Faceți căutări pe acest blog

Politica europeana referitor la societatea civila

  Consiliul Europei


Conferinţa ONGI - cel de-al 4-lea pilon al Consiliului Europei

Conferinţa Organizaţiilor internaţionale neguvernamentale (COIN) reprezintă vocea cetăţenilor europeni, oferindu-le o reprezentare directă pe lângă Consiliul Europei. Ea este parte a ceea ce numim « quadrilog », care reprezintă cooperarea între guverne, parlamente, colectivităţile locale şi regionale şi organizaţiile societăţii civile.


Pentru informaţii suplimentare, puteţi accesa:

http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal/what-we-do/democracy/civil-society

sau

http://www.coe.int/T/NGO/default_en.asp


TEXTE DE REFERINŢĂ :

- Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale, amendată de Protocoalele nr. 11 şi 14 şi însoţită de Protocolul adiţional şi de Protocoalele nr. 4, 6, 7, 12 şi 13.


- Convenţia europeană privind recunoaşterea personalităţii juridice pentru organizaţiile internaţionale neguvernamentale (STE, nr. 124) şi Raportul explicativ

- European Convention on the Recognition of the Legal Personality of International Non-Governmental Organisations - CETS No.: 124


- Sanctions et responsabilité concernant les ONG : Recommandation adoptée le 27 Janvier 2011 par la Conference des OING: CONF/PLE(2011) REC3;


- Mémorandum sur le partenariat entre les pouvoirs locaux et régionaux et les ONG dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, adopté par la Conférence des Organisations internationales non gouvernementales (OING) du Conseil de l’Europe le 15 avril 2008


- Îndrumător pentru participarea civilă la procesul de luare a deciziilor: Adoptat de Conferinţa ONG-urilor internaţionale în sesiunea din 1 octombrie 2009

- Declaration by the Committee of Ministers on the Code of Good Practice for Civil Participation in the Decision-Making Process


- Recommendation CM/Rec(2007)14 of the Committee of Ministers to member states on the legal status of non-governmental organisations in Europe


- Participatory status for international non-governmental organisations with the Council of Europe: CM Resolution Res(2003)8


- Status of partnership between the Council of Europe and national non-governmental organizations: CM Resolution Res(2003)9


Alte materiale (pot fi consultate în sala de lectură a CPESC sau trimise prin e-mail la solicitare, după caz):

- Principilie fundamentale cu privire la statutul organizaţiilor neguvernamentale în Europa şi expunerea motivelor. – Chişinău, 2005. – 40 p.

- Libertatea de întrunire şi de asociere şi dreptul de a constitui sindicate: articolul 11 al CEDO // GOMIEN Donna. Ghid (Vade-mecum) al Convenţiei europene a Drepturilor Omului. – Ch, 2006. – P. 123-130.
- Relaţiile Consiliului Europei cu organizaţiile neguvernamentale: Fişă de informare;
- Sanctions et responsabilité concernant les ONG : Recommandation adoptée le 27 Janvier 2011 par la Conference des OING: CONF/PLE(2011) REC3;
- Mémorandum sur le partenariat entre les pouvoirs locaux et régionaux et les ONG dans les Etats membres du Conseil de l’Europe, adopté par la Conférence des Organisations internationales non gouvernementales (OING) du Conseil de l’Europe le 15 avril 2008
- Freedom of association: Thematic monitoring report presented by the Secretary General and decisions on follow-up action taken by the Committee of Ministers: CM/Monitor(2005)1
- Susţinerea acordată de Consiliul Europei ONGurilor şi societăţii civile şi cooperarea: Document elaborat de Directoratul general pentru Afaceri politice: CivSoc(2004)Inf
- Consiliul Europei – deschis lumii asociative: pliant

  Uniunea Europeana

http://ec.europa.eu/europeaid/who/partners/civil-society/index_en.htmCivil society days (European Civic Forum)
 


Documente
Manifesto for a genuine European civil dialogue (6 p.)
Structured framework for European civil dialogue.(15.02.2010, 9 p.)
Programul Europa pentru cetăţeni

ONG

 London School of Economics - Centre for Civil Society, Center for Study of Global Governance London School of Economics - Centre for Civil Society, Center for Study of Global Governance http://www.lse.ac.uk/collections/CCS

 John Hopkins University Institute for Policy Studies - Center for Civil Society Studies John Hopkins University Institute for Policy Studies - Center for Civil Society Studies http://www.jhu.edu/~ccss

 CINEFOGO – Network of Excellence CINEFOGO – Network of Excellence http://www.cinefogo.org/

 Student Corner Student Corner http://www.studentcorner.eu/

 RECON – Reconstituting democracy in Europe RECON – Reconstituting democracy in Europe http://www.reconproject.eu/

 DEMOS – Democracy in Europe and mobilization of society DEMOS – Democracy in Europe and mobilization of society http://demos.iue.it/

 CONNEX – Network of Excellence CONNEX – Network of Excellence http://www.mzes.uni-mannheim.de/projekte/connex/


 EUROSPHERE EUROSPHERE http://www.eurosphere.uib.no/about.htm

 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti