la educație; cerințele din domeniul protecției consumatorilor trebuie luate în considerare în definirea și punerea în aplicare a celorlalte politici și acțiuni ale UE


descarcati
Siguranța alimentară De la producător la consumator : alimente sănătoase și sigure pentru toți / Comisia Europeană, Direcţia Generală Comunicare. - Luxemburg, 2014. - 16 p.

Protejarea sănătății oamenilor, a animalelor și a plantelor, în fiecare etapă a procesului de producție, este o prioritate‑cheie a politicilor economice și de sănătate publică. UE dorește să se asigure că cetățenii săi au acces la alimente sigure și hrănitoare, obținute din plante și animale sănătoase. În același timp, își propune să garanteze buna funcționare a industriei alimentare – cel mai important angajator și sector de producție din Europa. Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultateDESCARCATI
rom 2016


 Agenda digitală pentru Europa Relansarea economiei europene / Comisia Europeană, Direcţia Generală Comunicare. - Luxemburg, 2014,. - 8 p.

Agenda digitală pentru Europa va sprijini cetățenii și întreprinderile din UE să valorifice la maximum tehnologiile digitale.

Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate


ACTUALIZAT DECEMBRIE 2016
(NOU)O piață unică digitală în Europa Eliminarea barierelor pentru a valorifica oportunitățile pe care le oferă mediul online/ Comisia Europeană, Direcţia Generală Comunicare. - Luxemburg, 2016. - 16 p.
Piața unică a UE le oferă cetățenilor și întreprinderilor din Europa multe libertăți și drepturi – să călătorească, să facă schimburi comerciale sau să își desfășoare activitatea oriunde în Uniune. Aceste libertăți au un efect pozitiv asupra inovațiilor, care evoluează și se răspândesc pe scară largă, iar cetățenii beneficiază de o ofertă vastă și de multe oportunități. Însă, în prezent, tot mai multe produse și servicii sunt digitale sau online. Indiferent dacă vizionați filme sau participați la o ofertă de achiziții publice, sunteți la cumpărături sau urmați studii, probabil că utilizați instrumente online în acest sens. Cetățenii europeni se confruntă deseori cu obstacole atunci când utilizează servicii și instrumente online, în ciuda faptului că, de-a lungul anilor, UE a făcut eforturi pentru a elimina aceste bariere „offline”. Obstacolele pot fi de diverse tipuri: taxe de expediere netransparente și disproporționat de ridicate, „geoblocarea” intenționată a serviciilor pentru a le limita la o singură țară sau regiune, lipsa de acces la internet sau de competențe digitale și existența unui ansamblu de norme diferite la nivelul UE. De aceea trebuie să creăm o piață unică digitală în Europa: este una dintre cele 10 priorități ale Comisiei Europene. O piață unică digitală înseamnă mai puține obstacole, mai multe oportunități, un spațiu în care cetățenii și întreprinderile își pot desfășura activitățile, pot inova și interacționa în mod legal, în condiții de siguranță și la un cost rezonabil, ușurându-le astfel viața. De asemenea, întreprinderile vor fi în măsură să utilizeze pe deplin noile tehnologii, iar întreprinderile mici, în special, vor putea ajunge în cealaltă parte a UE „doar cu un clic”. Acest lucru ar putea să contribuie cu 415 miliarde EUR pe an la economia noastră și ar putea crea sute de mii de noi locuri de muncă. În mai 2015, Comisia și-a prezentat strategia privind piața unică digitală. Aceasta include o serie de 16 acte normative și măsuri noi. Până la sfârșitul anului 2016, Comisia va face propuneri concrete pentru fiecare din ele. Jumătate au fost prezentate deja în prima parte a anului. Parlamentul European și Consiliul UE vor trebui să stabilească noi norme. Inițiativele sunt regrupate în trei piloni principali: asigurarea accesului, crearea unui mediu adecvat pentru inovare online în Europa și garantarea faptului că fiecare cetățean european, mediul de afaceri și administrația pot obține cât mai multe avantaje de pe urma transformării digitale. Este vorba despre norme comune mai moderne și mai armonizate în domenii precum protecția consumatorilor, drepturile de autor și vânzările online. Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate

actualizat iunie 2015
actualizat decembrie 2016
(NOU) Cercetare și inovare   Depășirea limitelor și îmbunătățirea calității vieții . - 2014. - 12 p.; 
descarcati 2-014
descarcati 2016 rom

Cercetarea și inovarea ameliorează condițiile de viață și de muncă ale europenilor, îmbunătățesc competitivitatea Europei, stimulează creșterea economică și creează locuri de muncă. Calitatea vieții crește datorită aportului cercetării și inovării în domenii precum asistența medicală, transporturile, serviciile digitale și dezvoltarea a numeroase produse și servicii noi. Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”.


Cercetare și inovare Dincolo de limite, pentru o viață mai bună. -  2016. - 16 p
Cercetarea și inovarea îmbunătățesc condițiile de trai și de muncă în Uniunea Europeană (UE), motiv pentru care se află în centrul politicilor prin care Comisia Europeană încearcă să stimuleze ocuparea forței de muncă, creșterea economică și investițiile. Mai mult, cercetarea și inovarea ne furnizează cunoștințele și soluțiile necesare în cazul unor probleme urgente, cum ar fi epidemia de Ebola sau criza refugiaților, dar și în cazul unor provocări societale pe termen lung, cum ar fi cele legate de transport, schimbări climatice sau energie. În viața de zi cu zi, ele aduc îmbunătățiri în domenii precum asistența medicală, transporturile și securitatea și reprezintă rampa de lansare pentru numeroase produse și servicii noiactualizat iunie 2015

descarcati 2013 rom
2014 eng
2015 rom (NOU)
Energia. O energie durabilă, sigură şi la preţuri accesibile pentru europeni. - 2013/ 2014/ 2015 .- 16 p.

Lumină, căldură, transport, producție industrială: energia are o importanță fundamentală pentru serviciile esențiale de zi cu zi, indispensabile atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi. Însă rezervele de combustibili fosili ale Europei (petrol, gaz natural, cărbune) nu sunt inepuizabile. De aceea, trebuie să le gestionăm cu atenție și, în același timp, să încercăm să găsim și resurse alternative. Europa consumă și importă tot mai multă energie. Statele membre au înțeles necesitatea unei acțiuni coerente în acest domeniu de o importanță strategică deosebită. Așa se face că Europa dispune azi de norme comune, iar statele membre își pun eforturile în comun pentru a avea acces la o cantitate suficientă de energie, la prețuri accesibile, cu menținerea poluării la un nivel cât mai mic.
actualizat decembrie 2014
Transporturi Conectarea cetățenilor și a întreprinderilor din Europa/ Comisia Europeană,Direcţia Generală Comunicare. - Luxemburg, 2014. - 20 p.

Pentru a genera creștere economică, pentru a crea locuri de muncă și pentru a îmbunătăți calitatea vieții populației, Europa trebuie să dispună de sisteme de transport competitive, care să îi permită să concureze pe plan internațional. Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate


descarcati
Buget.Valoare pentru bani/ Comisia Europeană, Direcţia Generală Comunicare. - Luxemburg, 2014. - 16 p.

Bugetul UE este orientat în special către domenii în care finanțarea europeană poate aduce schimbări reale. El finanțează ceea ce nu ar finanța bugetele naționale sau ceea ce ar fi mai costisitor pentru acestea. Multe dintre realizările UE nu ar fi fost posibile fără un buget comun. Existența unui buget european ne permite să abordăm provocările comune într‑un mod eficient, ceea ce nu ar fi posibil dacă cele 28 de state membre ar acționa pe cont propriu. Responsabilitățile UE au crescut de‑a lungul anilor, iar bugetul său finanțează în prezent numeroase domenii de activitate, în interesul tuturor cetățenilor europeni.
 

actualizat iunie 2015
 Uniunea economică şi monetară (UEM) şi moneda euro=Economic and monetary union and the euro
descarcati rom 2013
2014 eng
2015 rom (NOU)
For stability, growth and prosperity across Europe. - 2013/ 2014 2015  -  20 p.

Pentru un climat de stabilitate, creştere economică şi prosperitate în EuropaPentru a menţine în Europa un mediu economic favorabil creşterii, este esenţial să avem o uniune economică şi monetară funcţională şi o monedă euro puternică şi stabilă.  
descarcati eng
rom 2015  (NOU)
 
actualizat iunie 2015


Finanțe și bănci Buna funcționare a pieței unice a serviciilor financiare favorizează prosperitatea, stabilitatea și creșterea economică= Banking and finance A well-functioning single market for financial services contributes to economic prosperity, stability and growth . - 2014/ 2015  - 12 p.

O acțiune la nivelul UE în sectorul financiar asigură reziliența serviciilor financiare și le permite cetățenilor și întreprinderilor să constituie depozite, să se asigure împotriva riscurilor și să investească în viitorul nostru comun.

actualizat iunie 2015
 Impozitarea Promovarea pieței interne și a creșterii economice . - 2014. - 12 p.

descarcati
Impozitarea este esențială pentru suveranitatea națională. Veniturile obținute prin impozitare le permit guvernelor să existe și să funcționeze în mod eficient. În plus, legislația fiscală reflectă alegerile fundamentale pe care le fac țările UE în domenii bugetare importante, precum educația, sănătatea și pensiile. Această legislație influențează consumul și economiile private și stabilește un cadru financiar privind activitățile comerciale și aspectele de mediu. Din acest motiv, competența de a colecta impozite și de a stabili ratele de impozitare le revine guvernelor naționale. Ce rol poate juca UE pentru a garanta o impozitare mai echitabilă, mai ușoară și mai eficientă pentru autorități, întreprinderi și cetățeni?


actualizat iunie 2015
descarcati
rom 2015 (NOU)

Lupta UE împotriva fraudei și a corupției În culisele OLAF, Oficiul European de Luptă Antifraudă . - 2014/ 2015 . - 16 p.

Pentru a-i proteja pe cetățenii europeni și banii acestora, UE trebuie să combată frauda și corupția. OLAF joacă un rol-cheie în câștigarea acestei bătălii.


DESCARCATI
(ROM)2014


Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale =Employment and social affairs Promoting jobs, inclusion and social policy as an investment - Luxemburg, 2013/ 2014 . - 16 p.

Pentru a face faţă concurenţei reprezentate de noile economii emergente, Europa trebuie să creeze locurile de muncă de care are nevoie o societate dinamică, bazată pe cunoaştere. Pentru aceasta, este necesar să se investească în ştiinţă şi educaţie şi în politicile privind ocuparea forţei de muncă, astfel încât UE se ţină pasul cu schimbările şi să depăşească perioada de criză economică.

UE şi guvernele statelor membre răspund împreună de politica în domeniul ocupării forţei de muncă, al afacerilor sociale şi al incluziunii sociale. Uniunea Europeană: coordonează şi monitorizează politicile naţionalepromovează schimbul de bune practici în domenii precum ocuparea forţei de muncă, pensiile, combaterea sărăciei şi a excluziunii socialeelaborează acte legislative şi monitorizează punerea în aplicare a acestora în domenii precum drepturile la locul de muncă şi coordonarea sistemelor de securitate socială.

actualizat iunie 2015
actualizat decembrie 2016 

(NOU) Sănătatea publică Îmbunătățirea stării de sănătate a tuturor europenilor/ / Comisia Europeană, Direcţia Generală Comunicare. - Luxemburg, 2016. - 16 p.

Sănătatea publică Cum putem îmbunătăți starea de sănătate a tuturor cetățenilor UE , - 2014,  -   16 p

rom 2014
2016
Sănătatea cetățenilor este o prioritate fundamentală a Uniunii Europene. Politica UE în domeniul sănătății completează politicile naționale pentru a se asigura că toate persoanele care locuiesc în Uniune au acces la asistență medicală de calitate. Obiectivele principale ale politicii UE în domeniul sănătății sunt următoarele: prevenirea bolilor; promovarea stilurilor de viață mai sănătoase; promovarea bunăstării; protejarea cetățenilor împotriva riscurilor transfrontaliere grave pentru sănătate; îmbunătățirea accesului la asistența medicală; promovarea informării și a educației pentru sănătate; îmbunătățirea siguranței pacienților; susținerea sistemelor de sănătate dinamice și a noilor tehnologii; stabilirea unor standarde înalte de calitate și siguranță pentru organe și alte substanțe de origine umană; asigurarea unui nivel înalt de calitate, siguranță și eficacitate pentru medicamente și pentru dispozitivele de uz medical. Deși organizarea și administrarea îngrijirilor de sănătate intră în responsabilitatea fiecărui stat în parte, UE aduce valoare adăugată prin sprijinirea statelor membre în vederea îndeplinirii obiectivelor comune. Politica UE în domeniul sănătății determină economii importante prin partajarea resurselor și sprijină statele membre să găsească soluții pentru provocări comune precum: amenințările la adresa sănătății (ex. pandemiile), factorii de risc asociați cu bolile cronice sau impactul creșterii speranței de viață asupra sistemelor de sănătate.actualizat iunie 2015
actualizat decembrie  2016

(NOU) Comerț : Liberul schimb este o sursă de creștere economică. - 2014, 2016. - 16 p.

descarcati

rom2016
Politica comercială a Uniunii Europene trebuie privită în contextul a două dintre realitățile actuale: importanța Uniunii ca actor mondial major și modul în care globalizarea contribuie la schimbarea mediului internațional. UE este cea mai mare economie din lume, cel mai mare exportator și importator, principalul investitor și beneficiar al investițiilor străine și cel mai mare donator de ajutor. Deși reunește doar 7 % din populația mondială, Uniunea deține peste un sfert din rezervele mondiale de bogăție, măsurate de produsul intern brut (PIB) – valoarea totală a bunurilor și serviciilor produse. Piața unică europeană face posibilă libera circulație a mărfurilor, serviciilor, persoanelor și capitalurilor, fiind elementul‑cheie care îi permite Uniunii să creeze locuri de muncă prin intermediul comerțului cu alte țări și regiuni. Uniunea Europeană este cea care răspunde de piața unică, nu guvernele naționale. Tot Uniunea gestionează și relațiile comerciale cu restul lumii. Prin intermediul său, statele membre se exprimă la unison în cadrul negocierilor internaționale, deținând astfel o influență considerabil mai mare decât ar deține separat. Uniunea Europeană este un actor economic și politic activ, cu interese și responsabilități regionale și mondiale în creștere.


descarcati rom 2013
2014

Întreprinderi O nouă revoluţie industrială. - 2013/ 2014. - 16 p.

„Europa trebuie să-şi recâştige încrederea în capacitatea de a inventa, de a iniţia proiecte noi, de a inova şi de a creşte. De aceea, UE trebuie să readucă în centrul atenţiei domeniile care o fac puternică: economia reală şi industria

 


(NOU)                                                                                                 actualizat  decembrie 2016
descarcati rom 2014
eng 2016
ROM 2016


Concurență O mai bună funcționare a piețelor =Competition . Making markets work better - Luxemburg, 2014, 2016. - 12 p. Încă de la stabilirea acesteia în Tratatul de la Roma din 1957, politica Uniunii Europene în domeniul concurenței a fost o parte importantă a activității UE. Tratatul prevedea instituirea unui „sistem care să împiedice denaturarea competiției în interiorul pieței comune”. Obiectivul era crearea unor norme ample și eficiente privind concurența, pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a pieței europene și pentru a oferi consumatorilor avantajele unui sistem de piață liberă. Politica în domeniul concurenței înseamnă aplicarea unor norme care să garanteze o concurență loială în rândul întreprinderilor. Aceasta încurajează dezvoltarea inițiativelor de afaceri și creșterea eficienței, permite consumatorilor să beneficieze de o ofertă mai largă și contribuie la reducerea prețurilor și la îmbunătățirea calității. Acestea sunt motivele pentru care UE luptă împotriva comportamentului anticoncurențial, evaluează concentrările economice și ajutoarele de stat și încurajează liberalizarea


DESCARCATI
Agricultură Un parteneriat între Europa și agricultori . - Luxemburg, 2014. - 16 p.

În UE sunt aproximativ 500 de milioane de consumatori, care au nevoie de o sursă sigură de hrană sănătoasă, nutritivă, la prețuri accesibile. Mediul economic rămâne nesigur și imprevizibil. În plus, există numeroase provocări actuale și viitoare, printre care concurența mondială, criza economică și financiară, schimbările climatice și costurile din ce în ce mai ridicate ale factorilor de producție precum combustibilul și îngrășămintele.Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate descarcati 2013


Agricultură:Un parteneriat între Europa și fermieri= Agriculture . A partnership between Europe and farmers. - 2013. - 16 p. 

Politica UE în domeniul politicii agricole comune (PAC) - pentru hrana noastră, pentru rural, pentru mediul nostru

actualizat iunie 2015
Mediu .Un mediu sănătos și durabil pentru generațiile viitoare. - Luxemburg, 2013/ 2014/ 2015. - 15 p.DESCĂRCAŢI 2013 rom
2014 eng
2015 rom (NOU)
Prin însăși natura sa, mediul transcende politicul, juridicul și granițele trasate de oameni. Prin urmare, cooperarea transfrontalieră dintre statele membre și dintre UE și restul lumii este esențială dacă dorim să facem față provocărilor care ne afectează pe toți, de la secetă și inundații la poluare și amenințări la adresa bogatei biodiversități a Europei.Combaterea schimbărilor climatice Crearea lumii pe care o dorim, cu clima care ne place =Climate action Building a world we like, with a climate we like - 2014. - 16 p.

descarcati  rom

Economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon stimulează creșterea economică și creează locuri de muncă. Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate


actualizat iunie 2015
actualizat decembrie 2016

descarcati rom
2014 rom
2016 rom (NOU)
(NOU) Afaceri maritime și pescuit . Protejarea viitorului mărilor noastre Comisia. - 2013/ 2014;   2016 . - 12 p.

 Din multe puncte de vedere, mările și oceanele sunt esențiale pentru viața oamenilor. Ele contribuie în primul rând la reglarea climei. De asemenea, de‑a lungul timpului, ne‑au ajutat să ne hrănim, să ne deplasăm și să ne recreăm. În prezent, datorită progresului tehnologic, ele pot constitui și o sursă de minerale, de materii prime pentru fabricarea de produse farmaceutice și, posibil, o sursă infinită de energie, atât timp cât le exploatăm într‑un mod responsabil, prudent și echitabil, folosind metode sigure
DESCARCATI 2013 (rom)
2014 eng
2014 rom(NOU)
actualizat iunie 2015
 Securitatea la frontiere O Europă mai sigură şi mai deschisă=Borders and security Building an open and safe Europe=Frontiere și securitate. Construirea unei Europe deschise și sigure. - 2013/ 2014. - . 12 p.

Unul dintre obiectivele fundamentale ale Uniunii Europene (UE) este de a crea un spațiu fără frontiere interne, în care oamenii se pot deplasa, pot trăi și lucra în mod liber, știind că drepturile lor sunt pe deplin respectate, iar securitatea lor este asigurată. În acest context, politicile de afaceri interne trebuie să joace un rol-cheie


descarcati
Vamă . Uniunea vamală a UE : protejarea cetățenilor și facilitarea comerțului / Comisia Europeană, Direcţia Generală Comunicare. - Luxemburg, 2014. - 12 p.

Serviciile vamale joacă un rol esențial în lupta împotriva mărfurilor periculoase, traficului ilegal, fraudei, terorismului și criminalității organizate, facilitând, în același timp, comerțul legitim.

descarcati eng
2014 rom  (NOU)
actualizat iunie 2015 
Migrație și azil Construirea unei Europe deschise și sigure=Migration and asylum Building an open and safe Europe. - 2013/ 2014 . - 12 p.

  Migrația în Europa este un fenomen de lungă durată. Pentru a profita de oportunități și  a confrunta  provocările generate de acest tip de mobilitate internațională, Uniunea Europeană (UE) a dezvoltat o abordare comună a migrației. De asemenea, UE a dezvoltat un sistem european comun de azil pentru a proteja pe cei care caută refugiu în Europa de persecuție sau de risc de vătămare gravă în țara lor de origine. Activităţile în aceste domenii de politică implică, de asemenea, un dialog mai strâns și cooperarea cu țările în curs de aderare la UE
 
descarcati 2013
DESCARCATI 2014


Cultură și audiovizual.Celebrăm diversitatea culturală a Europei . - 2013 - 12 p.

Sectorul culturii și creației din Europa are o influență semnificativă asupra creșterii economice și ocupării forței de muncCultură și audiovizual Prețuim diversitatea cultural a Europei. -  2014. - 12 p.

În Uniunea Europeană, cultura și creația influențează în mod semnificativ economia, ocuparea forței de muncă și coeziunea socială.


Educație, formare, tineret și sport . Cheia succesului : educația și formarea profesională . -  2014. - 16 p.

descarcati
UE investește 14,7 miliarde de euro în Erasmus+, noul program al Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020. Erasmus+ își propune să stimuleze perspectivele profesionale și dezvoltarea personală a tinerilor. Cu ajutorul său, sistemele noastre de educație, formare și tineret vor oferi o pregătire care permite dobândirea competențelor de care este nevoie pe piața muncii și în societatea de azi și de mâine. Dacă doriți să știți mai multe despre finanțarea acordată de UE în materie de educație, formare, tineret și sport, veți găsi aici informațiile de bază. Broșura face parte din seria „Să înțelegem politicile Uniunii Europene”. Aceasta explică modul în care acționează UE în diverse domenii de competență, din ce motive și cu ce rezultate

actualizat iunie 2015
descarcati
2014 rom  (NOU)

Ajutor umanitar şi protecţie civilă Sprijin pentru victimele dezastrelor şi conflictelor şi protecţie pentru cei vulnerabili  - 2013/ 2014. - 16p.
Conflictele și catastrofele prezentate în paginile ziarelor și pe micile ecrane reflectă caracterul din ce în ce mai complex și mai vulnerabil al mediului în care trăim. Pentru că amploarea conflictelor și dezastrelor naturale este din ce în ce mai mare, cresc și nevoile umanitare. UE răspunde oferind asistență de urgență victimelor dezastrelor și conflictelor din lumea întreagă, ținând cont de nevoile lor. Uniunea acționează prin intermediul Direcției Ajutor Umanitar și Protecție Civilă a Comisiei Europene (ECHO). Misiunea ECHO este să reducă suferința, să apere demnitatea celor afectați și să salveze vieți. Aceasta este una dintre cele mai tangibile expresii ale solidarității, una dintre valorile fundamentale ale UENiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti