Faceți căutări pe acest blog

e-publicații recente - Executarea Hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului : Moldova

Executarea Hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului : Moldova (ianuarie 2021) /European Implementation Network; Matteo Zamboni. - Strasbourg, 2021. - 16 p. [Accesat 09.03.2021]
Disponibil :

Implementation of the Judgments of the European Court Of Human Rights: Moldova /European Implementation Network; Matteo Zamboni. - Strasbourg, 2021. - 16 p.
[Accesat 09.03.2021]
Disponibil :
https://static1.squarespace.com/static/55815c4fe4b077ee5306577f/t/60362313c2a0bf31326fb8e4/1614160671475/EIN+report+on+Moldova+-+status+of+ECHR+implementation.pdf


Hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului sunt în mod justificat recunoscute ca aducând dreptate victimelor încălcărilor drepturilor omului. Cu toate acestea, aceste hotărâri sunt doar un prim pas către protecția acestor drepturi.Din păcate, implementarea hotărârilor CEDO poate dura mult timp. Acest lucru poate conduce la repetarea încălcarilor identificate.
ЕIN dorește să evidențieze astfel de exemple evaluând situația implementării înstate membre ale Consiliului Europei. Sperăm astfel să creștem gradul de conștientizare al acestor probleme și să motivăm atât guvernele statelor membre cât și societatea civilă în ansamblul ei să adopte un rol proactiv în implementarea hotărârilor CEDO.

Acest raport prezintă situația implementării Hotărârilor CEDO în Republica Moldova. Există exemple pozitive de implementare, în cauze în care au avut loc reforme semnificative sau în care acestea sunt în curs de implementare (de exemplu cele referitoare la libertatea de întrunire - vezi p11). 

Cu toate acestea, raportul arată că este nevoie de multe îmbunătățiri. La ora actuală, 51 de hotărâri de referință sunt încă pendinte. Fiecare reprezintă o problemă sistemică și recurentă care încă nu a fost abordată în mod eficace. De asemenea,media de timp pentru care cauzele de referință neimplementate sunt pendinte este de peste opt ani (statisticile referitoare la acest fapt, împreună cu analiza noastră se regăsesc la paginile 6-10). Mai mult, pentru 49% dintre cauzele de referință neimplementate nu există încă un Plan de Acțiune al guvernului prin care să fi fost stabilită modalitatea de implementare. Acest lucru reprezintă oportunități pierdute de aliniere a legislației naționale, a politicilor și practicilor interne la standardele europene privind la respectarea drepturilor omului, în timp ce aceste drepturi continuă a fi încălcate. Arestarea preventivă, condițiile de detenție și violența domestică sunt câteva domenii importante în care sunt necesare reforme.

VEZI DE ASEMENEA și alte publicatii EIN privind implementarea hotărârilor CEDO:

Executarea Hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului : Un ghid pentru ONG-uri, părți vătămate și avocați/ European Implementation Network- Strasbourg, 2020. - 37 p. [Accesat 05.03.2021]. 

https://static1.squarespace.com/static/55815c4fe4b077ee5306577f/t/5ecbb42b5060ad27ee22da6b/1590408245531/EIN+Handbook_EN_2020_RO_withCoverPage.pdf

Ghidul  se dorește a fi o resursă practică pentru ONG-uri, părți vătămate și avocații acestora, care doresc să susțină executarea Hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) prin implicarea directă în procesul de supraveghere al Consiliului de Miniștri al Consiliului Europei, cunoscut drept procesul de monitorizare a hotărârilor. Strategii de advocacy pentru implementarea hotărârilor CEDO: Un ghid EIN pentru societatea civilă/ European Implementation Network- Strasbourg, 2020. - 45 p. [Accesat 05.03.2021].

Versiunea in l.rom - martie 2021

Disponibil : 

https://static1.squarespace.com/static/55815c4fe4b077ee5306577f/t/60476fe0e1c70c281fed5888/1615294455043/EIN%2BToolkit%2Bon%2BDomestic%2BAdvocacy_FINAL_1_rum.pdf

Acest ghid prezintă cele mai bune practici de advocacy pentru implementarea hotărârilor CEDO în Europa. Ghidul cuprinde lecții pentru ONG-uri și alți actori ai societății civile, care doresc să întărească componenta locală a activității de advocacy prin angrenarea autorităților, formarea unor alianțe cu alți actori ai societății civile și câștigarea publicului cu ajutorul unei comunicări eficiente cu mass-media.

Acest ghid reprezintă o colecție sistematizată a cunoștințelor și experiențelor a peste 20 de ONG-uri și avocați independenți din 16 state membre ale Consiliului Europei  care au răspuns în anul 2019 la chestionarul EIN. 

Executarea Hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului : Un ghid pentru ONG-uri, părți vătămate și avocați


European Implementation Network colaborează cu ONG-uri și alte părți interesate din întreaga Europă pentru a promova implementarea integrală și în timp util a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului („CEDO”). 

Reușita implementării Hotărârilor CEDO îmbină activitățile de advocacy la nivel național cu implicarea în procesul de supraveghere exercitat de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei. EIN sprijină implementarea la ambele nivele prin advocacy, instruire și elaborarea și punerea la dispoziție a resurselor privind procesul de implementare


ONG-uri implicate în procesul de implementare a hotărârilor CEDO privind Moldova. 

pot fi contactate pentru mai multe informații referitoare la cauze specifice.
  • Centrul de Resurse Juridice Moldova str. A. Șciusev 33, Chișinău (+373) 22 843 601 contact@crjm.org 
  • Centrul de Drept al Femeilor str. M. Kogalniceanu 87, Chișinău (+373) 22 811 999 office@cdf.md 
  • Promo Lex str. Petru Movilă 23/13, Chișinău (+373) 22 450 024 info@promolex.md

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti