Faceți căutări pe acest blog

CEDO: Etapele examinării unei cereri


Marea majoritate a cererilor înaintate la Curte sunt declarate inadmisibile, ceea ce înseamnă că Curtea le-a respins fără să examineze fondul cauzei deoarece cererea nu a întrunit criteriile de admisibilitate. Decizia prin care cererea este declarată inadmisibilă este definitivă şi nu poate fi contestată.

Dacă nu doriţi ca cererea dvs să fie respinsă de Curte, este important să îndepliniţi toate criteriile de admisibilitate. Înainte de a trimite cererea dvs, vă rugăm să consultaţi pagina pe Internet a Curţii, mai ales Ghidul practic cu privire la admisibilitate şi să îndepliniţi chestionarul care vă va asigura dacă cererea dvs are şanse să fie declarată admisibilă.

Curtea primeşte în fiecare zi până la 1500 de scrisori, deaceea nu vă aşteptaţi ca Curtea să vă anunţe imediat despre primirea cererii dvs. Nu trebuie să telefonaţi la Curte pentru a vă asigura că cerere dvs a ajuns. Curtea singură va lua legătură cu dvs dacă va fi necesar.

Oficiul Centra al Curţii va transmite cerere dvs departamentelului responsabil de statul împotriva căruia aţi introdus plângerea, pentru că juriştii care activează acolo vorbesc limba acestei ţări şi cunosc legislaţa sa naţională. Acolo cererea dvs va primi un număr de înregistrare şi va fi examinată de un jurist. Această nu înseamnă în mod neapărat că cererea dvs a fost acceptată, pur şi simplu ea a fost doar înregistrată. Dacă Curtea ia legătura cu Dvs, trebuie neapărat să-i răspundeţi în termenii stabiliţi, altfel dosarul dvs va fi respins sau distrus.

Din momentul în care Curtea va dispune de toată informaţia necesară pentru examinarea cazului dvs, cererea va fi repartizată unui complet de judecată. Pe parcursul acestei proceduri, chiar dacă ea va dura prea mult, trebuie să aşteptaţi să fiţi contactat de Curte. Deoarece în fiecare an Curtea primeşte un număr foarte mare de cereri (peste 50.000) şi în prezent există şi un număr impunător de cauze care îşi aşteapă rândul să fie soluţionate de Curte, Curtea nu poate să confirme primirea scrisorilor şi documentelor care ajung la ea sau să vă comunice când aproximativ va fi examinată plângerea dvs.

Procedura în faţa Curţii este în formă scrisă şi orice informaţie pe care doriţi să o aduceţi la cunoştinţa Curţii trebuie să fie comunicată în scris.EXAMINAREA CERERIIDupă ce Curtea primeşte toată informaţia necesară, cererea dvs va fi repartizată unui organ judiciar în dependenţă de tipul cauzei: un singur judecător, un Comitet sau o Cameră. 

- dacă cererea este vădit inadmisibilă din cauza că nu corespunde criteriilor de admisibilitate, ea va fi examinată de un singur judecător. Decizia de inadmisibilitate luată de acest judecător este definitivă. Dvs veţi fi informat printr-o scrisoare, dar nu veţi primi o copie a acestei decizii. Nu este posibil să contestaţi decizia de inadmisibilitate sau să solicitaţi informaţii suplimentare cu privire la aceasta. Curtea va închide cauza şi dosarul va fi ulterior distrus.

- dacă cauza dvs va fi considerată repetitivă, care abordează o problemă asupra căreia Curtea deja s-a pronunţat în mai multe hotărâri luate împotriva Statului respectiv, cererea va fi transmisă unui Comitet din 3 judecători. În acest caz, veţi primi o scrisoare care vă va explica procedura respectivă. Este de reţinut faptul că Curtea o să ia legătura cu dvs doar dacă va considera că este necesar. Deciziile luate de Comitetul din 3 judecători sunt publice şi pot fi consultate în baza de date HUDOC.

- dacă cauza dvs nu este considerată a fi una repetitivă, ea va fi examinată de către o Cameră din 7 judecători. Camera poate declara cererea inadmisibilă şi, în acest caz, această decizia va fi definitivă, dar dacă cauza va fi considerată admisibilă, atunci va fi examinată în fond. Totodată, înainte de a începe acest proces, cererea dvs va fi comunicată Guvernului vizat, pentru a-l informa că există o astfel de cerere şi pentru a-i permite să trimită Curţii observaţii scrise referitoare la subiectul pus în discuţie. Informaţia despre cauzele comunicate Guvernului pot fi consultate în baza de date HUDOC. De asemenea, aceste observaţii vă vor fi trimite şi dvs, pentru a vă oferi şansa de a răspunde la ele. Dar trebuie să reţineţi că Curtea singură o să vă contacteze dacă va fi necesar. Hotrărârile adoptate de o Cameră a Curţii sunt publice şi pot fi consultate în baza de date HUDOC.CÂT DUREAZĂ PROCESUL?

Nu este posibil de a spune cât va dura examinarea unei cereri în faţa Curţii. Aceasta va depinde de tipul cauzei, formatul de judecători care o va examina, durata în care părţile vor transmite Curţii informaţiile necesare şi mulţi alţi factori. Curtea examinează cererile într-o anumită ordine, care ţine cont de importanţa şi urgenţa problemelor abordate. Aceasta înseamnă, spre exemplu, că cauzele cele mai importante sau cele în care este relevată existenţa unei probleme la scară largă vor fi examinate într-un regim prioritar, ceea ce explică de ce o cerere introdusă mai târziu ca a dvs este soluţionată mai devreme, în timp ce cauza dvs încă aşteaptă să fie examinată.

 Informaţii suplimentare:

Curtea europeană a Drepturilor Omului: informaţii utile

Regulamentul  CEDO: ediţie nouă (reguli mai stricte din 01 ianuarie 2014)

Baza de date a jurisprudenţei CEDO - HUDOC

Your application to the ECHR - How to apply and how your application will be processed

Cum funcţionează Grefa Curţii (eng., fr.)  

Pagina Curţii pentru reclamanţi 

Acces la baza de date a jurisprudenţei Curţii - HUDOC

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti