Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații recente - Raportul anual al Curții Europene a Drepturilor Omului 2021

 

Annual report 2021. European Court of Human Rights. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2022. - 208 p. [Accesat la 26.01.2022]


Raportul anual al Curții Europene a Drepturilor Omului oferă informații despre organizarea, activitățile și jurisprudența Curții.

Acest Raport conține o prefață a Președintelui, o schiță a evenimentelor care au marcat anul, discursurile susținute la deschiderea anului judiciar, o prezentare generală a jurisprudenței, activitățile judiciare ale anului și datele statistice, precum și tabele de încălcări ale articolelor din Convenția Europeană a Drepturilor Omului de către statele membre.

Raportul prezintă inovațiile procedurale recente ale Curții și oferă o actualizare cu privire la programele sale de partajare a cunoștințelor și de informare, în special Rețeaua Curților Superioare.

O nouă strategie de procesare a „cazurilor de impact” a fost introdusă în 2021, pe lângă politica de prioritizare care funcționează din 2009 pentru a accelera procesarea și soluționarea celor mai importante, grave și urgente cazuri. Aceste „cazuri de impact” au ridicat probleme de mare importanță pentru reclamant și statul în calitate de pârât sau pentru dezvoltarea sistemului Convenției în general.

Începând cu 1 ianuarie 2022, peste 500 de cazuri au intrat în această categorie cu privire la libertatea de exprimare, dreptul la un proces echitabil, interceptarea telefoanelor și supravegherea secretă a jurnaliștilor, cazuri de pandemie, discriminarea minorităților sexuale, dreptul la informare și probleme legate de mediul înconjurător. În plus, de la 1 septembrie și pentru o perioadă de judecată cu o durată de doi ani, cauzele care intră în competența comisiilor formate din trei judecători vor fi redactate într-un mod mult mai concis.

Un alt eveniment major din 2021 a fost intrarea în vigoare a Protocolului nr. 15, care a adăugat o referire la principiile subsidiarității și marjei de apreciere la Preambulul Convenției. În plus, de la 1 februarie, termenul limită pentru introducerea unui caz în fața Curții Europene a Drepturilor Omului va fi de 4 luni.

Mai mult:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti