Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicatii recente Publicaţii ale Consiliului UE 2016


 Cărți, broșuri, pliante și postere publicate de Secretariatul General al Consiliului European

UE: e-publicatii recente - Publicaţii ale Consiliului UE 2012-2013
UE: e-publicatii recente - Publicaţii ale Consiliului UE 2014
UE: e-publicatii recente - Publicaţii ale Consiliului UE 2015
UE: Intrari noi - Publicaţii ale Consiliului UEMecanismele integrate ale UE pentru răspuns politic la crize (IPCR) scurtă prezentare. - -Luxemburg, 2016. - 6 p.Mecanismele integrate pentru răspuns politic la crize (IPCR) oferă președinției Consiliului un mecanism de criză flexibil atunci când se confruntă cu dezastre naturale sau provocate de om și cu acte de terorism. 

Broșura descrie instrumentele IPCR care îmbunătățesc capacitatea UE de a face schimb de informații, de a lua decizii comune și de a coordona răspunsurile la cel mai înalt nivel politic. 

Aceste instrumente includ o platformă web, puncte de contact disponibile în permanență și raportare

Descarcati  eng

actualizat noiembrie 2016
Raportul anual al UE privind drepturile omului și democrația în lume în 2015. -Luxemburg, 2016. - 64 p.descarcati
Raportul prezintă acțiunile și politicile întreprinse de UE în 2015 în urmărirea obiectivelor sale de promovare a respectării universale a drepturilor și libertăților fundamentale. Acesta descrie evoluțiile politicilor UE privind chestiuni tematice în domeniul drepturilor omului și al democrației în cursul anului 2015. Printre acestea se numără strategia Uniunii de abordare a conflictelor și crizelor, cooperarea întreprinsă în domeniul comerțului și dezvoltării, precum și modul în care UE a abordat provocările în materie de drepturile omului și democrație, cum ar fi combaterea discriminării, pedeapsa cu moartea, tortura și alte forme de tratamente abuzive, promovând totodată democrația și alegerile libere, libertatea de religie sau de convingere și sprijinind apărătorii drepturilor omului.

Analiza la nivel de țară care a fost inclusă în edițiile anterioare ale prezentului raport anual poate fi găsită în continuare în registrul public al Consiliului.

Raportul este disponibil în limbile engleză, franceză și spaniolă.descarcati
actualizat noiembrie 2016
 Tratatul Euratom - versiunea consolidată. - 2016. - 112p .

Publicația conține versiunea consolidată – actualizată – a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, inclusiv anexele și protocoalele aferente. Aceasta include modificările aduse de Tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.


Regulamentul de procedură al Consiliului – observații. - 2016. -  119.p. actualizat noiembrie 2016

descarcati
Cum se pregătește activitatea Consiliului? 
Ce modalități de vot se aplică?
Care sunt regulile privind dezbaterile publice? 

Ghidul practic de față răspunde la aceste întrebări și la multe altele legate de structura, procedurile și procesul decizional ale Consiliului. Acesta este, în special, destinat delegaților și președințiilor prin rotație ale Consiliului în vederea furnizării de informații privind mediul juridic și pentru a ajuta la pregătirea președințiilor.

Pe lângă observații, broșura conține, de asemenea, Regulamentul de procedură al Consiliului European și al Consiliului. Există în 23 de limbi ale UE.


Drept civil - Cooperarea judiciară europeană. - 2016. - 1374 p. Actualizat iulie 2016

Carte electronică de drept civil
descarcati epub
Această carte electronică, acum actualizată, conține atât instrumente juridice, cât și comentarii ale unor membri de prestigiu ai mediului academic, judecători și funcționari din mai multe state membre ale UE. În plus față de o serie de acte juridice de bază, precum Bruxelles I și Convenția de la Lugano, domeniile și subiectele atinse includ dreptul comercial, dreptul contractelor, dreptul familiei și obținerea probelor. Prezenta ediție actualizată include, de asemenea, un capitol complet nou privind procedura pentru ordonanța asigurătorie de indisponibilizare a conturilor bancare, precum și un capitol revizuit în profunzime privind procedurile de insolvență.
Această carte electronică, cu formatul său practic, reprezintă un instrument util pentru practicieni din domeniul juridic, autorități naționale, studenți la facultățile de drept și cetățeni interesați de dreptul civil european. În prezent, este disponibilă numai în limba engleză, dar celelalte 22 de versiuni lingvistice vor fi disponibile ulterior.Ghidul procedurii legislative ordinare - 2016. -  48 p. Actualizat iunie 2016

descarcati
Acest manual explică tot ce trebuie să știți despre procedura legislativă ordinară revizuită și stabilește rolurile care revin Președinției și Secretariatului General al Consiliului. 
Acesta descrie diferitele etape ale procedurii: cele trei lecturi, procedura de conciliere și trilogurile. Manualul conține, de asemenea, o listă a temeiurilor juridice relevante, tabele care prezintă etapele într-o formă grafică și termenele.

descarcati


Consiliul European: decembrie 2014 - aprilie 2016. - 2016. - 82 p.

Consiliul European s-a confruntat cu provocări politice de anvergură între 1 decembrie 2014 și 30 aprilie 2016. Printre acestea s-au numărat fluxurile fără precedent de solicitanți de azil și de migranți în situație neregulamentară și nevoia de a se ajunge la o nouă înțelegere vizând Grecia în ceea ce privește viitorul acesteia de membru al zonei euro, precum și vizând Marea Britanie, în perspectiva referendumului privind statutul său de membru al UE. Liderii europeni au fost nevoiți totodată să facă față unor amenințări grave la adresa securității, atât la nivel intern, cât și la nivel extern. Președintele Donald Tusk oferă o trecere în revistă a activității Consiliului European în timpul perioadei analizate, iar raportul enumeră cele mai importante decizii și declarații politice.

Această publicație este disponibilă deocamdată numai în limba engleză (în format pdf), versiunile în alte limbi oficiale urmând să apară ulterior.


 
descarcati
Declarația de mediu 2015. - 2016, - 56 p
Raportul prezintă sistemul de management de mediu din cadrul Secretariatului General al Consiliului. De asemenea, analizează randamentul sistemului în legătură cu aspecte de mediu în perioada 2010-2014.Consiliul European și Consiliul UE de-a lungul timpului
descarcati
 Consiliul European și Consiliul UE de-a lungul timpului. - 2016. - 66 p.


Consiliul European și Consiliul UE sunt doi actori-cheie în procesul decizional al UE. Fiecare își are rolul distinct în arhitectura instituțională a UE, deși, din punct de vedere politic și administrativ, există o relație organică strânsă între cele două instituții.  Ambele reunesc reprezentanți ai statelor membre.

Această broșură urmărește originile și evoluția celor două instituții prin intermediul tratatelor UE.

Ea explorează modul în care Consiliul European și Consiliul UE au jucat un rol decisiv în integrarea europeană și modul în care istoria lor o reflectă pe cea a întregii UE: politicile și ambițiile sale, crizele și progresele sale.


Uniunea Europeană - O uniune întemeiată pe drept (afiș)

Uniunea Europeană - O uniune întemeiată pe drept (afiș)
descarcati
Între Tratatul de la Paris și Tratatul de la Lisabona, Uniunea Europeană a parcurs un drum lung de la momentul punerii bazelor sale de către cei șase membri fondatori și până astăzi, când a devenit o comunitate economică și politică cu aproape 509 milioane de locuitori și 28 de state membre. Acest afiș ilustrează etapele-cheie ale integrării europene cu o cronologie a principalelor tratate și a tratatelor de aderare. Tratatele, fundamentul Uniunii Europene, reflectă modul în care statele membre au reacționat la noi provocări interne și externe. Acestea trasează evoluția unei uniuni de popoare și state având ca principiu călăuzitor statul de drept.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti