Faceți căutări pe acest blog

e- publicații recente - Inteligența artificială și rolul actorilor societății civile — cazul Republicii Moldova

 

Chirtoacă, Ilie. Inteligența artificială și rolul actorilor societății civile — cazul Republicii Moldova: Un document primar de politici publice/ Centrul de Resurse Juridice din Moldova; Ilie Chirtoacă. - Ch.., 2021. -  30p. [Accesat 28.01.2022]


In documentul de faţă se face o încercare de a arunca o lumină asupra subiectului inteligenţei artificiale, aducând mai multă claritate în privinţa implicaţiilor concrete ale dezvoltării acestei tehnologii. 

Mai important, se încearcă găsirea unui răspuns la următoarea întrebare: ca actori ai sectorului civil din Moldova, la ce ar trebui să ne așteptăm în viitor de la această tehnologie în legătură cu activitatea noastră? 

"...În această încercare, vom reţine câteva dintre conceptele de bază despre sistemele automatizate și caracteristicile lor și vom identifica părţile interesate la nivel internaţional și regional care deja lucrează asupra normelor, standardelor și măsurilor de protecţie în domeniul inteligenţei artificiale. În final, vom identifica potenţialele părţi interesate din Moldova care au dreptul să formuleze o viziune în acest domeniu pentru Moldova și să continue cercetarea implicaţiilor inteligenţei artificiale."
CUPRINS
  • Introducere
  • Ce este inteligenţa artificială?
  •  Tipuri de sisteme automatizate
  • Cum sistemele automatizate pot afecta drepturile omului?
  • Elaborarea politicii globale și regionale în privinţa inteligenţei artificiale
- Organizaţia Naţiunilor Unite
- Consiliul Europei
- Organizaţia pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
- Uniunea Europeană
  • Strategii naţionale în domeniul inteligenţei artificiale (SNIA) – își va formula Moldova propria viziune?
  • Principalele părţi interesate care pot fi implicate în discuţii despre inteligenţa artiicială
  • Rolul actorilor societăţii civile din Moldova în raport cu inteligenţa artificială
  • Concluzii, posibile acţiuni de politică și recomandări

Discuţiile despre aspectele pozitive și negative ale inteligenţei artificiale încă nu primesc o atenţie cuvenită în Moldova. Mai mult, nu ar fi o exagerare dacă am spune că atât statului, cât și actorilor societăţii civile le lipsește înţelegerea magnitudinii acestor sisteme și a impactului pe care ele îl pot avea. Totuși, judecând după experienţa altor ţări și mecanisme internaţionale și regionale, pare să fie doar o chestiune de timp când sectorul public și privat vor deveni interesaţi de acest subiect. Pentru a fi pregătită pentru această schimbare, primul și cel mai important pas din planul de acţiune al societăţii civile trebuie să fie acumularea de cunoștinţe pentru a înţelege posibilele implicaţii ale tehnologiilor bazate pe inteligenţa artificială.

Acest lucru presupune continuarea cercetării și campaniilor de „alfabetizare digitală”. Campaniile de informare și capacitare a actorilor sectorului civil vor permite, la o etapă ulterioară, desfășurarea de campanii de demontare a miturilor despre inteligenţa artificială și modul în care aceasta poate afecta drepturile omului

Vezi de asemnea

 Inteligența artificială, drepturile omului, democrația și statul de drept: o inițiereGhid privind Inteligenţa Artificială şi Protecţia DatelorResponsabilitate şi Inteligența artificială

Carta etică europeană privind utilizarea inteligenței artificiale în sistemele judiciare și mediul lor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti