Faceți căutări pe acest blog

Colectii / CoE - C.3: CALRE: ACTE ŞI TEXTE ADOPTATE

Colecția CoE  (A-M)


C.3 CONGRESUL AUTORITĂȚILOR LOCALE ŞI REGIONALE / CONGRES DES POUVOIRS LOCAUX ET REGIONAUX / CONGRESS OF LOCAL A ND REGIONAL AUTHORITIES


(Publicaţiile pot fi consultate online şi/sau în Sala de lectură a Centrului Pro-European de servicii şi comunicare)
 
C.3.0 REFERINŢE / REFERENCES / REFERENCE

C3/2017/TH Thematic Activities : Congress of Local and Regional Authorities : Reference texts . ─ [Strasbourg] : Council of Europe, 2017. - 32 p.
Detalii : http://cpescmdlib.blogspot.com/2018/12/coe-intrari-noi-octombrie-decembrie-2018.html

C.3.0/94 CO Congress of Local and Regional Authorities of Europe : statutory resolution and Charter / Congress of Local and Regional Authorities of Europe.  – Strasbourg: Council of Europe, 1994. -  94/1275

C.3.0/94 CO Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe : résolution statutaire et charte / Congres des Pouvoirs Locaux et Regionaux de l’Europe. – Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1994. - 94/1275

C.3.0/94 CO Congresul puterilor locale şi regionale din Europa: rezoluţia statutară şi carta / Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa. – Strasbourg : Consiliul Europei, 1994

C.3.1 TEXTE ADOPTATE / TEXTES ADOPTES / ADOPTED TEXTS

C.3.1 Textes adoptés = Texts adopted / Conference Permanente des Pouvoirs Locaux et Regionaux de l’Europe. – Strasbourg : Conseil de l’Europe.

C.3.1/94 LI Listes thématique et chronologique des textes adoptés par la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe (1957 1994) / Congres des Pouvoirs Locaux et Regionaux de l’Europe. – 1994. - 94/2338

C.3.1/94 TH Thematic and chronological lists of texts adopted by the Standing Conference of Local and Regional Authorities of Europe (1957 1994) / Congress of Local and Regional Authorities of Europe, 1996. - 96/2501. -  Electronic access

C.3.2 DEZBATERI / DEBATS / DEBATES

C.3.2 Compte rendu des débats / Conference Permanente des Pouvoirs Locaux et Regionaux de l’Europe. – Strasbourg : Conseil de l’Europe
C.3.2 Compte rendu des débats = Official report of debates / Conference Permanente des Pouvoirs Locaux et Regionaux de l’Europe. – Strasbourg : Conseil de l’Europe

C.3.9 AUTRES / MISCELLEANOUS

C.3.9/2002-DR  Le droit de vote individuel des femmes - une exigence democratique / Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe . ─ Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2002. - 64 p.

C.3.9/008 The European Charter of Local Self-Government – 20th anniversary: Proceedings (Lisbon, Portugal, 8 July 2005) / Congress of Local and Regional Authorities. – Strasbourg: Council of Europe, 2006. – 80 p. – (Local and Regional Action No. 8). – ISBN 92-871-5964-5

C.3.9/008  La Charte européenne de l’autonomie locale – 20e anniversaire : Actes (Lisbonne, Portugal, 8 juillet 2005) / Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. – Strasbourg : Council of Europe, 2006. – 84  p. – (Action locale et régionale n° 8). – ISBN 92-871-5963-7

C.3.9/007 5th Forum of Cities and Regions of South-East Europe / Congress of Local and Regional Authorities. – Strasbourg: Council of Europe, 2005. – 96 p. – (Local and Regional Action No. 7). – ISBN 92-871-5921-1

C.3.9/007 5e Forum des villes et régions de l’Europe du Sud-Est / Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. – Strasbourg : Council of Europe, 2005. – 100  p. – (Action locale et régionale n° 7). – ISBN 92-871-5920-3

C.3.9/006 Un patrimoine pour l’avenir – Exploiter le potentiel économique et social d’un atout fondamental / Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. – Strasbourg : Council of Europe, 2005. – 150  p. – (Action locale et régionale n° 6). – ISBN 92-871-5861-4

C.3.9/006 Heritage for the future – realising the economic and social potential of a key asset / Congress of Local and Regional Authorities. – Strasbourg: Council of Europe, 2005. – 142 p. – (Local and Regional Action No. 6). – ISBN 92-871-5862-2

C.3.9/005 Promotion du turisme culturel en tant que facteur de développement des régions / Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. – Strasbourg : Council of Europe, 2005. – 71  p. – (Action locale et régionale n° 5). – ISBN 92-871-5859-2

C.3.9/005 Promotion of cultural tourism as a factor of development of the regions / Congress of Local and Regional Authorities. – Strasbourg: Council of Europe, 2005. – 116 p. – (Local and Regional Action No. 5). – ISBN 92-871-5860-6

C.3.9/004 The role of Baltic local authorities in responding to major oil spills / Congress of Local and Regional Authorities. – Strasbourg: Council of Europe, 2005. – 116 p. – (Local and Regional Action No. 4). – ISBN 92-871-5717-0.

C.3.9/004 Le role des pouvoirs locaux baltes dans la lutte contre les grands marées noires /  Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. – Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2005. – 128  p. – (Action locale et régionale n° 4). – ISBN 92-871-5716-2.

C.3.9/003 4e Forum des villes et régions de l’Europe du Sud-Est / Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. – Strasbourg : Council of Europe, 2004. – 92  p. – (Action locale et régionale n° 3). – ISBN 92-871-5668-9.

C.3.9/003 4th Forum of Cities and Regions of South-East Europe / Congress of Local and Regional Authorities. – Strasbourg: Council of Europe, 2004. – 90 p. – (Local and Regional Action No. 3). – ISBN 92-871-5669-7.

C.3.9/002 Les politiques des pouvoirs locaux et la prévention de la criminalité en Europe / Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. – Strasbourg : Council of Europe, 2004. – 110 p. – (Action locale et régionale n° 2). – ISBN 92-871-5632-8.

C.3.9/002 Local authority policies for crime prevention in Europe / Congress of Local and Regional Authorities. – Strasbourg: Council of Europe, 2004. – 103 p. – (Local and Regional Action No. 2). – ISBN 92-871-5633-6.

C.3.9/2002 DR Le droit de vote individuel des femmes – Une exigence démocratique / Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. – Strasbourg : Council of Europe, 2002. – 64 p. – (Projet intégré « Les institutions démocratiques en action »). – ISBN 92-871-5039-7.

C.3.9/1992 HO Hotărârea 236 (1992) cu privire la o nouă politică de integrare multiculturală în Europa şi Declaraţia de la Frankfurt : Sesiunea a 27-a, 17-19 martie 1992 / Conferinţa permanentă a autorităţilor locale şi regionale din Europa. – Chişinău : Centrul de Informare şi Documentare al Consiliului Europei în Moldova, 1998. – 10 p.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti