Faceți căutări pe acest blog

CoE:Intrări noi - Convenția Europeană a Drepturilor Omului : Comentariu asupra hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului versus RM : Concluzii și recomandări


DESCARCATI
 341.2 / C -76     II - 129555

POALELUNGI, Mihai; SÂRCU, Diana; DORUL, Olga.
Convenția Europeană a Drepturilor Omului  : Comentariu asupra hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova : Concluzii și recomandări / Mihai Poalelungi, Lilia Grimalschi, Stas Splavnic [et al.] ; Institutul Național al Justiției . ─ Chişinău : [s. n.] , 2017. - 575 p. : tab.
Apare cu suportul financiar al Consiliului Europei
1000 ex.
Bibliogr. în subsol
ISBN: 978-9975-53-828-2


Cartea a fost lansată  În iunie 2017 ” Conținutul lucrării analizează hotărârile propriu-zise ale Curţii Europene versus Republica Moldova. Cartea este destinată judecătorilor, procurorilor, avocaților, dar și mediului academic.
Ca și structură, comentariul respectă ordinea redacţională a Convenţiei europene, fiecare articol fiind cercetat în măsura în care a fost în vizorul Curţii cu ocazia vreunei cereri adresate contra Republicii Moldova. 

Prin urmare,în lucrare au fost comentate 196 de hotărâri și 40 de decizii adoptate de Curte pâna la data de 31 decembrie 2015. În egală măsură, în comentariu se regăsesc precedentele Curţii Europene a Drepturilor Omului în privinţa altor state în măsura în care ele sunt pertinente contextului sau cu referire la acele articole din Convenţie asupra cărora Curtea încă nu s-a pronunţat, din fericire, în privinţa Moldovei. În această ultimă situaţie, în comentariu se precizează expres acest lucru, iar cercetarea vizează un obiectiv preventiv pentru a evita o eventuală încălcare incompatibilă cu aquis-ul jurisprudenţial al Curţii și pentru a familiariza justiţiarul moldav cu cele mai recente dezvoltări jurisprudenţiale.

Metodologic, fiecare articol este prezentat, cu mici devieri, potrivit trilogiei: 
  1. generalităţi, 
  2. conţinut și 
  3. recomandări. 
 Consideraţiile generale cu care demarează fiecare articol îi precizează sfera de aplicabilitate, iar conţinutul fiecăruia
este determinat de natura încălcărilor admise de autorităţile naţionale și constatate de instanţa de la Strasbourg.  

Conţinutul fiecărul articol analizează hotărârile propriu-zise ale Curţii Europene versus Republica Moldova.
Analiza se referă anume la reflecţiile Curţii aplicabile circumstanţelor particulare ale cauzelor invocate. Cu alte cuvinte, autorii comentariului au punctat în ce măsură principiile generale dezvoltate de Curte pe marginea fiecărui articol au fost aplicabile unei speţe concrete contra Moldovei. În mare măsură, raţionamentele reflectă gama sensibilă de valori cu care jonglează Curtea, atunci când pune în joc operabilitatea principiului proporţionalităţii
ingerinţei. Deoarece comentariul este destinat, în primul rând, judecătorilor moldoveni, aceștia din urmă pot ușor să-și aroge aceste raţionamente în hotărârile lor ulterioare cu sau fără trimitere la hotărârea Curţii Europene

În final, autorii vă propun un indice tabelar în care sunt indicate, într-o formă comprimată, toate hotărârile Curţii versus Moldova, analizate în lucrare, cu precizarea paginii din comentariu, unde sunt reflectate, precum și principalele criterii de identificare.

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI (CEDO) : informatii utile

Vezi de asemenea

 CPESC /Colecţia publicaţiilor Consiliului Europei

- E: Drepturile omului / Les Droits de l'Homme / Human Rights

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti