Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicatii - Drepturile omului şi procedura penală : Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

MCBRIDE, Jeremy. Drepturile omului şi procedura penală : Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului: Ediția a 2-a / Jeremy McBride . ─ Strasbourg, 2019. - 558 p. [Accesat 16.06.2020]


Prima editia (2009)  

Aceasta este ediția a doua, extinsă, a unui manual menit să asiste judecătorii, avocații și procurorii în implementarea cerințelor Convenției Europene a Drepturilor Omului și a Protocoalelor sale (în continuare – Convenția Europeană) și, în mod special, a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului (în continuare – Curtea Europeană) în interpretarea și aplicarea codurilor de procedură penală, legislației accesorii și corelative. 

Manualul furnizează extrase din hotărâri-cheie ale Curții Europene și ale fostei Comisii Europene a Drepturilor Omului (în continuare – fosta Comisie Europeană)1 care au examinat plângeri individuale privind una sau mai multe încălcări ale Convenției Europene în cadrul investigării, urmăririi penale și judecării pretinselor infracțiuni, incluzând fazele de apel sau recurs, precum și alte diverse proceduri legate de procesul penal. 

Folosirea extraselor din aceste hotărâri, ilustrând diverse standarde ale Convenției Europene care guvernează mersul procesului penal, reflectă nu numai faptul că textul ei, prin sine, nu ar fi suficient să indice scopul acestui instrument, în mod special, fiind dependent, în mare măsură, și de interpretarea prevederilor sale date de Curtea Europeană și fosta Comisie Europeană, dar și considerațiunea că circumstanțele spețelor selectate arară modul ei de aplicare în situații concrete. 

Structura manualului nu reflectă ordinea articolelor Convenției Europene. În schimb, manualul este organizat după logica fazelor procesului penal, 
începând cu etapa urmăririi penale, și acoperă diverse instituții care decurg din acesta, cum ar fi 
  • reținerea și privarea de libertate, 
  • arestarea
  •  și alte măsuri preventive, modul de colectare a probelor și audierea, inclusiv, punerea sub acuzare, acorduri de recunoaștere a vinovăției și încetarea procesului până la judecare. 
Manualul continuă cu faza judecării, reproducând standardele referitoare la o instanță și caracterul public al dezbaterilor, abordarea cu privire la sarcina probării și a standardelor acumulării probelor, în mod special, a celor privind martorii și admisibilitatea lor. După acestea, se reflectă drepturile specifice ale părții apărării și ale victimelor lezate de fapte penale, folosirea judecării în contumacie (in absentia), standardele care guvernează o hotărâre judecătorească și consecințele acesteia. Ulterior, manualul tratează proceduri în apel și/sau recurs, redeschiderea procedurilor, cerința judecării cauzei într-un termen rezonabil și diverse obligații referitoare la plata de compensații și costuri. În încheiere, se descrie un număr de probleme specifice referitoare la juvenili, apărute odată cu aplicarea Convenției Europene.

Cuprins 


Introducere 5 
Capitolul 1 – Acuzația penală 13 
Capitolul 2 – Investigația 21 Capitolul 3 – Măsurile preventive 37 
Capitolul 4 – Reținerea și detenția 41
Capitolul 5 – Arestarea preventivă 71 
Capitolul 6 – Acumularea probelor 137 
Capitolul 7 – Interogarea 171 
Capitolul 8 – Punerea sub acuzare, acordul de recunoaștere și încetarea procedurii 189 
Capitolul 9 – Instanța de judecată 207 
Capitolul 10 – Ședința publică 237 
Capitolul 11– Probatoriul 247 
Capitolul 12 – Apărarea 311 
Capitolul 13 – Drepturile victimelor 379 
Capitolul 14 – Judecarea procesului in absentia 395
Capitolul 15 – Hotărârea judecătorească 407 
Capitolul 16 – Apelul 431
Capitolul 17 – Redeschiderea procedurilor 487 
Capitolul 18 – Judecarea cauzei într-un termen rezonabil 493
Capitolul 19 – Compensații și costuri 503 
Capitolul 20 – Probleme referitoare la copii 523
 Lista cauzelor


Джереми Макбрайд Права человека и уголовный процесс. Практика Европейского Суда по правам человека / Джереми Макбрайд; [пер. с англ. Власихин В.А. и др.]. — Науч.-аналит. изд. — М.: Развитие правовых систем, 2018. — 592 с. ISBN 978-5-6040471-2-5 


Книга представляет собой перевод второго, дополненного издания пособия, в котором публикуются извлечения из ключевых постановлений и решений Европейского Суда по правам человека и бывшей Европейской комиссии по правам человека, выносивших решения по жалобам на одно или несколько нарушений Европейской конвенции в ходе расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства в отношении предполагаемых преступлений, а также в ходе производства по жалобам и иных производств, связанных с уголовным процессом. Первое издание на английском языке опубликовано в 2009 году, второе издание на английском языке опубликовано в 2018 году

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti