Faceți căutări pe acest blog

Politica UE în domeniul concurenţei: Armonizarea legislatiei RM


 I POLITICA UE ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI
 • Legislaţie şi jurisprudenţă – texte integrale

Legislaţia în vigoare (Dată de referinţă 1.10.2011)
1.       08.10 Principii de concurenţă (număr de acte: 34)
2.       08.20 Înţelegeri (număr de acte: 323)
3.       08.30 Poziţie dominantă (număr de acte: 73)
4.       08.40 Concentrări (număr de acte: 172)
6.       08.60 Ajutoare de stat şi alte subvenţii (număr de acte: 1133)
7.       08.70 Practici intracomunitare de dumping (număr de acte: 2)
8.       08.80 Obligaţiile întreprinderilor (număr de acte: 6)
9.       08.90 Monopoluri naţionale cu caracter comercial (număr de acte: 19)

Documente si publicatii

 • Documente UE
Politica in domeniul concurentei in Uniunea Europeana . - 2019. - 2 p
Normele UE în materie de concurență urmăresc să asigure că toate societățile concurează în mod echitabil și egal pe piața unică, în beneficiul consumatorilor, al întreprinderilor și al economiei europene în ansamblu. Prezenta fișă informativă face parte din publicația Uniunea Europeană: ce este și ce face.
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e6cfbf01-d901-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-ro/format-PDF


Concurență O mai bună funcționare a piețelor (2016)
https://cpescmdlib.blogspot.com/2013/08/e-publicatii-sa-intelegem-politicile.html

EU competition policy. Key to a fair single market

Vademecum : Legislatia comunitara privind ajutoarele de stat. – 2008. – 59p.

Politica UE in domeniul concurentei si consumatorul. – Luxemburg, 2005. - 27p

Politica de concurenta in Europa  si cetateanul. -  2002. - 48 p

Vezi de asemenea:

Publicatii UE disponibile online
eng -  https://tinyurl.com/yxykrqnc
https://tinyurl.com/ts3u5ey

Buletin informativ 

http://ec.europa.eu/competition/publications/weekly_news_summary/index_en.html

 • Alte publicatii
Politica in domeniul concurentei/ IER. – Bucuresti, 2003. -   56 p

Politica in domeniul concurentei . – Bucuresti,  2002.- 72 p

Rădulescu G,  Neagoe S.  Un scurt compendium cu privire la politica de concurenţă a Uniunii Europene pentru următorii ani // Concurenţa : Studii, cercetări şi analize privind protecţia concurenţei economice / Consiliul concurenţei , Romania. – 2010 . – Nr.1. – P. 37- 53
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id1105/revista_romana.pdf


Toderiţă A.Reforma economică via Bruxelles: UE și politicile concurențiale în Republica Moldova. - Bucuresti, 2012. - 12p.

Stan D., Popescu D. Impactul crizei economice mondiale asupra politicii de concurenţă în economiile în curs de dezvoltare (partea întâi)  // Concurenţa : Studii, cercetări şi analize privind protecţia concurenţei economice / Consiliul concurenţei , Romania. – 2010 . – Nr.1. – p. 99 – 115

Havris E.    Politica UE in domeniul concurentei in contextul crizei economice mondiale . // Jurnalul Cercetarii Doctorale in Stiinte Economice=Journal of Doctoral Research in Economics/ASE. -  Bucuresti, – 2009. - Vol. I nr. 1. – P.84- 95.

Fugaru C. Practici anticoncurentiale si politici antitrust in Uniunea Europeana/ Universitatea de Vest . – Timisoara,2006 - 16p.

Dragan G .Dreptul european al concurentei: Capitolul este extras din lucrarea „Uniunea Europeana intre federalism si interguvernamentalism. Politici comune ale UE”. – Bucuresti, ASE, 2005 . –  49p.

Popa D.  Politica concurenlei in Uniunea Europeana. – 2005. – 4p.

Andrie  A. Politica in domeniul concurentei. -argumente in favoarea existentei acestor principii si exemple

Glosar de termeni utilizati in politica de concurenta si control al concentrarilor in Uniunea Europeana . – 53 p.

II POLITICA IN DOMENIUL CONCURENTEI IN MOLDOVA. ASPECTE DE APROPIERE LA STANDARDELE UE

 

      Materialele  Mesei rotunde "Politica in domeniul concurentei. Aspecte de apropiere la standardele UE  1.07.2011
  Materiale din presa
  •  Carare V.  Moldova are datorii fata de ue in domeniul concurentei, din cauza neadoptarii legilor cu privire la ajutorul de stat si protectia concurentei : Interviu acordat in exclusivitate pentru agentia INFOTAG de catre presedintele Consiliului de Administrare al Agentiei Nationale a Protectiei Concurentei (ANPC)// Infotag . –2011. -  17 august
  Republica Moldova va beneficia de asistenta financiara in valoare de 1 milion de euro din partea Uniunii Europene pentru implementarea si respectarea politicii in domeniul concurentei si ajutorului de stat.

  Suportul va fi acordat in cadrul unui proiect de tip Twinning, care va fi realizat in comun cu autoritati din domeniul concurentei ale statelor-membre UE precum Romania, Austria si Letonia. Beneficiari ai proiectului sint Agentia Nationala pentru Protectia Concurentei (ANPC) si alte autoritati publice implicate in promovarea politicii in domeniul concurentei, inclusiv judecatori, mediul de afaceri, societatea civila. Durata implementarii proiectului este de 18 luni.               

  Niciun comentariu:

  Trimiteți un comentariu

  Cautare in

  Traduceti