Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicaţii recenteCorpul european de solidaritate în prim-plan/Comisia Europeană,Direcţia Generală Comunicare . - Luxemburg, 2016. - 4 p.

Descarcati

Numeroși tineri europeni sunt gata să se ofere voluntari sau să muncească pentru o cauză nobilă, participând la proiecte în cadrul cărora ajutorul lor contează, și să manifeste solidaritate cu cei mai puțin norocoși. Poate fi însă greu să găsești ocazia potrivită. De aceea se înființează Corpul european de solidaritate.

Corpul european de solidaritate le va oferi tinerilor posibilitatea de a dobândi o experiență valoroasă, de a-și dezvolta competențele și de a contribui la binele societății. Dacă ești un tânăr care dorește să capete experiență în domeniul voluntariatului ori experiență profesională sau o organizație care dorește să atragă tineri pentru activitățile sale destinate să promoveze solidaritatea, s-ar putea ca soluția să fie Corpul european de solidaritate


descarcati rom

Un nou început pentru dialogul social /Comisia Europeană,Direcţia Generală Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune . - Luxemburg, 2016. - 11 p.

Având în vedere rolul important pe care îl joacă dialogul social pentru modelul social european prin promovarea competitivității, a echității, a prosperității economice și a bunăstării sociale, Comisia Europeană ia măsuri pentru promovarea dialogului social în întreaga UE. În centrul acestui efort se află „noul început pentru dialogul social", un demers comun al instituțiilor UE și al partenerilorsociali pentru continuarea consolidării dialogului social la nivelul UE și la nivel național.

 


descarcati


 UE și locuri de muncă, creștere economică și investiții.Comisia Europeană,Direcţia Generală Comunicareю - Luxemburg, 2016. - 4 p.

Prioritatea majoră a Comisiei Europene este să readucă Europa pe curba de creștere și să creeze locuri de muncă, fără a genera noi datorii. De la începutul crizei economice și financiare mondiale, UE este afectată de nivelurile scăzute ale investițiilor și de rata ridicată a șomajului. Pentru a găsi o soluție la această problemă, Comisia, împreună cu Banca Europeană de Investiții, a lansat planul de investiții pentru Europa.Panorama Nr. 58, toamnă 2016//Comisia Europeană,Direcția Generală Politica Regională și Urbană. - .2016. -  52 p

descarcati
 Principalul articol al revistei oferă o imagine aprofundată asupra Agendei urbane pentru UE, astfel cum a fost stabilită de Pactul de la Amsterdam pe parcursul verii. Sunt analizate planurile agendei pentru îmbunătățirea vieții locuitorilor din mediul urban la nivelul UE. De asemenea, veti afla mai multe despre noul pachet de măsuri al Comisiei pentru promovarea economiei circulare și cum va contribui acesta la reducerea deșeurilor și va încuraja durabilitatea. De această dată, raportul  detaliat privind o regiune europeană s-a axat pe Apulia din Italia și include un interviu cu președintele regiunii și o selecție de proiecte recente încununate de succes. În plus, sunt analizate dezvoltările în materie de strategii de specializare inteligentă, în timp ce secțiunea „Folosind propriile cuvinte” va pune reflectorul pe părțile interesate din Finlanda, Franța, Germania, Portugalia și Suedia. Secțiunea noastră dedicată proiectelor prezintă contribuții din regiunea Mării Baltice și Grecia, în timp ce articolul extins dedicat proiectelor analizează mai amănunțit o soluție de mobilitate ecologică din Țările de Jos

descarcati
Nancy J. Parlametru 2016, sinteză analitică .Eurobarometrul special al Parlamentului European /Parlamentul European,Direcţia Generală Comunicare,Direcția Generală Servicii de Cercetare Parlamentară . - - Luxemburg, 2016. - 4 p.


Acest Parlametru 2016 al Parlamentului European (EP/EB 86.1) a fost realizat în cele 28 de state membre ale Uniunii Europene din 24 septembrie până în 3 octombrie 2016, de către Kantar Public (anterior TNS opinion). Sondajul este dedicat percepției europenilor asupra Parlamentului European, imaginii și rolului acestuia și nivelului de cunoștințe ale acestora privitor la instituție. De asemenea, acesta prezintă și întrebările-cheie referitoare la apartenența la UE, identitate, cetățenie, politici prioritare și valori
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti