Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații recente - Inteligența artificială, drepturile omului, democrația și statul de drept: o inițiere


Artificial intelligence, human rights, democracy, and the rule of law: a primer. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2021. - 48 p. [Accesat la 08.11.2021]

Scopul acestei publicații este de a introduce principalele concepte și principii prezentate în Studiul de fezabilitate al Comitetului ad-hoc pentru Inteligența Artificială a Consiliului Europei (CAHAI pentru un public general, non-tehnicl. De asemenea, își propune să ofere câteva informații de bază privind domeniile de inovație privind IA, legislația legată de drepturile omului, precum și aspecte cu referire la politica tehnologică și mecanismele de conformitate.

Această publicație a fost concepută pentru a sprijini atât cititorii care nu au cunoștințe tehnice, cât și cititorii care pot avea unele, dar sunt încă interesați să „revizeze” unul sau câteva dintre subiectele care sunt acoperite de Studiul de fezabilitate.

Primele trei capitole oferă informații preliminare despre IA și tehnologiile de învățare automată (cap. 2); drepturile omului, democrația și statul de drept (cap. 3); precum și riscurile și oportunitățile prezentate de sistemele IA în contextul drepturilor omului (cap. 4).

Capitolul 5 prezintă cele nouă principii și priorități care au fost propuse de CAHAI ca ancoră pentru un cadru legal trans-sectorial și bazat pe valori. Apoi prezintă punctele de contact dintre aceste principii și priorități, drepturile și obligațiile cheie care le vor permite să fie transpuse în statut. Capitolul 6 oferă un rezumat al peisajului instrumentelor juridice care pot fi integrate într-un aranjament mai larg de mecanisme juridice obligatorii și neobligatorii. Capitolul 7 prezintă spectrul de instrumente de conformitate care sunt disponibile pentru a sprijini, operaționaliza și asigura constrângerile stabilite de un cadru legal. 

În cele din urmă, studiul mai inserează un glosar de termeni relevanți și o listă adnotată de publicații, care include unele dintre lucrările anterioare efectuate de Consiliul Europei și altele în domeniul standardelor și reglementărilor IA precum și domenii adiacente ale politicii tehnologice.

Deoarece nu există niciun alt document complementar la această publicație, autorii recomandă cu încredere cititorilor să se implice direct cu studiul de fezabilitate în sine https://rm.coe.int/cahai-2020-23-final-eng-feasibility-study-/ 1680a0c6da și să utilizeze acest studiu doar ca un însoțitor, gata la îndemână pentru informații contextuale, clarificări și prezentare concentrată.

Vezi de asemenea:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti