Faceți căutări pe acest blog

Jurisprudenţa CtEDO şi interesele copilului

E.3.9/2012 JU  Jurisprudenţa CtEDO şi interesele copilului / Igor Dolea, Victor Zaharia ; Institutul de Reforme Penale . ─ Chişinău : Cartea juridică, 2012. -182 p. -Bibliogr. Bibliogr. : p. 181-182. -ISBN: 978-9975-80-619-0.
341.2 / D-70 / I-1247588 
Prezenta  publicaţie cuprinde extrase din hotărâri într-un domeniul deosebit de sensibil - drepturile copilului. Materialul este sistematizat pe articolele Convenţiei europene a drepturilor omului. Lucrarea poate fi utilă atât pentru cei care aplică în activitatea lor normele juridice, cât şi pentru ceu care le studiază.

DIN CUPRINS:

Articolul 2
 • Dreptul de a se naşte
 • Obligaţii pozitive de a proteja viaţa
 • Obligaţii pozitice de a investiga decesul persoanei
 • Victime indirecte
 • Examenele medicale prenatale
Articolul 3
 • Tortură
 • Obligaţii pozitive
 • Pedepse corporale
 • Violenţa domestică fizică şi sexuală
 • Cu privire la pretinsa investigaţie inadecvată
 • Eaminarea publică a dosarului unui copil
 • Tratament inuman în timpul detenţiei
 • Izolarea socială
Articolul 4
 • Sclavie, muncă forţată
 • Traficul de fiinţe umane
 • Asistenţa juridică acordată din oficiu
 • Munca în locurile de detenţie
Articolul 5
 • Detenţia preventivă
 • Plasarea specială a copiilor
 Articolul 6
 • Interogarea
 • Asigurarea unui proces echitabil
 • Impactul procesului de judecată
 • Accesul persoanei condamnate la copilul său
 • Tergiversarea executării hotărârilor judecătoreşti privind plata pensiei alimentare
 Articolul 8
 • Pretinsa paternitate
 • Încredinţarea copiilor
 • Adopţia
 • Încredinţarea copiilor unor instituţii publice
 • Situaţii când părinţii nu pot creşte copiii
 • Drepturile de custodie ale unui părinte divorţat asupra copiilor săi
 • Drepturile de acces ale unui tată divorţat la copiii săi
 • Drepturile unui tată arestat de a avea întrevedere cu copiii
 • Retragerea drepturilor parentale ca o sancţiune auxiliară
 • Suspendarea drepturilor tatălui copilului ca o sancţiune auxiliară
 • Drepturile tatălui de a locui cu copiii după decesul mamei
 • Răpiri internaţionale de copii
 • Paternitatea copilului născut mort
 • Riscul de abuz sexual în îngrijirea copilului
 • Sterilizarea forţată
 • Violenţele sexuale
Articolul 13
 • Recurs efectiv
Articolul 14
 • Nediscriminarea
 • Statutul copiilor născuţi în afara căsătoriei
 • Audierea copiilor
Articolul 1 Protocolul nr. 1
Articolul 2 Protocolul nr. 1
 • Dreptul la proprietate
 • Dreptul la instruire
 • Limba de instruire
 • Educaţia religioasă în şcoală
 • Pedepsele corporale în şcolaă
 • Nondiscriminarea copiilor cu dizabilităţi
 • Educaţia sexuală în şcoală

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti