Faceți căutări pe acest blog

CoE: e- publicații recente - Despachetarea Inteligenței artificiale: 10 pași pentru protejarea drepturilor omului

Unboxing Artificial Intelligence: 10 steps to protect Human Rights = Despachetarea Inteligenței artificiale10 pași privind protejarea drepturilor omului. Recomandare / Comisarul pentru Drepturile Omului . - Strasbourg, 2019. - 29 p.  [Accesat la 25.08.2020].

Disponibil: https://rm.coe.int/unboxing-artificial-intelligence-10-steps-to-protect-human-rights-reco/1680946e64


Comisarul pentru drepturile omului, Dunja Mijatović, a publicat Recomandarea - intitulată „Despachetarea Inteligenței artificiale: 10 pași pentru protejarea drepturilor omului”.

Recomandarea oferă o serie de pași pe care autoritățile naționale le pot lua pentru a maximiza potențialul sistemelor de inteligență artificială și pentru a preveni sau a atenua impactul negativ pe care îl pot avea asupra vieții și drepturilor oamenilor. Se axează pe 10 domenii cheie de acțiune:
  1. Evaluarea impactului drepturilor omului;
  2. Consultatii publice;
  3. Standardele privind drepturile omului în sectorul privat;
  4. Informații și transparență;
  5. Supraveghere independentă;
  6. Nediscriminare și egalitate;
  7. Protecția datelor și confidențialitatea;
  8. Libertatea de exprimare, libertatea de întrunire și de asociere și dreptul la muncă;
  9. Acces la remedii; și
  10. Promovarea alfabetizării inteligenței artificiale.
Recomandarea se adresează statelor membre, dar principiile expuse aici privesc pe oricine care influențează semnificativ - direct sau indirect - dezvoltarea, punerea în aplicare sau efectele unui sistem de IA (Inteligență artificială)

IA dezvoltată în sectorul privat ar trebui să aibă loc la aceleași standarde ca și cele dezvoltate în sectorul public, chiar și atunci când există vreo intenție de a lucra cu organisme și servicii publice.
Recomandarea conține, de asemenea, o listă de verificare anexată pentru a ajuta la implementarea măsurilor recomandate în fiecare domeniu cheie.

Aceasta își are rădăcinile în cadrul universal existent, cu caracter obligatoriu și acționabil, furnizat de Sistemul Internațional pentru Drepturile Omului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti