Faceți căutări pe acest blog

CoE: e- publicații - Ghid privind dovezile electronice în procedurile civile și administrativeLinii directoare privind dovezile electronice în procedurile civile și administrative = Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on  / Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei. Committee of Ministers of the Council of Europe. Adopted by the Committee of Ministers on 30 January 2019, at the 1335th meeting of the Ministers’ Deputies) – 30 Ianuarie 2019. (CM(2018)169-add1final ) [Accesat 31 ianuarie 2019].


Comitetul Miniștrilor a adoptat unele linii directoare pentru a facilita utilizarea dovezilor electronice în procedurile judiciare. Aceste linii directoare sunt primul instrument internațional în acest domeniu. Scopul lor principal este de a ajuta cele 47 de state membre, inclusiv Moldova, să adapteze funcționarea mecanismelor judiciare și a altor mecanisme de soluționare a litigiilor pentru a aborda problemele apărute în legătură cu dovezile electronice în procedurile civile și administrative.

Orientările din ghid se referă la dovezile orale făcute de la distanță, utilizarea probelor electronice, colectarea, confiscarea și transmiterea dovezilor, relevanța, fiabilitatea, stocarea și conservarea, arhivarea, precum și sensibilizarea, revizuirea, instruirea și educația. și invită să disemineze aceste orientări pe scară largă, în vederea punerii lor în aplicare de către cei responsabili sau care se ocupă în alt mod de dovezi electronice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti