Faceți căutări pe acest blog

CoE: e- publicații - Carta etică europeană privind utilizarea inteligenței artificiale în sistemele judiciare și mediul lorCarta etică europeană privind utilizarea inteligenței artificiale în sistemele judiciare și mediul lor / Comisia Europeană pentru Eficienţa Justiţiei=European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment adopted by the CEPEJ during its 31st Plenary meeting (Strasbourg, 3-4 December 2018) . – Strasburg . - Decembrie, 2018 . – 59 p. [ Accesat 17 ianuarie 2019]. 

Disponibil: https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699cComisia Europeană pentru Eficiența Justiției (CEPEJ) a Consiliului Europei a adoptat primul text european care stabilește principiile etice privind utilizarea c (IA) în sistemele judiciare.

A apărut prima „Cartă etică europeană” privind utilizarea inteligenței artificiale în sistemul judiciar adoptată în decembrie 2018 de către Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției, numită CEPEJ.

Carta stabilește 5 principii-cheie pentru a ajuta factorii de decizie politică, profesioniștii din domeniul juridic și companiile din sectorul privat să se asigure că utilizarea inteligenței artificiale în sistemele judiciare și în domeniile conexe respectă standardele internaționale privind drepturile omului, confidențialitatea și protecția datelor.

CEPEJ a identificat următoarele principii de bază care trebuie respectate în domeniul IA (Inteligenţei Artificiale) și cel al justiției:
  1. Principiul respectării drepturilor fundamentale: asigurarea compatibilității concepției și implementării instrumentelor și serviciilor de inteligență artificială cu drepturile fundamentale;
  2. Principiul nediscriminării: prevenirea specifică a dezvoltării sau intensificării oricărei discriminări între indivizi sau grupuri de persoane;
  3. Principiul calității și securității: în ceea ce privește prelucrarea deciziilor și datelor judiciare, utilizarea surselor certificate și a datelor intangibile cu modele concepute într-un mod multidisciplinar, într-un mediu tehnologic sigur;
  4. Principiul transparenței, imparțialității și corectitudinii: facilitarea accesibilității și înțelegerii metodelor de prelucrare a datelor, autorizarea auditurilor externe;
  5.  Principiul "sub controlul utilizatorului": excluderea unei abordări prescriptive și asigurarea faptului că utilizatorii sunt actori informați și care controlează alegerile lor.

Carta este însoțită de un studiu aprofundat privind utilizarea existentă a inteligenței artificiale în sistemele judiciare, precum și recomandări privind modul în care inteligența artificială poate fi utilizată cel mai bine în acest context și când utilizarea sa ar trebui avută în vedere cu mai multă precauție.

QR CodePentru CEPEJ (Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției), respectarea acestor principii trebuie să fie asigurată în procesarea deciziilor și datelor judiciare prin algoritmi și în utilizarea acestora. CEPEJ reunește experți din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei cu scopul de a îmbunătăți calitatea și eficiența sistemelor judiciare europene și de a consolida încrederea utilizatorilor în astfel de sisteme.


Carta va fi prezentată prezentată miercuri, 23 ianuarie, la sediul Consiliului Europei la Bruxelles de către Directorul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Christophe Poirel, Secretariatul CEPEJ (Stéphane Leyenberger și Clementina Barbaro) și membrul CEPEJ, Merethe Eckhardt (Danemarca).VIDEO  
o

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti