Faceți căutări pe acest blog

E. DREPTURILE OMULUI / DROITS DE L'HOMME / HUMAN RIGHTS

Colecția CoE (A-M)E.1 CONVENŢIA ŞI REFERINŢE / CONVENTION ET REFERENCES / CONVENTION AND REFERENCE

 (Publicaţiile pot fi consultate în Sala de lectură a Centrului Pro-european şi/sau online)

Convenţia europeană a Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale, amendată de Protocoalele nr. 11 şi 14, însoţită de Protocolul adiţional şi de Protocoalele nr. 4, 6, 7, 12 şi 13. (Roma, 4 noiembrie 1950).

The European Convention on Human Rights in practice - Teaching resources / Oleg Soldatov, Natalia Vorobyeva. - Strasbourg: Council of Europe, 2021. - 44 p.

E1/2020/EU   342.7 / E-91     II-724413       The European Convention on Human Rights : A living instrument / European Court of Human Rights; ed. : Council of Europe . ─ Strasbourg : Council of Europe Publications, 2020. - 24 p.
Disponibil : https://edoc.coe.int/en/european-convention-on-human-rights/8528-the-european-convention-on-human-rights-a-living-instrument.html

E.1/2017 SU  341.6 / S - 94 III-131622    Surveillance de l'exécution des arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de l'homme 2017 : 11e rapport annuel du Comité des Ministres / Conseil de l'Europe . ─ Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2018. - 283 p.
Disponibil : https://rm.coe.int/rapport-annuel-2017/16807af92a

E.1/2016-CO  341.2 / R-13 III-127177    Convenţia Europeană a Drepturilor Omului : Note de curs / Răzvan-Horațiu Radu . ─ Bucureşti : Universul Juridic, 2016. -243 p. - (Universul juridic). - Bibliogr. : p. 235-237. - ISBN: 978-606-673-545-2
E.1/2015 CO Convenţia Europeană a Drepturilor Omului : Obligaţii pozitive şi negative : Monografie / Mihai Poalelungi .- Chişinău : [ s. n.], 2015. - 318 p.
III-124599

E.1/2015 SU   341.6/S-93    II-708271   Supervision of the execution of judgments and decisions of the European Court of Human Rights [Text tipărit] : 8th Annual Report of the Committee of Ministers 2014 / Council of Europe. Committee of Ministers . ─ Strasbourg : Council of Europe, 2015. -236 p.
 
E.1/2014 EX Extrateritorialitatea Convenţiei europene a drepturilor omului: obligaţii pozitive şi jurisdicţie: Monografie / Mihai Poalelungi, Stas Splavnic. - Chişinău, 2014. - 300 p.
341,2/P-78  III-123378

E.1/2010  CO   341.22 / B-78   I-12698099   BOND, Martyn Le Conseil de l'Europe et les droits de l'homme : Une introduction à la Convention européenne des droits de l'homme / Martyn Bond . ─ Strasbourg : Editions du Conseil de l'Europe, 2010. - 95, [1] p. : fotogr.  ISBN: 978-92-871-6836-8

E.1/2010  CO   341.2/B-76   I-1268100   BOND, Martyn  The Council of Europe and human rights : An introduction to the European Convention on Human Rights / Martyn Bond . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2010. - 86 p.

E.1/2009 RE La réforme de la Convention européenne des droits de l'homme: Un travail continu: Une compilation des publications et documents pertinents pour la réforme actuelle de la CEDH / Comité directeur pour les droits de l'homme. - Strasbourg: Conseil de l'Europe, 2009. - 764 p. - 978-92-871-6603-6.

E.1/2009 RE Reforming the European Convention on Human Rights: A work in progress: A compilation of publications and documents relevant to the ongoing reform of the ECHR / Steering Committee for Human Rights. - Strasbourg: Council of Europe, 2009. - 718 p. - 978-92-871-6604-3.

E.1/2009 SU Supervision of the execution of judgments of the European Court of Human Rights: 2nd annual report 2008 / Committee of Ministers. - Strasbourg :  Council of Europe, 2009. – 207 p. – 978-92-871-6626-5.

E.1/2009 DR McBride Jeremy. Drepturile omului şi procedura penală: Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. - Ch., 2009. - 323 p. - 978-9975-78-803-8.

E.1/2009 CO 2nd colloquy on the European Convention on Human Rights and the protection of refugees, asylum-seekers and displaced persons: Strasbourg, 19-20 May 2000: Proceedings. - Strasbourg :  Council of Europe, 2009. – 158 p. – 92-871-4461-3.

E.1/2008 CO Charrier J-L., Chiriac A. Codul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului: Texte-Comentarii-Jurisprudenţă-Îndrumări practice-Bibliografie-Adnotare. – Chişinău, 2008. – 724 p. – 978-9975-100-40-3.

E.1/2008-PR  RĂDUCANU, Tatiana  Procedura şi practica CEDO şi alte tratate obligatorii pentru Republica Moldova ; Drept comunitar : [Pentru uzul audenţilor] / Tatiana Răducanu, Viorel Morari, Vladislav Gribincea [et al]; resp. de ed. : Eugenia Fistican ; coord. : Elena Muraru Institutul Naţional al Justiţiei . ─ Chişinău : Elan Poligraf, 2008. - 296 p.

E.1/2007 AS  Mole Nuala Asylum and the European Convention on Human Rights. - Strasbourg :  Council of Europe, 2007. – 149 p. – 92-871-6217-5.

E.1/2006 CO Convenţia europeană a Drepturilor Omului: Glosar de termeni juridici / Consiliul Europei. – Chisinau: Biroul de Informare al Consiliului Europei in Moldova, 2006. – 63 p.

E.1/2006 EN English-Romanian, Romanian-English Glossary of the European Convention on Human Rights = Englez-Român, Român-Englez Glosar al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. - Strasbourg :  Council of Europe, 2006. – 25 p.

E.1/2005 GH Gomien, Donna. Ghid (Vade-mecum) al Convenţiei europene a Drepturilor Omului : ediţia a 3-a. – Chisinau, 2006. – 190 p. - ISBN 978-9975-78-470-2

E.1/2005 VA Gomien, Donna. Vade-mecum de la Convention européenne des Droits de l’Homme : 3e édition. - Strasbourg :  Conseil de l’Europe, 2005. – 188 p. - ISBN 92-871-5747-2

E.1/2005 SH Gomien, Donna. Short guide to the European Convention on Human Rights: 3rd edition. - Strasbourg: Council of Europe, 2005. – 182 p. - ISBN 92-871-5670-0

E.1/2004 RE Reform of the European human rights system: Proceedings of the high-level seminar, Oslo, 18 October 2004. - Strasbourg: Council of Europe, 2004. – 67 p.

E.1/2002 DR Droits de l’Homme en droit international : Textes de base – 2e édition. -  Strasbourg :  Conseil de l’Europe, 2002. – 567 p. – 92-871-4497-4.

E.1/2001 DI Dicţionar al Drepturilor Omului / Biroul de Informare al Consiliului Europei în Moldova. - Chişinău, 2001. – 151 p.

E.1/2001 ST=LE Statutul juridic al refugiatilor si solicitantilor de azil si Conventia europeana a Drepturilor Omului: Texte selectate de la seminar = Legal status of refugees and asylum seekers and the European Convention on Human Rights: Selected texts from the seminar/ Council of Europe, United Nations High Commissioner for Refugees. – Ch., 2001. – 290 p.

E.1/2001 CO Хомякова, Н. Рекош, К. Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertes fondamentales: Manuel de francais juridique = Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. -  Moscow, 2001. – 191 p. - 5-89191-033-0

E.1/2000 AN 50 ans de Convention européenne des Droits de l’Homme / Conseil de l’Europe. – Strasbourg, 2000. – 33 p.

E.1/2000 CO Conférence ministérielle européenne sur les droits de l’homme et cérémonie commémorative du 50e anniversaire de la Convention européenne des Droits de l’Homme : Rome, 3-4 novembre 2000 : actes – Strasbourg :  Conseil de l’Europe, 2000. – 204 p. – 92-871-4745-0.

E.1/2000-CO   Proceedings of the 2nd Colloquy on the European Convention on Human Rights and the protection of refugees, asylum-seekers and displaced persons : Strasbourg, 19-20 May 2000 : consolidation and development of the asylum-related jurisprudence of the European Court of Human Rigths : Proceedings / Organised jointly by the Council of Europe and the Office of the United nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2000. - 
158 p.

E.1/2000 FI 50 Years of the European Convention on Human Rights / Council of Europe. – Strasbourg, 2000. – 33 p.

E.1/2000 EU European Convention on Human Rights and protection of persons in need of international protection = Conventia Europeana pentru Drepturiloe Omului  si protectia persoanelor care necesita protectie internationala. – Ch., 2000. – 279 p. - 9975-78-068-7

E.1/2000 EU European Ministerial Conference on Human Rights and Commemorative Ceremony of the 50th anniversary of the European Convention on Human Rights: Rome, 3-4 November 2000: proceedings. - Strasbourg: Council of Europe, 2000. – 198 p. – 92-871-4746-9.

E.1/2000 EV  Європейський суд з прав людини : організація, процедура, правила звернення. - Київ, 2000. - 14 р.

E.1/2000 HU Human Rights in international law: Collected texts – 2nd edition. - Strasbourg: Council of Europe, 2000 . – 538 p. – 92-871-4498-2.

E.1/2000 HU Quinn F., Rzeplinski A. Human Rights and the Judiciary: A collection of international documents = Права человека и судопроизводство: Собрание международных документов / OSCE. – Ch., 2000. – 289 p.

E.1/2000 IM The implications of the European Convention on Human Rights for the development of public international law / Ad Hoc Committee of Legal Advisers on Public International Law. - Strasbourg: Council of Europe, 2000. – 23 p. – 92-871-4290-4.

E.1/2000-ПР  Права человека и судопроизводство = Human Rights and the Judiciary : A Collection of International Documents : Собрание международных документов / изд. : Фредерик Куинн, Анджей Жеплиньский ; Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE) . ─ Варшава : OSCE, [1991]. - 289 p.

E.1/99 RI The right of rejected asylum seekers to an effective remedy against decisions on expulsion in the context of Article 3 of the European Convention on Human Rights: Recommendation No. R (98) 13 and explanatory memorandum. - Strasbourg: Council of Europe, 1999. – 10 p. – 92-871-3972-5.

E.1/99 HU Human rights today : European legal texts. - Strasbourg: Council of Europe, 1999. – 209 p. – 92-871-3813-3.

E.1/99 DR Les droits de l’homme : Repères juridiques européens. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1999. – 213 p. – 92-871-3812-5.

E.1/99 CO Pettiti, L.‑E. Convention européenne des Droits de l'Homme : commentaire article par article. – Paris : Economica, 1999. – 1230 p. - 2‑7178‑3876‑7

E.1/98 TO Tous concernés – L’effectivité de la protection des droits de l’homme 50 ans après la Déclaration universelle : actes : Colloque régional européen (Strasbourg, 2-4 septembre 1998). - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1998. – 225 p. – 92-871-3770-6.

E.1/98 IN  In our hands - The effectiveness of human rights protection 50 years after the Universal Declaration: proceedings: European regional colloquy (Strasbourg, 2-4 September 1998). - Strasbourg: Council of Europe, 1998. – 201 p. – 92-871-3771-4.

E.1/98 UN Clancy D. Une réponse au défi de la Déclaration universelle des droits de l’homme : Le Conseil de l’Europe et les droits de l’homme / Direction des Droits de l’Homme. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1998. – 11 p. – H (98) 14

E.1/98 EV  Европейская Конвенция Прав Человека и судебная реформа в Украине. – Донецк,1988. – 94 с.

Е.1/98 EV Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод и законодательство и правоприменительная практика Российской Федерации (сравнительный анализ) = The compatibility of Russian Federation Law with the requirements of the European Convention on Human Rights (Russian version). - Strasbourg: Council of Europe, 1998. – 188 p.

E.1/98 EV Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская Конвенция о правах человека и Европейская Социальная хартия: право и практика = Law and practice of the European Convention on Human Rights and the European Social Charter (Russian version)– Moscow, 1998. – 600 p. – 5-88720-017-0

Е.1/97 EV Дженис, м. Кэé, р. Брэдди. э, Европеéское право в области прав человека: Практика и комментарии / Институт по конституционной и законодательной политике. – Москва, 1997. – 607 с. - 5-7712-0036-0.

E.1/96 PR Human rights every day : the impact of the Council of Europe's work in the field of human Rights (Russian version) =
Prava celoveka kazdy’ den’ / Human Rights Information Centre. - Strasbourg: Council of Europe, 1996.

E.1/96 LA Gomien, D. Law and practice of the European Convention on Human Rights and the European Social Charter - Strasbourg: Council of Europe, 1996. – 471 p. - 92‑871‑2956‑8

E.1/96 DR Drepturile omului în viaţa de fiecare zi: Impactul activităţii Consiliului Europei în domeniul drepturilor omului. – Strasbourg: Consiliul Europei, 1996. – 60 p.

E.1/96 DR Les droits de l’homme au quotidien : La portee de l’action du Conseil de l’Europe dans le domaine des droits de l’homme. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1996. – 60 p.

E.1/96 DR Les droits de l'enfant : une perspective européenne. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1996. – 569 p. - 92‑871‑3005‑1

E.1/96 CO Gomien, D. Convention européenne des Droits de l’Homme et Charte sociale européenne : droits et pratique - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1996. – 499 p. – 92-871-2955-X.

E.1/95 PR Human rights : a continuing challenge for the Council of Europe (Russian version) = Prava Celoveka: Postojannaja zadaca Soveta Evropy. – Moscow, 1996. – 128 p. - 5-7712-0027-1

E.1/95 PO Duffy, P. The police and the European Convention on human rights / Directorate of Human Rights. - Strasbourg: Council of Europe, 1995. – 24 p. - DH‑AW‑PO(95)23

E.1/95 PO Duffy, P. La police et la Convention européenne des Droits de l'Homme / Centre d'Information sur les Droits de l'Homme – Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1995. – 26 p. - DH‑AW‑PO(95)23

E.1/95 LA Harris, D.J. Law of the European Convention on Human Rights - Strasbourg: Council of Europe, 1995. – 753 p. - 0‑406‑25930‑5

E.1/95 IN Greer, Steven. Public interests and Human Rights in European Convention on Human Rights (Russian version) = Interesy obsestva I prava celoveka v Evropeijskoj Konvencii po pravam celoveka - Strasbourg: Council of Europe, 1995. – 45 p. - H(95)1

E.1/95 DR Les droits de l'homme : un défi constant pour le Conseil de l'Europe. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1995. – 152 p. - 92‑871‑2783‑2

E.1/94 QU 40 ans de protection des droits de l'homme par le Conseil de l'Europe : réalisations, perspectives, vocation paneuropéenne et 40e anniversaire de la signature de la Convention européenne des Droits de l'Homme. -  Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1994. – 79 p. - 92‑871‑2537‑6.

E.1/94 EU  European Convention on Human Rights : collected texts. - Strasbourg: Council of Europe, 1994. – 363 p. - 92‑871‑2508‑2

E.1/94-CO  Convention européenne des droits de l'homme : Recueil de textes / Conseil de l'Europe. Service de l'édition et de la documentation . ─ Strasbourg : Conseil de l'Europe, 1994. - 358 p.

E.1/94 AR  Articol 6 al Conveției europene pentru Apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Russian translation (Русская версия). - Страсбург : Совет Европы, 1995.- 63 p.

E.1/94 CO  ГОМИЕН, Донна  Комментарий к "Европейской конвенции о защите прав человека" / Донна Гомиен . ─ Страсбург : Совет Европы, 1995.- 136 p.

E.1/93 EU Macdonald, R. ST., Matscher, F., Petzold, H. The European System for the Protection of Human Rights – Dordrecht: Martinus Nijhoff  Publishers, 1993. – 940 p. - 0-7923-2431-5

E.1/92 HU The human rights album : Council of Europe (for children 6‑12 years) / Betremieux, B. - Strasbourg: Council of Europe, 1992. – 32 p. - 92‑871‑2095‑1

E.1/92 DR Droits de l'homme en droit international : textes de base. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1992. – 483 p. - 92‑871‑2038‑2

E.1/92 DE  The Domestic Implementation of the European Convention on Human Rights in Eastern and Western Europe: proceedings of the Leiden Seminar, 24-26 October 1991. - 1992. - 252 p. - 3-88357-111-3. - (All-European Human Rights Yearbook: Vol.2).

E.1/92 AL L'album des droits de l'homme du Conseil de l'Europe / Betremieux, B. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1992. – 32 p. - 92‑871‑2094‑3.

E.1/92 AL The human rights album : Council of Europe. - Council of Europe, 1992. - 32 p.

E.1/92 AL  Foldern om de manskliga rattgheterna : Europaradet. - 1992. - 32 p.

E.1/92 AL  Zmogaus teisiu albumas : Europos taryba. - 1992. - 32 p.

E.1/92 AL  Album dos direitos do homem : do Conselho da Europa. - 1992. - 32 p.

E.1/92 AL  Cilvēktiesīb albums : Eiropas Padome. - 1992. - 32 p.

E.1/92 AL  Albumi i te drejtave te njriut : i Keshillit te Evropes. 1992. - 32 p.

E.1/92 AL Album ljudskih prava : Savet evrope / Betremieux, B. - SAVET EVROPE, 1992. – 32 p. - 92‑871‑3214‑3

E.1/92 AL  L`Album dei diritti dell`uomo : del Consiglio d!Europa. - Council of Europe, 1992. - 32 p. 

E.1/92 AL  Албум правата на човека : Съвет на Европа. - 1992. - 32 p. 

E.1/92 AL  Album praw czlowieka : Rady Europy. - 1992. - 32 p. 

E.1/91 GH Gomien D. Ghid (Vade-mecum) al Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului - Chisinau: Biroul de Informare al Consiliului Europei, 2003. – 162 p. – 9975-78-208-6.

E.1/91 VA Gomien, D. Vade‑mecum de la Convention européenne des droits de l'homme : 2ème ed. - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1999. – 168 p. - 92‑871‑3753-6

E.1/91 VA Gomien, D. Vade‑mecum de la Convention européenne des droits de l'homme - Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1991. – 159 p. - 92‑871‑1984‑8

E.1/91 SH Gomien, D. Short guide to the European Convention of Human Rights - Strasbourg: Council of Europe, 1995. – 156 p.
92‑871‑1981‑3

E.1/91 PU ГОМИЕН, Донна   Путеводитель по Европейской конвенции о защите прав человека  / Донна Гомиен . ─ Страсбург : Совет Европы, 2000. - 147 р.

E.1/91 PU Gomien, D. Short guide to the European Convention of Human Rights (Russian version) - Strasbourg: Council of Europe, 2001. – 136 p. - H (2001) 1

E.1/91 IN Gomien, D. Introducere in Conventia Europeana a drepturilor omului – Strasbourg: Consiliul Europei, 1991. – 240 p.

E.1/90 PR Wiarda, Gerard J. Protecting Human Rights: The European Dimension = Protection des droits de l’homme: la dimension europeenne - Strasbourg: Council of Europe, 1990. – 758 p. - 3-452-21899-6

E.1/90 CO Velu, J. La Convention européenne des Droits de l'Homme.- Strasbourg : Conseil de l’Europe, 1990. – 1185 p. - 2‑8027‑0528‑8

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti