Faceți căutări pe acest blog

CoE: Intrări noi (ianuarie 2015): Drepturile Omului

(Publicaţiile pot fi consultate în Sala de lectură a Centrului Pro-european)

E.1/2014 EX Extrateritorialitatea Convenţiei europene a drepturilor omului: obligaţii pozitive şi jurisdicţie: Monografie / Mihai Poalelungi, Stas Splavnic. - Chişinău, 2014. - 300 p.
341,2/P-78
III-123378

Monografia reprezintă prima lucrare din Republica Moldova şi una dintre primele în doctrina juridică dedicată în mod exclusiv problematicii aplicării extrateritoriale a Convenţiei europene a drepturilor omului, având implicaţii ce depăşesc jurisdicția teritorială a statelor-contractante la Convenție în contextul respectării obligațiilor pozitive. Lucrarea tratează chestiuni complexe și extrem de dificile care fundamentează răspunderea statelor-părți pentru obligațiile extrateritoriale, în caz de conflict armat, control efectiv exercitat asupra unui teritoriu străin sau pentru acțiunile agenților săi. Monografia este documentată pornind de pe o platformă empirică solidă, fiind degajate soluții din studii de caz jurisprudențial referitoare la conflictele din Cipru, ex-Iugoslavia, Transnistria, Irak, Georgia, Ucraina. Studiul serveşte drept bază pentru continuarea analizei particularităţilor delicate ale aplicării extrateritoriale a Convenție, întru identificarea unor soluţii adecvate noilor provocări jurisprudenţiale.

*    *    *

E.3.9/2013 DI. Dicţionar de Drepturile Omului / Dana Cristina Bunea [et al.] . ─ Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2013. - XVII, 958 p. : tab. - ISBN: 978-606-18-0203-6. - (Lexicon juridic).
342.7/D-53
I-1259914
(Publicaţia poate fi consultate în Sala de lectură a Centrului Pro-european)

Dicţionarul de Drepturile Omului reprezintă o lucrare de bază pentru însuşirea terminologiei, principiilor, dispoziţiilor şi a mecanismelor Convenţiei europene a drepturilor omului, prin dubla sa natură, teoretică şi practică.

Conceput şi redactat de profesionişti ai dreptului, magistraţi şi diplomaţi, această lucrare reprezintă un ghid de referinţă pentru toţi cei interesaţi de protecţia europeană a drepturilor omului, deopotrivă magistraţi, avocaţi, notari, executori judecătoreşti, profesori şi studenţi, dar şi justiţiabili, atraşi de mirajul Curţii Europene a Drepturilor Omului, considerată nu de puţine ori drept singura cale „serioasă” pentru soluţionarea unui litigiu.

Dicţionarul cuprinde 153 de termeni şi se remarcă prin:
- bogăţia explicaţiilor care însoţesc termenii
- abordarea limpede a conceptelor
- referirea amplă la jurisprudenţa CEDO (1957-2013)
- suport bibliografic bogat
- corelaţii legislative
- adagii latineşti
 

Sursa: Editua C.H.Beck

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti