Faceți căutări pe acest blog

Colecţii: E.7. Carta socială / Charte sociale / Social Charter

Colecția CoE (A-M)


(Publicaţiile pot fi consultate online şi/sau în Sala de lectură a Centrului Pro-european)


Carta Socială Europeană (revizuită). - 92 p. - (Seria Tratatelor Europene, nr. 163).

E.7/2015-AN Analiza compatibilității legislației naționale în domeniul nediscriminării în câmpul muncii cu standardele europene : Raport / Sorina Macrinici, Romanița Iordache, Nadejda Hriptievschi .- Chişinău : Imprint Star, 2015. - 102 p.
349.2/M-14 / III-125153

Disponibil:
în limba română, http://cpescmdlib.blogspot.md/2016/06/intrari-noi-apriliemai-2016.html
în engleză -  http://crjm.allananas.ru/wp-content/uploads/2015/12/LRCM-Compatib-MD-EU-nondiscrim-legisl-2015-07.pdf
în rusă  -  http://crjm.allananas.ru/wp-content/uploads/2015/12/CRJM-Compatib-legi-MD-EU-discrim-ru.pdf


European Social Charter (revised): Conclusions 2014 (Republic of Moldova): Articles 2, 4, 5, 6, 21, 26, 28 and 29 of the Revised Charter / European Committee of Social Rights. - Council of Europe, January 2014. - 46 p. 

European Social Charter (revised): Conclusions 2013 (Republic of Moldova): Articles 3, 11, 12 and 13 of the Revised Charter / European Committee of Social Rights. - Council of Europe, January 2014. - 38 p.  

European Social Charter (revised): Conclusions 2012: The Republic of Moldova.  = [Carta Socială Europeană (revizuită): Concluzii 2012: Republica Moldova].: Articles 1, 9, 10, 15, 18, 24 and 25 - Strasbourg, 29 ianuarie 2013. - 27 p.

The Republic of Moldova and the European Social Charter: Country Factsheet /Department of the European Social Charter and the European Code of Social Security . - Strasbourg, March 2012. - 8 p.

Acceptance of provisions of the Revised European Social Charter (1996) = Acceptation des dispositions de la Charte sociale européenne révisée (1996). - Strasbourg, July 2012. - 8 pag.

Governmental Committee of the European Social Charter  and the European Code of Social Security: Rules of Procedure. - Strasbourg, 27 March 2012. - 12 p.

European Social Charter (revised): Conclusions 2011 (THE REPUBLIC OF MOLDOVA): Articles 7, 8, 16, 17, 19 and 27 of the Revised Charter / European Committee of Social Rights. - Strasbourg, January 2012. - 28 p.

CHARTE SOCIALE EUROPEENE: 8e rapport national sur l’application de la Charte sociale européenne (révisée), soumis par LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MOLDOVA: (Articles 1, 9, 15, 18, 20 et 24 pour la période 01/01/2007 – 31/12/2010). - Strasbourg, 26 mars 2012. - 61 p.

CHARTE SOCIALE EUROPEENNE REVISEE: 7e rapport national sur l’application de la Charte sociale européenne (révisée), soumis par LE GOUVERNEMENT DE MOLDOVA (Articles 7, 8, 16, 17, 19 et 27 pour la période 01/01/2005 – 31/12/2009). - Strasbourg, 16 decembre 2010. - 58 p.

REVISED EUROPEAN SOCIAL CHARTER: Comments from theNational Trade Union Confederation of Moldova on the 7th National report on the implementation of the Revised European Social Charter
submitted by THE GOVERNMENT OF MOLDOVA (Articles 7, 8, 16, 17, 19 and 27 for the period 01/01/2005 – 31/12/2009). - Strasbourg, 28 October 2011. - 11 p.

European Social Charter (revised): Conclusions 2010 (MOLDOVA): Articles 2, 4, 5, 6, 21, 26, 28 and 29 of the Revised Charter / European Committee of Social Rights. - Strasbourg, December 2010. - 26 p.

European Social Charter (revised): Conclusions 2009 (MOLDOVA): Articles 3, 11, 12 and 13 of the Revised Charter / European Committee of Social Rights. - Strasbourg, January 2010. - 30 p.

CHARTE SOCIALE EUROPEENNE (révisée): 6e rapport national sur l’application de la Charte sociale européenne soumis par LE GOUVERNEMENT DE MOLDOVA: (Articles 2, 4, 5, 6, 21, 26, 28 et 29 for the period 01/01/2005 – 31/12/2008). - Strasbourg, 16 novembre 2009. - 14 p

CHARTE SOCIALE EUROPEENNE (révisée): 5e Rapport national sur l’application de la Charte Sociale européenne (révisée) soumis par LE GOUVERNEMENT DE MOLDOVA pour la période du 01/01/2005 – 31/12/2007 sur les articles 3, 12 et 13 pour la période du 01/01/2004 – 31/12/2007 sur l’article 11. - Strasbourg, 8 janvier 2009. - 59 p.

European Social Charter (revised): Conclusions 2008 (MOLDOVA): Articles 1, 9, 10, 15, 18, 20 and 24
of the Revised Charter / European Committee of Social Rights. - Strasbourg, November 2008. - 21 p.

European Social Charter (revised): Conclusions 2007 (MOLDOVA): Articles 1§4, 2, 3, 4, 9, 15, 21, 24, 26, 28 and 29 of the Revised Charter / European Committee of Social Rights. - Strasbourg, December 2007. - 27 p.

European Social Charter (revised): Conclusions 2006 (Moldova): Articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 and 20 of the Revised Charter / European Committee of Social Rights. - Strasbourg, S.a. - 33 p.

CHARTE SOCIALE EUROPEENNE: 4ème Rapport national sur l’application de la Charte Sociale européenne soumis par LE GOUVERNEMENT DE MOLDOVA (pour la période du 2005 au 2007) sur les articles 1, 9, 15, 18, 20, 24. - Strasbourg, 12 novembre 2007. - 36 p.

European Social Charter (Revised): Conclusions 2005 (Moldova): Articles 1§4, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 21, 24, 26, 27, 28 and 29 of the Revised Charter / European Committee of Social Rights. - Strasbourg, S.a. - 91 p.

REPUBLIQUE DE MOLDOVA: Rapport III sur l’implémentation des articles 2, 3 (pp.1-3), 4 (pp.3-5), 9, 15 (pp.1,2), 21, 24, 26, 28 et 29 de la CHARTE SOCIALE EUROPEENNE REVISEE (ratifiée partiellement par la Loi n 484 – XV du 28.09.2001) dans la période 2004-2005. - Strasbourg, 2006. - 25 p.

E.7/2006 CH Charte sociale européenne (revisée): conclusions 2006 – Tome 1 (Albanie, Bulgarie, Chypre, Estonie, Finlande, France, Irlande, Italie) / Comite europeen des Droits sociaux. – 2006. –Strasbourg, 2006. – 482 p. - 92-871-5336-1

E.7/2006 CH Charte sociale européenne (revisée): conclusions 2003 – Tome 2 (Lituanie, Moldova, Norvege, Portugal, Roumanie, Slovenie, Suede) / Comite europeen des droits sociaux. – 2006. – Strasbourg, 2006. – 912 p. - 92-871-5339-6
II-717888

E.7/2003 CH Charte sociale europeenne : Recueil de textes (4e edition) / Conseil de l’Europe. – Strasbourg, 2003. – 527 p. - 92-871-5252-7
III-134294

E.7/2003 EU  European Social Charter : Collected texts (4th edition) / Council of Europe. – Strasbourg, 2003. – 502 p. - 92-871-5253-5
III-134285

E.7/2002 AP Application de la Charte sociale europeenne: Apercu par pays – 2002: Document d’information du Secretariat de la Charte sociale europeenne / Droits de l’homme ; Charte sociale europeenne. – Strasbourg : Conseil de l’Europe, 2002. – 150 p. – 92-871-5008-7.
III-134292

E.7/2002 IM  Implementation of the European Social Charter : Survey by country – 2002: Information document of the Secretariat of the European Social Charter /Human Rights; European Social Charter. – Strasbourg: Council of Europe, 2002. – 144 p. – 92-871-5009-5.
III-134293

E.7/2002 FU  Fundamental social rights: Case law of the European Social Charter: 2nd edition / Lenia Samuel. – Strasbourg: Council of Europe, 2002. – 495 p. – 92-871-4932-5.
III-134284

E.7/2001 CA  Carta socială europeană revizuită - în aplicare / Responsabil de ediţie Paul Strutzescu . ─ Chişinău : F.E.P. "Tipografia Centrală", 2001. - 135 p.  Antetitlu : Consiliul Europei.  
ISBN: 9975-9683-0-9
I-1286374

E.7/2000 CA Carta socială europeană: Scurt ghid / Consiliul Europei. – 2001. – 264 p. – 92-871-4309-9.   III-136833

E.7/2000 CH Charte sociale européenne : Vade-mecum / Conseil de l’Europe. – 2000. – 264 p. - 92-871-4309-9     III-134303

E.7/2000 CH  Charte sociale europeenne: Recueil de textes (2 edition) / Conseil de l’Europe. – Strasbourg, 2000. – 406 p.    III-134296

E.7/2000 EU European Social Charter: Short guide / Council of Europe. – 2000. – 252 p. - 92-871-4310-2    III-134302

E.7/2000 EU  European Social Charter: Collected texts (2 edition)/ Council of Europe. – Strasbourg, 2000. – 394 p.   III-134295

E.7/99 CH Charte sociale européenne : La Charte, ses protocoles, la Charte révisée / Conseil de l’Europe. – 1999. – 114 p. – 92-871-4051-0.
II-717871

E.7/99 EU European Social Charter: The Charter, its protocols, the revised Charter / Council of Europe, - 1999. – 110 p. – 92-871-4052-9.
II-717878

E.7/99 EU Human Rights: European Social Charter: List of publications = Droits de l’Homme: Charte Sociale Europeenne: Liste des publications / Council of Europe. – Strasbourg, 1999. – 14 p.
II-717872

E.7/98 CH Charte sociale européenne : La Charte, ses protocoles, la Charte révisée / Conseil de l’Europe. – 1998. – 123 p. – 92-871-3271-2.
II-717881

E.7/98 EU European Social Charter: The Charter, its protocols, the revised Charter / Council of Europe, - 1998. – 119 p. – 92-871-3272-0.
II-717882

E.7/98 EU European Social Charter and protocols / Council of Europe, - 1998. – 92 p.
I-1286370

E.7/98 RE Revised European Social Charter / Council of Europe, - 1998. – 85 p
I-1286369

E.7/97 CH Charte sociale europeenne: Recueil de textes / Conseil de l’Europe. – Strasbourg, 1997. – 495 p. - 92-871-3365-4
I-1283270

E.7/97 CH La Charte sociale du XXIe siecle: Colloque organise par le Secretariat General du Conseil de l’Europe / Conseil de l’Europe. – Strasbourg, 1997. – 344 p. - 92-871-3410-3.
I-1283272

E.7/97 CH Charte sociale européenne. - Strasbourg, 1997. - 119 p.

E.7/97 DR Zlătescu, I. Stoica, I. Drepturile omului in pragul mileniului III – Carta sociala europeana / Institutul Roman pentru Drepturile Omului. – Bucureşti, 1997. – 118 p. - 973-9316-10-7
II-720564

E.7/97 EU European Social Charter: Collected texts / Council of Europe. – Strasbourg, 1997. – 482 p. - 92-871-3366-2
I-1283269

E.7/97 FA  Faire respecter les droits sociaux dans toute l`Europe. - Strasbourg, 1997. – 36 p.

E.7/97 SE  Securing social rights across Europe. - Strasbourg, 1997. – 34 p. 
IV-60457

E.7/97 SO The Social Charter of the 21st Century: Colloquy organised by the Secretariat of the Council of Europe / Council of Europe. – 1997. – 327 p. - 92-871-3411-1.
I-1283271

E.7/93 RE  Recueil de jurisprudence relative a la Charte sociale europeenne. Supplement 3 - Strasbourg, 1993. - 155  p.

E.7/91 CH Charte sociale européenne : conclusions XI‑2 / Comite d'experts independants de la charte sociale europeenne. – Strasbourg, 1991. – 223 p. - 92‑871‑1903‑1

E.7/91 EU European Social Charter : conclusions XI‑2 / Committee of Independent Experts of the European Social Charter. – Strasbourg, 1991. – 215 p. - 92‑871‑1904‑X

E.7/89 CH  Charte sociale europeenne. - Strasbourg, 1989. - 180 p.

E.7/87 CA  Case law on the European Social Charter. - Strasbourg, 1987. - 31 p.

E.7/87 RE  Recueil de jurisprudence relative a la Charte sociale europeenne. Supplement 2 - Strasbourg, 1987. - 31  p.

E.7/86 RE  Recueil de jurisprudence relative a la Charte sociale europeenne. Supplement 1986 - Strasbourg, 1986. - 52  p.

E.7/82 CA  Case law on the European Social Charter. - Strasbourg, 1982. - 177 p.

E.7/82 RE  Recueil de jurisprudence relative a la Charte sociale europeenne. - Strasbourg, 1982. - 184p.

*    *     *

E.7.1/008  Emploi, orientation et formation professionnelles dans la Charte sociale européenne : Étude établie sur la base de la jurisprudence du Comité européen des Droits sociaux / Conseil de l'Europe . ─ Strasbourg : Éditions du Conseil de l'Europe, 2000. - 162 p.
II-717869

E.7.1/008  Employment, vocational guidance and training in the European Social Charter : Study drawn up on the basis of the case law of the European Committee of Social Rights / Council of Europe . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 1999. - 151 p.
II-717870

E.7.1/007  Social protection in the European Social Charter : Study compiled on the basis of the case law of the European Committee of Social Rights / Council of Europe. European Committee of Social Rights . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 1999. - 146 p.
II-717876

E.7.1/006  Conditions of employment : guaranteed under the European Social Charter : Study / compiled on the basis of the case law of the Committee of Independent Experts . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 1997. - 172 p.
II-717866

E.7.1/006  Conditions of employment in the European Social Charter : Study compiled on the basis of the case law of the European Committee of Social Rights / Council of Europe. European Committee of Social Rights . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 1999. - 133 p.
II-717874

E.7.1/006  Les conditions d'emploi : garanties par la Charte sociale européenne : Etude / établie sur la base de la jurisprudence du Comité d'experts indépendants . ─ Strasbourg : Éditions du Conseil de l'Europe, 1997. -178 p.
II-717867

E.7.1/006  Les conditions d'emploi dans la Charte sociale européenne : Étude établie sur la base de la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux / Conseil de l'Europe . ─ Strasbourg : Éditions du Conseil de l'Europe, 1999/ - 138 p.
II-717873

E.7.1/005  Le droit syndical et le droit de négociation collective : Étude établie sur la base de la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux / Conseil de l'Europe. Comité européen des Droits sociaux. ─ (2e éd.) . ─ Strasbourg : Éditions du Conseil de l'Europe, 2002. - 113 p.
II-717875

E.7.1/005  Le droit syndical et le droit de négociation collective : protection dans la Charte sociale européenne. - Strasbourg : Éditions du Conseil de l'Europe, 1996. - 111 p.

E.7.1/005  The Right to organise and to bargain collectively : Protection within the European Social Charter / experts by Niamh Ann Casey ; study compiled on the basis of the case law of the Committee of Independ Experts . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 1996. - 106 p.
II-717887
 
E.7.1/003  Children and adolescents : Protection within the European social Charter / study prepared by the Directorate of human rights on the basis of the Committee of Independent Experts . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 1996. - 105 p.
II-717886  

E.7.1/002 rev  Equality between women and men in the European Social Charter : Study compiled on the basis of the case law of the Committee of Independent Experts / Council of Europe . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 1999. - 144 p.
II-717880, II-717868

E.7.1/002 rev  L'égalité entre les femmes et les hommes dans la Charte sociale européenne : Etude établie sur la base de la jurisprudence du Comité d'experts indépendants / [éd. par le] Conseil de l'Europe . ─ Strasbourg : Éditions du Conseil de l'Europe, 1998. - 153 p.
II-717879

E.7.1/002 rev  Равенство мужчин и женщин в Европейской Социальной Хартии : Исследование на основе прецендентного права Комитета независимых экспертов / Совет Европы. Комитет независимых экспертов . ─ Strasbourg : Издательство Совета Европы, 1999. -157 p.
II-717877

E.7.1/002 Women in the working world : eguality and protection within the European Social Charter. - Council of Europe . ─ Strasbourg, 1995. - 123 p.

E.7.1/002  La femme dans le monde du travail : egalite et protection dans la Charte sociale europeenne. - Conseil de l’Europe. – Strasbourg, 1995. – 124 p.

E.7.1/001  La famille : organisation et protection dans la Charte sociale europeenne. - Conseil de l’Europe. – Strasbourg, 1995. – 88 p.

E.7.1/001 The family : organisation and protection within the European Social Charter. - Conseil de l’Europe. – Strasbourg, 1995. – 86 p.


*    *    *

PROCEDURA DE RECLAMAŢII COLECTIVE / COLLECTIVE COMPLAINTS PROCEDURE / PROCEDURE DE RECLAMATIONS COLLECTIVES

Collective complaints procedure: Summaries of decisions on admissibility and on the merits: 1998-2005 / European Committee of Social Rights. - Strasbourg, November 2005. - 120 p.

Procedure de reclamations collectives: Resumes des decisions sur la recevabilite et sur le bien-fonde: 1998-2005 / Comite europeen des Droits sociaux. - Strasbourg, novembre 2005. - 120 p.

Collective complaints procedure: Decisions  on the merits: Volume 3 (2004) / European Committee of Social Rights. - Strasbourg,  2004. - 148 p.

Procedure de reclamations collectives: Decisions sur le bien-fonde: Volume 3 (2004) / Comite europeen des Droits sociaux. - Strasbourg, 2004. - 159 p.

Collective complaints procedure: Decisions  on the merits: Volume 2 (2001-2003) / European Committee of Social Rights. - Strasbourg,  2003. - 77 p.

Procedure de reclamations collectives: Decisions sur le bien-fonde: Volume 2 (2001-2003)/ Comite europeen des Droits sociaux. - Strasbourg, 2003. - 81 p.

Collective complaints procedure: Decisions  on the merits: Volume 1 (1999-2000) / European Committee of Social Rights. - Strasbourg,  2000. - 66 p.

 Procedure de reclamations collectives: Decisions sur le bien-fonde: Volume 1 (1999-2000)/ Comite europeen des Droits sociaux. - Strasbourg, 2000. - 64 p.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti