Faceți căutări pe acest blog

CoE: Intrări noi: Decembrie 2016

(Publicaţiile pot fi consultate în Sala de lectură a Centrului Pro-European de servicii şi comunicare)

E.6/2014 AD L'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme [Text tipărit] / Johan Callewaert . ─ Strasbourg : Editions du Conseil de l'Europe, 2013. - 108 p. - ISBN: 978-92-871-7705-6.
341.2/C-16/III-125668
  
E.6/2014 AC The accession of the European Union to the European Convention on Human Rights [Text tipărit] / Johan Callewaert . ─ Strasbourg : Council of Europe, 2014. -103, [2] p. - ISBN: 978-92-871-7705-7
341.2/C-16/III-125187
 
Prevăzută în Tratatul de la Lisabona, aderarea Uniunii Europene la Convenția europeană a Drepturilor Omului este destinat să fie un eveniment major în istoria juridică europeană, deoarece va permite persoanelor fizice și întreprinderilor să solicite controlul Curții europene a Drepturilor Omului acțiunile instituțiilor Uniunii Europene, importanța căreia în viața de zi cu zi crește incontestabil.

După aproape trei ani de negocieri, un proiect de tratat care permite această aderare a fost adoptat la 5 aprilie 2013. În lumina acestui proiect, prezenta publicație analizează, într-un limbaj simplu, dar riguros, motivele, mijloacele și efectele aderării Uniunii Europene la Convenție. *    *    *

F.9/2014 LI Liberté d'expression et internet [Text tipărit] / Wolfgang Benedek et Matthias C. Kettemann . ─ Strasbourg : Editions du Conseil de l'Europe, 2014. - 186 p. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 169-186. - ISBN: 978-92-871-7911-1
342.7/B-43/III-125670

Răspândirea internetului a antrenat o creștere semnificativă a posibilitățile de exprimare, dar ea a multiplicat, în același timp, pericolele care amenință libertatea de exprimare.  De la Primăvara arabă până la mișcarea mondială Occupy, libertatea de exprimare pe internet are o incidență profundă asupra dezbaterilor decisive pentru viitorul europenilor, și nu numai. În paralel, tot mai mult crește numărul Statelor care recurg la internet pentru a spiona jurnaliștii și cetățenii, pentru a urmări și a trimite în închisoare blogeri, și pentru a exercita o cenzură online,

Această publicație abordează probleme importante care vizează întinderea și limitele libertății de exprimare online. Ea încearcă să aducă lumină într-un peisaj deseori obscur: ce avem dreptul să spunem online? Cum sunt protejate ideile noastre, procesul de difuzare și de primire a informațiilor?

Sunt expuse un larg evantai de drepturi protejate prin libertatea de exprimare, printre care libertatea mass-media și dreptul de a avea acces la informații prin internet. De asemenea, este subliniată importanța inițiativelor organizațiilor internaționale și neguvernamentale care vizează definirea regulilor, și asigurarea respectării și promovării lor. Un capitol consacrat practicilor naționale prezintă reacțiile diferitor țări care s-au confruntat cu problema asigurării libertății de exprimare pentru toți în epoca internetului. În timp de umbrela internetului acupă tot mai mult loc în viața noastră de zi cu zi, această publicație este o sursă importantă pentru a înțelege drepturile și obligațiile fiecărui actor pe internet: State, întreprinderi și societatea civilă.*    *    *

E.4/2015 MI Mirrors [Text tipărit] : Manual on combating antigypsyism through human rights education / written by Ellie Keen . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2015. - 186 p. : tab. - ISBN: 978-92-871-8086-5.
341.2/K-28/III-125664


Zilnic, în Europa, oamenii care sunt asociați cu romii, dar și imigranții sunt expuși actelor de discriminare și excludere socială într-o măsură care nu mai surprinde oamenii și instituțiile. Deseori, nu suntem tocmai receptivi față de cei supuși acestui fenomen real care nu ar trebui sa existe într-o societate democratică.

Antisemitismul este un termen care se referă la diverse forme de prejudecăți și stereotipuri care stau la baza comportamentului discriminatoriu al multor oameni și instituții împotriva romilor. Antisemitismul este o formă de discriminare rasială. Majoritatea actelor de antisemitism sunt ilegale și contravin drepturilor omului, chiar dacă acestea nu sunt pedepsite, ba chiar răspândite și, deseori, ignorate și tolerate. Antisemitismul compromite aspectele morale ale societății. Democrația și drepturile omului nu pot constitui fundamentul unei societăți în care discriminarea este instituționalizata, tolerată și ignorata în mod convenient.

Educația are un rol central în combaterea și prevenirea antisemitismului, deoarece consecințele unor secole pline de prejudecăți nu pot fi eliminate doar prim intermediul legilor și a judecătoriilor. Educarea drepturilor omului oferă o abordare perfectă pentru sensibilizarea societății referitor la antisemitism și pentru promovarea unei culturi a drepturilor omului.

Acest manual a fost elaborat în cadrul Planului de Acțiune a Tinerilor Romi al Consiliului Europei, cu scopul de a pune la dispoziție învățătorilor, educatorilor, trainerilor și altor persoane implicate în educația non-formala, informațiile și mijloacele metodologice necesare, esențiale pentru abolirea antisemitismului în rândul tinerilor și în orice situație socio-culturală. Este în egală măsură utilizabil atât în grupuri de non-romi, cât și in grupuri exclusive de romi sau grupuri mixte.

Combaterea antisemitismului este o sarcină a tuturor, iar identificarea acesteia este deja un punct de pornire.

În calitate de ființe umane, avem capacitatea de a discrimina și a impune prejudecăți altora. Din fericire, însă, suntem capabili și de a învăța și a schimba lucrurile.
*     *     *
G.2/2014 RI Right to remember [Text tipărit] : A handbook for education with young people on the Roma Genocide / written by Ellie Keen; ed. by Rui Gomes . ─ Strasbourg : Editions du Conseil de l'Europe, 2014. -118 p. : tab., scheme. - ISBN: 978-92-871-7932-6.
323.1/R-56/III-125665


Right to Remember (Dreptul la Amintire) este o resursă educațională de sine stătătoare pentru toți cei care doresc să promoveze o conștientizare mai profundă a genocidului și să combată discriminarea romilor. Manualul se bazează pe principiile educației în domeniul drepturilor omului, și plasează amintirile ca un aspect al învățării despre, prin și pentru drepturile omului.

Consolidarea identității tinerilor romi este o prioritate pentru Planul de acțiune pentru tinerii romi adoptat de Consiliul Europei. Acest lucru presupune crearea unui mediu în care aceștia să poată crește fără discriminare și să fie încrezuți în identitatea lor și perspectivele de viitor, totodată apreciind istoria, trecutul lor pluricultural și afilierile.

Genocidul romilor produs înainte și în timpul al Celui de-al doilea război mondial a avut un impact profund asupra comunităților de romi din Europa și joacă un rol central în înțelegerea predominării antigypsyim-ului și discriminării romilor. Înțelegerea Genocidului este foarte importantă pentru toți tinerii. Pentru tinerii romi, este, de asemenea, o modalitate de a intelege acțiunile care au fost comise împotriva comunităților lor, și de a-i ajuta să se împace cu identitatea lor și situația de astăzi.

Implicarea tinerilor, inclusiv a tinerilor romi, în cercetarea, discutarea și descoperirea sensurilor genocidului romilor este o modalitate de a-i implica în calitate de agenți și actori în propria lor înțelegere a drepturilor omului și a istoriei

Publicația Right to Remember include activități educaționale, precum și idei pentru evenimente de comemorare, și informații despre Genocid și relevanța acestuia pentru situația actuală a populației rome. Aceasta a fost concepută în primul rând pentru acțiunile non-formale ale lucrătorilor de tinere, dar va fi util pentru toți cei care lucrează în domeniul educației, inclusiv în școli.


*    *    *

E.6.1/022 L'interdiction de la discrimination par la Convention européenne des droits de l'homme [Text tipărit] / Frédéric Edel . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2010. - 160 p. - (Dossiers sur les droits de l'homme ; n°22). - ISBN: 978-92-871-6816-0.
 341.2/E-21/II-708888

E.6.1/022 The prohibition of discrimination under the European Convention on Human Rights [Text tipărit] / Frédéric Edel . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2010. - 149 p. - (Human Rights ; No. 22). - ISBN: 978-92-871-6817-7.
 341.2/E-21/I-1268103
 
Convenția europeană a drepturilor omului garantează egalitatea între ființe umane, interzicând discriminarea prin două texte: pe de o parte, articolul 14 din această Convenție, ratificată de totalitatea Statelor membre ale Consiliului Europei și, pe de altă parte, articolul 1 din Protocolul 12 adițional, ratificat doar de către unele părți. Conținutul noțiunii de ”interzice” prevăzut în aceste două dispoziții este același, singura diferență este în măsura domeniului lor de aplicare: în timp ce articolul 14 interzice discriminarea în "exercitarea drepturilor și libertăților recunoscute de prezenta Convenție", primul articol al Protocolului nr 12 interzice discriminarea într-un sens mai larg, în "beneficirea de toate drepturile prevăzute de lege ".Acest studiu propune o incursiune în jurisprudența Curții Europene a drepturilor Omului privind interzicerea discriminării în ceea ce privește atât principalele principii care ghidează punerea sa în aplicare, precum și soluțiile specifice pe care Curtea le-a adoptat în relație cu discrimination.

Alte întrebări examinate în publicație includ domeniul de aplicare al interdicției discriminării (în ce cazuri se aplică?), problema conținutului unei astfel de interdicții (ce obligații precise implică?), și ultima problema se referă la modul de control jurisdicțional (cum evaluează Curtea conformitatea sa). Seria "Dosare privind drepturile omului", se adresează specialiștilor în drept european: avocaților, practicienilor, cercetătorilor și studenți. Ea constituie, de asemenea, o resursă utilă pentru punerea în aplicare a Convenției europene a drepturilor omului în statele semnatare.
 
*    *    *


G.6/2010 OF Off the books! [Text tipărit] : Guidance for Europe's parliaments on law reform to eliminate corporal punishment of children / ill. by Gabriel Pagonis ; Council of Europe, Production Department . ─ [Strasbourg] : Council of Europe Publishing, 2010. - 32 p. : il. - (Building a Europe for and with children).
341.2/O-33 / II-709030; II-709031

La fel cum Consiliul Europei a militat în mod sistematic pentru a scapa Europa de pedeapsa cu moartea, acesta urmărește acum viziunea unui continent fără pedepse corporale. Este greșit să lovești oamenii - și copiii sunt oameni. 

*    *    *

E.62009 RA Racism on the Internet [Text tipărit] / Yaman Akdeniz . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2009. - 173 p. - ISBN: 978-92-871-6634-0.
323.1/A-29/III-125671
 

Rasismul a devenit o problemă socială stringentă cu mult înainte de apariția erei digitale. Avansarea tehnologiilor digitale de comunicare, cum ar fi Internetul a oferit o nouă dimensiune acestei probleme înzestrând persoanele fizice și organizațiile cu mijloace moderne și puternice de propagare a rasismului și xenofobiei. Autorul analizează detaliat utilizarea Internetului ca instrument pentru diseminarea pe scară largă a conținutului rasist. 

Problema conținutului rasist pe Internet a determinat în mod natural răspunsuri ferme din partea unei varietate de agenți, inclusiv guverne, organizații supranaționale și internaționale, și din sectorul privat. Această publicație oferă, de asemenea, o imagine critică detaliată a acestor inițiative de reglementare, dar și a celor fără caracter normativ.

*    *     *

E.6/2007 DR Droits de la personne humaine et défis économiques en Europe - L'égalité entre les femmes et les hommes : 6e Conférence ministérielle européenne sur l'égalité entre les femmes et les hommes, Stockholm, 8-9 juin 2006 : Actes / Conseil de l'Europe .- Strasbourg : Éditions du Conseil de l'Europe, 2007. -340 p. - ISBN: 978-92-871-6218-2.
396/D-82/III-125669
E.6/2007 HU Human rights and economic challenges in Europe - Gender equality [Text tipărit] : Proceedings [of the] 6th European Ministerial Conference on Equality between Women and Men, Stockholm, 8-9 June 2006 / Council of Europe . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2007
306 p. - ISBN: 978-92-871-6219-9
396/D-82/III-125191
Cea de-a 6-a Conferință ministerială europeană privind egalitatea dintre femei și bărbați, care s-a desfășurat la Stockholm (Suedia) la 8-9 iunie 2006, a avut ca generic ”Drepturile persoanei umane și provocările conomice în Europa - Egalitatea între femei și bărbați”. Principalele sub-teme au fost: ”Egalitatea între femei și bărbați, parte integrantă a drepturilor persoanei umane într-o societate democratică” și ”Analiza de gen și integrarea unei perspective de gen în procesul bugetar: instrumente de dezvoltare economică”. Scopul Conferinței ministeriale a fost de a sensibiliza factorii de decizie politică asupra nivelului prea înalt al faptului că lipsa de egalitate între femei și bărbați antrenează costuri personale, sociale și economice mai ridicate decât cele legate de punerea în aplicare a egalității și care implică beneficii sociale și economice de pe urma realizării egalității între femei și bărbați.

În Culegere sunt incluse principalele contribuții la Conferință, precum și următoarele două texte, adoptate de către miniștrii europeni responsabili de asigurarea egalității de gen:
  • Rezoluția ”Realizarea egalității între femei și bărbați: o provocare pentru drepturile persoanei umane și o condiție prealabilă pentru dezvoltarea economică; și
  • Planul de acțiune pentru realizarea egalității între femei și bărbați în toate domeniile societății.


*   *    *

M.9/2003 FI Financement des partis politiques et des campagnes électorales - Lignes directrices [Text tipărit] / Ingrid van Biezen . ─ Strasbourg : Éditions du Seuil, 2003. - 90 p. - (Les Institutions démocratiques en action). - ISBN: 92-871-5355-8.
336/B-57/III-125682

Mai multe State membre ale Consiliului Europei s-au confruntat în ultimele decenii cu scandaluri legate de finanțarea partidelor politice. Aceste scandaluri au dus la subminarea credibilității partidelor și liderilor politici, astfel încât este foarte important de a soluționa această problemă pentru a preveni pierderea încrederii și lipsa de interes a cetățenilor față de instituțiile politice. În contextul practicilor în vigoare în Statele europene, publicația ”Finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale - Linii directoare” descrie diferite principii juridice și metode de finanțare a partidelor și alegerilor, sub aspectul transparenței și responsabilității.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti