Faceți căutări pe acest blog

e-publicații recente - Strategii europene pentru tineret - o reflecție și o analiză


HOFMANN-VAN de POLL, Frederike, WILLIAMSON, Howard. European Youth Strategies - A reflection and analysis /  coord.: Tanya Basarab. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2021. - 33 p. [Accesat la 04.08.2021]


Acest document abordează cele două strategii europene pentru tineret, recente, așa precum: "Strategia pentru tineret a Uniunii Europene 2019-2027" și "Strategia sectorului pentru tineret a Consiliului Europei 2030". În ultimii 25 de ani, a existat o evoluție constantă a atenției către „politica de tineret” atât din partea Uniunii Europene (UE), cât și a Consiliului Europei; într-adevăr, ambele documente recente se bazează pe inițiative strategice anterioare. Deși sunt scrise pentru diferite priorități și scopuri, fiecare oferă un plan general de acțiune pentru instituții și statele membre. În timp ce Strategia UE pentru tineret se preocupă în primul rând de a permite un răspuns puternic și coerent al UE la provocările cu care se confruntă tinerii, Strategia sectorului pentru tineret al Consiliului Europei se concentrează mai mult pe asigurarea dezvoltării sistemice în sectorul tinerilor. 

Organizațiile mai sus numite subliniază nevoile și problemele cu care se confruntă tinerii, ca catalizator pentru conturarea strategiilor. Ambele strategii sunt, prin urmare, reacții instituționale la situația tinerilor din Europa. Ca întotdeauna, „condiția socială” a tinerilor din Europa poate fi modificată - în timp, între grupuri și indivizi, pentru o mulțime de motive -, dar, în mod excepțional, circumstanțele actuale includ pandemia Covid-19. 

Discuțiile despre „noua normalitate” au avut tendința să se retragă, dar este din ce în ce mai clar că nu va mai exista o revenire la vremurile de odinioară, o poziție care este atât impusă de efectele continue ale pandemiei, cât și dorită de către cei care încearcă să „construiască” mai bine înainte. Deși relativ recente, cele două strategii europene pentru tineret au fost elaborate în timpul „vechii normalități” și acum trebuie reevaluate într-o lumină nouă.

Vezi de asemenea:

CoE: Strategia Sectorului de Tineret 2030

Implicarea, conectarea și responsabilizarea tinerilor: o nouă strategie a UE pentru tineret

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti