Faceți căutări pe acest blog

E.3. Jurisprudenţa / Jurisprudence / Case-Law

Colecția Coe (A-M)


 (Publicaţiile pot fi consultate în Sala de lectură a Centrului Pro-european şi/sau online)
  

ANNUAL REPORT European Court of Human Rights 2022: [Resursă electronică] / ECHR. – Strausbourg : Council of Europe, 2023. – 174 p.

Annual report 2021. European Court of Human Rights. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2022. - 208 p.

Executarea Hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului : Moldova (ianuarie 2021) /European Implementation Network; Matteo Zamboni. - Strasbourg, 2021. - 16 p.

Executarea Hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului : Fișe tematice

The European Court of Human Rights in Facts and Figures: 2013 / European Court of Human Rights. - Strasbourg, January 2014. - 13 p. 

Overview 1959-2012 ECHR  / European Court of Human Rights. - Strasbourg, June 2013. - 11 p.


Supervision of the execution of judgments and decisions of the European Court of Human Rights: Annual report of the Committee of Ministers: 2012. - Strasbourg, 10 April 2013. - 172 p.

Surveillance de l’exécution des arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de l’homme : 6e Rapport annuel du Comité des Ministres: 2012. – Strasbourg, 10 avril 2013. – 174 p.


Jurisprudenţa CEDO: Acces la baza HUDOC: [Info despre HUDOC in romană

Executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului de către Republica Moldova: 1997-2012 / Centrul de Resurse Juridice din Moldova; Resp. ed. Gribincea V. - Chişinău, 2012. - 196 p.

Execution of judgments of the European Court of Human Rights by the Republic of Moldova: 1997-2012 / Legal Resources Centre from Moldova; Responsible of the edition: Gribincea, V. - Chişinău, 2012. - 198 p.

Curtea pe scurt: pliant (rom) (NOU)

Curtea Europeană a Drepturilor Omului: Întrebări şi răspunsuri (pentru reclamanţi) (NOU)

CEDO în 50 de întrebări (rom) (NOU)

Executarea hotărârilor CEDO: Reparaţia echitabilă: Dosar web  / DG Drepturile Omului şi statul de drept. - 30 octombrie 2012.

Jurisprudenţa CEDO referitoare la Moldova: Hotărâri şi decizii / Ministerul Justiţiei, Direcţia Agent Guvernamental.
 
List of judgments, advisory opinions and published decisions in alphabetical order: 1960- 3 May 2012 / European Court of Human Rights. - 249 p.

 Liste chronologique des arrêts, des avis consultatifs et des décisions publiées = Chronological list of judgments, advisory opinions and published decisions. / European Court of Human Rights. - 357 p. 


Case-Law refrences of judgments, advisory opinions and published decisions: Updates until 3 May 2012 / European Court of Human Rights. - 340 p.

Index to the Information Notes on the Court’s case-law 2012 (January-March) / Council of Europe / European Court of Human Rights. - Strasbourg, 2012. - 25 p.


Information Note on the Court’s case-law Nr. 150 = Note d’information sur la jurisprudence de la Cour: : March/Mars 2012. - 26 p.

Information Note on the Court’s case-law Nr. 149 = Note d’information sur la jurisprudence de la Cour: February / Fevrier 2012. - 29 p.

Information Note on the Court’s case-law Nr. 148 = Note d’information sur la jurisprudence de la Cour: January / Janvier 2012. - 38 p.

E.3.1 SERIA A / SERIE A / SERIES A

E.3.1 Publications de la Cour européenne des droits de l'homme : série A, arrets et décisions = Publications of the European Court of Human Rights : series A, judgements and decisions / Cour europeenne des droits de l'homme
E.3.3 DECIZII SI RAPOARTE / DECISIONS ET RAPPORTS / DECISIONS AND REPORTS

E.3.3 Décisions et rapports = Decisions and reports / Commission europeenne des droits de l'homme

E.3.3/81 DE Decisions and reports : summaries and indexes : 1 20 = Décisions et rapports : sommaires et index : 1 20 / European commission of human rights. – 1981. - 92 871 0941 9

E.3.3/87 DE Decisions and reports : summaries and indexes : 21 40 = Décisions et rapports : sommaires et index : 21 40 / European commission of Human Rights. – 1987. - 92 871 1541 9

E.3.3/93 DE Decisions and reports : summaries and indexes : 41 60 = Décisions et rapports : sommaires et index : 41 60 / European commission of Human Rights. – 1993. - 92 871 2199 0

E.3.9 ALTELE / AUTRES / OTHER


E.3.9/2019 DR  MCBRIDE, Jeremy  Drepturile omului şi procedura penală : Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului / Jeremy McBride; Consiliul Europei. ─ Ed. a 2-a . ─ [Chișinău] : [s.n.], 2019. - 556 p. 341.4 / M-12 III-137841

E.3.9/2019 HO Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova, 13 decembrie 2001 - 31 decembrie 2018 = Judgments of the European Court of Human Rights versus Republic of Moldova, December 13, 2001 - December 31, 2018 : Indice tabelar / Mihai Polealungi, Diana Sârcu Scobioală, Olga Dorul [et al.]; red. : Stela Ciocanu ; Curtea Europeană a Drepturilor Omului ; Institutul Național al Justiției . ─ Chișinău : [s. n.] , 2019. - 600 p. 341.6 / H-82 III-135685

E.3.9/2016 HO   ANGHEL, Răzvan.  Hotărâri CEDO relevante în materia raporturilor de muncă şi asigurărilor sociale : Comentarii şi jurisprudenţă naţională / Răzvan Anghel . ─ București : Rosetti International, 2016. - 379 p. - ISBN: 978-606-8794-22-    341.6 / A-57 I-1273163

E.3.9/2015 AR Arestarea preventivă și deținerea nelegală. Hotarâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele împotriva României / Dragoș Călin [et al.]; Cord. : Cristinel Ghigheci . ─ Bucureşti : Editura Universitară, 2015. - 673 p. - ISBN: 978-606-28-0175-5.
343.1/A-73/I-1270315

E.3.9/2015 DR Drept social. Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele împotriva României / Ionuţ Militaru et al.; coord.: Dragoş Călin . ─ București : Edit. Universitară, 2015. -295 p. -ISBN: 978-606-28-0176-2.
349.9/D-80 / I-1270373

E.3.9/2015-DR Dreptul la un proces echitabil. Aspecte penale. Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele împotriva României: Vol. 2 / Dragoș Călin et al.; Coord. : Cristinel Ghigheci, Lavinia Cîrciumaru . ─ Bucureşti: Edit. Universitară, 2015. - 589 p. -ISBN: 978-606-28-0343-8.
341.6/D-80/I-1270316

E.3.9/2015-DR   Drept contravențional: Culegere de hotărâri judecătorești 2007-2014. Vol.1. Reflectarea jurisprudenței CEDO în procedura contravențională națională / Andrei Pap. - București: Editua hamangiu, 2015. - 354 p. - ISBN 978-606-27-0215-1.
342.9 / P-23  I-1273157

E.3.9/2015 EX Executarea silită. Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate țmpotriva României / Dragoș Călin [et al.]; Coord. : Vasile Bozeșan . ─ Bucureşti : Editura Universitară, 2015. - 741 p. - ISBN: 978-606-28-0177-9.
347.9/E-97/I-1270317

E.3.9/2015 EX Executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului de către Republica Moldova, 2013-2014 : Raport / Vladislav Gribincea, Pavel Grecu, Nadejda Hriptievschi, Sorina Macrinici; Foundation Open Society Institute . ─ Chişinău : Centrul de Resurse Juridice din Moldova, 2015. - 118 p. : tab.- ISBN: 978-9975-3002-6-1. - ISBN: 978-9975-3002-7-8.
341.2/E-97/II-708687
Detalii : http://cpescmdlib.blogspot.com/2016/09/coe-intrari-noi-septembrie-octombrie.html

E.3.9/2015 IN Interzicerea discriminării. Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele împotriva României / / Dragoş Călin [et al.]; coord.: Oana Cristina Niemesch . ─ București : Edit. Universitară, 2015. -254 p. - ISBN: 978-606-28-0270-7.
341.6/I-69/I-1270356

E.3.9/2015 PO Poliția și drepturile omului. Hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului pronuntate impotriva Romaniei / Dragoș Călin [et al.]; Coord. : Cornel Gabriel Caian . ─ Bucureşti : Editura Universitară, 2015. -617 p. - ISBN: 978-606-28-0174-8.
341.6/P-80/I-1270318

E.3.9/2013 AV  Avocaţii în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului : hotărâri relevante / Coord. : Dragoş Călin [et al.] . ─ Bucureşti : Editura Universitară, 2013. - 261 p.
347.9 /A-95  I-1273164
 
E.3.9/2013 DI   Dicţionar de Drepturile Omului / Dana Cristina Bunea [et al.] . ─ Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2013. - XVII, 958 p. : tab. - ISBN: 978-606-18-0203-6. - (Lexicon juridic).
342.7/D-53 / I-1259914

E.3.9/2013-RE.   Repararea prejudiciului în contenciosul european al drepturilor omului  / Corina-Ruxandra Popescu . ─ Bucureşti : Hamangiu, 2013. - 450 p. - (Monografie). - Bibliogr. : p. 401-445. - ISBN: 978-606-678-588-4.
341.2/D-84    I-1273165

Ghid practic cu privire la admisibilitate / Curtea europeană a Drepturilor Omului. – Strasbourg, 2012. – 95 pag. 

Ghid practic de aplicare a jurisprudenţei Curţii Europene în materia neexecutării şi/sau duratei excesive a procedurilor / Direcţia Agent Guvernamental, Ministerul Justiţiei - 2012. - 42 p,

E.3.9/2012 CU Culegere de Jurisprudenţă CEDO: cauze recente împotriva României: Vol. III / Institutul European din România. - Buc., 2012. - 372 p. - 978-606-8202-29-7.
341.6/C-94 / II-705591

E.3.9/2012  EX   Executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului de către Republica Moldova, 1997-2012 = Execution of judgments of the European Court of Human Rights by the Republic of Moldova, 1997-2012 / Resp. ed. : Vladislav Gribincea; Centrul de Resurse Juridice din Moldova . ─ Chișinău : Imprint Plus, 2012. -195, 196 p.
341.2/E-97   III-120801
 
E.3.9/2012 JU  Jurisprudenţa CtEDO şi interesele copilului / Igor Dolea, Victor Zaharia ; Institutul de Reforme Penale . ─ Chișinău : Cartea juridică, 2012. -182 p. -Bibliogr. Bibliogr. : p. 181-182. -ISBN: 978-9975-80-619-0.
341.2 / D-70 / I-1247588

European Court of Human Rights: Analysis  of statistics 2011. - Strasbourg, January 2012. - 60 p.

European Court of Human Rights: Annual Report 2011 / Registry of the European Court of Human Rights. - Strasbourg, 2012. - 164 p.

Cour Europeenne des Droits de l'Homme: Rapport Annuel 2011 / Greffe de la Cour europeenne des droits de l'homme. - Strasbourg, 2012. - 168 p.

La Cour europeenne des droits de l'homme en faits et chiffres 2011 / Unite des relations publiques de la Cour. - Strasbourg, janvier 2012. - 9 p.  

European Court of Human Rights in facts et figures 2011 / Public relations Unit. - Strasbourg, January 2012. - 9 p. 

CEDH: Apercu 1959-2012 / Unite des Relations Publiques de la Cour. - Strasbourg, fevrier 2012. - 9 p. 
ECHR Overview 1959-2011 / Public Relations Unit of the ECHR. - Strasbourg, February 2012. - 9 p. 

European Court of Human Rights: The ECHR in 50 questions / Public Relations Unit of the ECHR. - Strasbourg, 2012. - 9 p.

Cour europeenne des droits de l'homme: Rapport Annuel 2010 /  Greffe de la Cour europeenne des droits de l'homme. - Strasbourg, 2011. - 164 p.

European Court of Human Rights: Annual Report 2010 / Registry of the European Court of Human Rights. - Strasbourg, 2011. - 164 p.  

Documentaţie în atenţia persoanelor ce doresc să se adreseze Curţii Europene a Drepturilor Omului / CEDO. - 2010. - 41 p.

Ghidul Practic cu privire la Criterii de admisibilitate/ Traducere de Direcţia Agent Guvernamental, Ministerul Justiţiei - 2010. - 88 p,

 Dix ans de la «nouvelle » Cour européenne des Droits de l’Homme: 1998-2008: bilan et perspectives: Actes du Séminaire: 13 octobre 2008: Strasbourg. - 98 p.
 
Ten years of the “new” European Court of Human Rights: 1998-2008: situation and outlook: Proceedings of the Seminar: 13 October 2008, Strasbourg. - 98 p.

E.3.9/2010 HO  Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti . Vol. 11, 1 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2010 . ─ Chișinău : GUNIVAS, 2012. - 632 p.

E.3/2010 SI     Sinteza jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului în cauzele versus Moldova: Examinate sub aspectul Articolului 3 (interzicerea torturii) din Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale / Lilian Apostol: Direcţia Agent Guvernamental, Min. Justiţiei. - Ch., 2010. - 500 p.  341.6/S-62; II-698947   

E.3.9/2009 HO   Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti . Vol. 10, 1 iulie 2009 - 31 decembrie 2009 / red. resp. : Vitalie Zama . ─ Chişinău : GUNIVAS, 2012
359 p.

E.3.9/2009 HO Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti: Volumul VII (1ianuarie 2008 – 30 iunie 2008 ) / Gribincea Vladislav. – Ch: Cartier, 2009. – 352 p. - ISBN 978-9975-79-557-9.

E.3.9/2009 HO Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti: Volumul VI (1iulie 2007 – 31 decembrie 2007 ) / Gribincea Vladislav. – Ch: Cartier, 2009. – 596 p. - ISBN 978-9975-79-556-2.

E.3.9/2009 HO Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti: Volumul V (1ianuarie 2007 – 30 iunie 2007 ) / Gribincea Vladislav. – Ch: Cartier, 2009. – 412 p. - ISBN 978-9975-79-555-5.

E.3.9/2007 HO Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti: Volumul IV (1 ianuarie 2006 – 31 decembrie 2006) / Gribincea Vladislav. – Ch: Cartier, 2007. – 440 p. - ISBN 978-9975-79-455-8.

E.3.9/2007 HO Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti: Volumul III (1 ianuarie 2005 – 31 decembrie 2005) / Gribincea Vladislav. – Ch: Cartier, 2007. –388 p. - ISBN 978-9975-79-445-9.

E.3.9/2007 HO Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti: Volumul II (1 iulie 2004 – 31 decembrie 2004) / Gribincea Vladislav. – Ch: Cartier, 2007. – 352 p. - ISBN 978-9975- 453-4.

E.3.9/2007 HO Hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldoveneşti: Volumul I (12 septembrie 1997 – 30 iunie 2004) / Gribincea Vladislav. – Ch: Cartier, 2007. – 296 p. - ISBN 978-9975-79-446-6.

E.3.9/2007 CU  GRIBINCEA, Vladislav  Curtea Europeană a Drepturilor Omului : Reglementări de bază şi jurisprudenţa în cauzele moldoveneşti / Vladislav Gribincea, Sorina Macrinici ; resp. de ed. : Vladislav Gribincea . ─ Chişinău : ARC, 2007. -272 p.

E.3.9/2006 HO Hotărâri ale Curţii europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă: Vol. III / Biroul de Informare al Consiliului Europei în Republica Moldova. – Ch., 2006. – 354 p. – ISBN 978-9975-100-05-8.

 E.3.9/2006
HO Hotărâri ale Curţii europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă: Vol. II / Biroul de Informare al Consiliului Europei în Republica Moldova. – Ch., 2006. – 628 p. – ISBN 978-9975-250-0

E.3.9/2006 HO Hotărâri ale Curţii europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă: Vol. I / Biroul de Informare al Consiliului Europei în Republica Moldova. – Ch., 2006. – 730 p. – ISBN 978-9975-108-4.

E.3.9/2005 CA Cazurile Romaniei la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (Selecţiuni 2004-2005) / Biroul de Informare al Consiliului Europei la Bucuresti ; Ministerul Afacerilor Externe. – 2005. - 973-0-04170-9.

E.3.9/2004 MI Mitropolia Basarabiei si altii contra Moldovei : hotararea CEDO din 13 decembrie 2001 / Curtea europeana a Drepturilor Omului. – 2004.

E.3.9/2004 EU European Court of Human Rights : Applications against Moldova : decisions and judgments of the ECHR / Information Office of the Council of Europe in Moldova. - 2004


E.3.9/2004 CA Birsan, Corneliu.  Cazurile Romaniei la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (Selecţiuni 1998-2004) / Biroul de Informare al Consiliului Europei la Bucuresti ; Ministerul Afacerilor Externe. – 2004. - 973-0-03692-6.
341.2/C-36/I-1269742  

E.3.9/2004 EV Европейский Суд по правам человека: первые решения по жалобам из России (сборник документов). - 2004. -152 p.

E.3.9/2004 PR САЛЬВА, Микеле Де. Прецеденты Европейского Суда по Правам Человека: Руководящие принципы судебной практики, относящиеся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод: Судебная практика с 1960 по 2002 г. / Aссоциация юридический центр. – 2004. - 5-94201-352-7.

E.3.9/2003 DR  Drepturile omului în Europa. Buletin de drept. - Ch., 2002-2003 : 08-12. 2022 ; 01-08. 2003 

E.3.9/2003 EX Dutertre, Gilles. Extraits clés de jurisprudence : Cour européenne des droits de l’Homme. - Strasbourg: Conseil de l’Europe, 2003. - 92-871-5054-0

E.3.9/2003 KE Dutertre, Gilles. Key case-law extracts : European Court of Human Rights. - Strasbourg: Council of Europe, 2003. - 92-871-5055-9

E.3.9/2003 HO Hotărâri ale Curţii europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă: Vol. III / Macovei Monica. – Polirom, 2003. – 278 p. – ISBN 973-683-643-6.

E.3.9/2002 CU Curtea Europeană a Drepturilor Omului: Culegere de acte normative . – Ch., 2002. – 75 p. – ISBN 9975-9696-0-7.

E.3.9/2001 RA Rapport du groupe d’evaluation au Comite des Ministres sur la Cour europeenne des Droits de l’Homme. - Strasbourg: Conseil de l’Europe, 2001

E.3.9/2001 AC Sarcu, D. Accesul la Curtea europeana a Drepturilor Omului: Conditii de admisibilitate. – Ch.isinau : Centrul de drept, 2001. – 123 p. - 9975-9650-0-8

E.3.9/2001 HO Hotărâri ale Curţii europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă: Vol. II / Macovei Monica. – Polirom, 2001. – 355 p. – ISBN 973-683-644-4.

E.3.9 /2000 CA   Case-law concerning Article 10 of the European Convention on Human Rights [Text tipărit] : 50th anniversary of the European Convention on Human Rights 1950-2000 / Council of Europe . ─ Strasbourg : Directorate General of Human Rights, 2000. - 49 p.

E.3.9/2000 EV-1  Европейский суд по правам человека . Т. 1. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2001. - 842 p.

E.3.9/2000 EV-2  Европейский суд по правам человека . Том 2. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2000. - 802 р.

E.3.9/2000 HO Hotărâri ale Curţii europene a Drepturilor Omului: Culegere selectivă: Vol. I / Macovei Monica. – Polirom, 2000. – 635 p. – ISBN 973-683-385-2.

E.3.9/99 CA Case-law concerning Article 10 of the European Convention on Human Rights : Forty years of case-law 1959-1999. – 43 p.

E.3.9/99 TR Translation of the case-law of the European Court of Human Rights into languages of the new member States and countries seeking membership of the Council of Europe. – 1999. – 32 p.

E.3.9/98 SY A systematic guide to the Case-law of the European Court of Human Rights (1995-1996): Volume III / Kempees Peter. – Martinus Nijhoff Publishers, 1998. – 572 p – ISBN 90-411-0398-8.

E.3.9/98 SY A systematic guide to the Case-law of the European Court of Human Rights (1960-1994): Volume II / Kempees Peter. – Martinus Nijhoff Publishers, 1998. – P. 733 - 1420 – ISBN 0-7923-3281-4.

E.3.9/98 SY A systematic guide to the Case-law of the European Court of Human Rights (1960-1994): Volume I / Kempees Peter. – Martinus Nijhoff Publishers, 1998. – 731 p – ISBN 0-7923-3281-4.

E.3.9/98 RE Решения Европейского Суда по Правам Человека: Применение статьи 10 Европейской Конвенции по Правам Человека. – Совет Европы, 1998. – 63 с.

E.3.9/98 PR Правила процедуры Суда / Европейский Суд по правам человекаю – Страсбург, 1998. – 53.

E.3.9/97 JU Jurisprudence relative а l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme / Direction des droits de l'homme. - Strasbourg: Conseil de l’Europe, 1997. – 39 p.

E.3.9/96 JU Gomien, D. Judgments of the European Court of Human Rights: 1959 95 : reference charts. - Strasbourg: Council of Europe, 1996. – 337 p. - 92 871 3057 4

E.3.9/95 PR La protection de l'individu а l'égard des actes de l'administration : jurisprudence des organes de la Convention européenne des Droits de l'Homme et recommandations du Comité des Ministres / Direction des droits de l'homme. - Strasbourg: Conseil de l’Europe, 1996. – 136 p.

E.3.9/95 JU Gomien, D. Judgements of the European Court of Human rights : reference charts. - Strasbourg: Council of Europe, 1995. – 302 p. - 92 871 2717 4

E.3.9/95 CO Cour européenne des Droits de l'Homme : apercus : trente cinq années d'activité 1959 – 1994 = European Court of Human Rights : survey : thirty five years of activity 1959 – 1994 / Cour europeenne des Droits de l'Homme. - Strasbourg: Council of Europe, 1995. – 111 p.

E.3.9/94 LO Lodging an application with the European Commission of Human Rights: questions and answers. - Strasbourg: Council of Europe, 1994. – 11 p.

E.3.9/94 JU Berger, V. Jurisprudence de la Cour europenne des droits de l’homme : 4e edition  – 1994. – 544 p. - 2-247-01766-5

E.3.9/85 JU Eissen, M. A. Jurisprudence relative а l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales / Cour europeenne des droits de l'homme. - Strasbourg: Council of Europe, 1985. – 46 p. - 92 871 0775 0

E.3.9/84 DI Digest of Strasbourg case law relating to the European Convention on Human Rights : vol. 3,  Articles 7 12. - Strasbourg: Council of Europe, 1984. - 3 452 19405 1

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti