Faceți căutări pe acest blog

Colecţii. E.9. Tortura / Torture / Torture

Colecția CoE (A-M)


 (Publicaţiile pot fi consultate în Sala de lectură a Centrului Pro-european şi/sau online)

Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a tratamentelor sau pedepselor inumane ori degradante” şi “Raportul explicativ” [CPT/Inf/C (2002) 1].

Report to the Government of the Republic of Moldova on the visit to the Republic of Moldova carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 14 to 25 September 2015: Adopted on 30 June 2016. - Strasbourg, 2016. - 76 p.

Situation of life-sentenced prisoners: Extract from the 25th General Report / European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. - Strasbourg: Council of Europe, 2016. – 7 p.

Living space per prisoner in prison establishments: CPT standards / European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. - Strasbourg: Council of Europe, 2015. – 7 p.

24th General Report of the CPT: 1 August 2013 - 31 December 2014 / European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. - Strasbourg: Council of Europe, 2015. – 88 p.

E.9/2016-CO  Combaterea relelor tratamente în penitenciare : Manual pentru colaboratorii sistemului penitenciar privind prevenirea relelor tratamente în penitenciare / Jim Murdoch, Vaclav Jiricka .- Chișinău : [S. n.], 2016. - 104 p.

E.9/2016 GHI    Ghid în domeniul nediscriminării : Pentru practicieni : Ghid Ianuarie 2016 / Iustina Ionescu, Romaniţa Iordache, Pavel Grecu [et al.]; Centrul de Resurse Juridice din Moldova . ─ Chişinău : Imprint Star, 2016. - 66 p.

E.9/2016  DI       Дискриминация – как ее распознать и как от нее защититься? : Руководство : Январь 2016 / Юстина Ионеску, Надежда Хриптиевски, Сорина Макринич, Романица Иордаке; Centrul de Resurse Juridice din Moldova . ─ Кишинев : Центр юридических ресурсов Молдовы, 2016ю - 43 p.

E.9/2013 MA "5 ani de la crearea Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii în Republica Moldova", Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice (2013, Chişinău). - Chişinău: S.n., 2013. - 148 p.

23rd General Report of the CPT (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment): 1 August 2012 - 31 July 2013. – Strasbourg: Council of Europe, 6 November 2013. – 70 p.
23e Rapport Général du CPT (Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) : 1er août 2012 - 31 juillet 2013. – Strasbourg : Conseil de l’Europe, 6 novembre 2013. – 72 p.
Răspunsul Guvernului Republicii Moldova pe marginea raportului Comitetului european pentru prevenirea torturii si pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CPT) relativ vizitei din 1-10 iunie 2011. - CPT/Inf (2012) 22. – 41 p.

Raport către Guvernul Republicii Moldova privind vizita efectuată în Republica Moldova de către Comitetul European pentru Prevenirea Torturii si Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT) din 1 - 10 iunie 2011. - CPT/Inf (2012) 3. – 81 p.

Răspunsul Guvernului Republicii Moldova pe marginea raportului Comitetului european pentru prevenirea torturii si pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CPT) relativ vizitei din 21-27 iulie 2010. - CPT/Inf (2011) 9. – 23 p.

Raport către Guvernul Republicii Moldova privind vizita efectuată în Republica Moldova de către Comitetul European pentru Prevenirea Torturii si Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT) din 21 - 27 iulie 2010. - CPT/Inf (2011) 8. – 33 p.

E.9/2011 NO Normele CPT: Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante / Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau degradante (CPT). – Chişinău, 2011. – 128 p.

Е.9/2011 СТ Европейский Комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания : Стандарты ЕКПП / Совет Европы. – Кишинэу, 2011. – 146 с. – CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev.2010..

Răspunsul GuvernuluiRepublicii Moldova pe marginea raportului CPT, efectuat în urma vizitei delegałiei oficiale a CPT din perioada 27-31 iulie 2009. - CPT/Inf (2010) 9. – 21 p.

Raport către Guvernul Republicii Moldova privind vizita efectuată în Republica Moldova de către Comitetul European pentru Prevenirea Torturii si Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT) din 27 - 31 iulie 2009. - CPT/Inf (2009) 37. – 37 p.

E.9/2009 CH The Child's Right to respect : Janusz Korczak's legacy : lectures on today's challenges for children / Korczak, Janusz. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2009. - 90 p. - 978-92-871-6675-3. 
III-122382

E.9/2009 IN  Eric Svanidze. Investigarea eficientă a relelor tratamente: Ghidul Strandardelor Europene / Directoratul General pentru Drepturile Omului şi Afaceri Juridice, Consiliul Europei.; Trad. de Glavan, E.; Stănilă A. - Chişinău, 2009. - 111 p.
I-1269727
 
Le droit de l'enfant au respect : l'héritage de Janusz Korczak : conférences sur les enjeux actuels pour l'enfance {resoursa electronica} / Korczak, Janusz. -   Strasbourg : Editions du Conseil de l'Europe, 2009. - 96 p. - 978-92-871-66674-6.

E.9/2008 IN International justice for children: Council of Europe actions. - Strasbourg: Council of Europe, 2008. - 154 p. - 978-92-871-6534-3. - (Building a Europe for and with children, nr. 3).
III-134301

E.9/2007 NO Normele CPT: Capitole din Rapoartele Generale ale CPT / Biroul de Informare al CoE în Moldova. – Chişinău, 2007. – 87 p. – CPT/Inf/E 1-Rev.2006.      Lectura publica

E.9/2004 MO Monitorizarea locurilor de detenţie: Ghid practic / Asociaţia pentru Prevenirea Torturii. – Geneva, 2004. – 286 p. – ISBN 978-2-940337-31-6.

E.9/2001 CO Combating torture in Europe: the work and standards of the European Committee for the Prevention of Torture (CPT) / Rod Morgan and Malcolm Evans / Council of Europe. – 2001. – 245 p. – ISBN 92-871-4614-4.

E.9/99 CO Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau degradante (CPT): Capitole din Rapoartele Generale ale CPT-ului care sunt consacrate problemelor de fond / Consiliul Europei. – 18 august 2000. – 35 p. – CPT/Inf/E (99) 1 (REV.1).

E.9/99 PR The prevention of torture at the dawn of a new millennium (Strasbourg, 19 November 1999) on the occasion of the 10th Anniversary of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT): “Substantive” sections of the CPR’s General Reports / Council of Europe. – Strasbourg, 5 November 1999. – CPT/Inf/e (99) 1. – 32 p.

E.9/99 PR Prevention de la torture a l’aube du nouveau millenaire (Strasbourg, 19 novembre 1999) à l’occasion du 10e anniversaire du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) : Chapites des rapports généraux du CPT consacrés à des questions de fond / Conseil de l’Europe. – Strasbourg, 5 novembre 1999. – 32 p, - CPT/Inf/F (99) 1.

Е. 9/99 ЕВ Европейский Комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (КПП): «Существенные» разделы общих докладов КПП / Совет Европы. – Страсбург, 1999. – 38 с. – CPT/Inf/E (99) 1.

E.9/98 ME Rouget, D. La prevention de la torture en europe : Les mecanismes internationaux, europeens et nationaux de lutte contre torture / Association pour la Prevention de la Torture. – Geneve, 1998. – 68 p. - Brochure Nr. 2

E.9/97 PR The prevention of torture in Europe: Collected Texts / Association for the Prevention of Torture. – Geneva, 1997. – 78 p. - Brochure nr. 1

E.9/97 PR La prevention de la torture en Europe: Recueil de textes / Association pour la Prevention de la Torture. – Geneve, 1997. – 79 p. - Brochure Nr. 1

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti