Faceți căutări pe acest blog

CoE: Intrări noi - octombrie 2012

Drepturile omului şi problema dizabilităţilor: Reglementări internaţionale şi naţionale privind drepturile omului, destinat persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor acestora: Ghid  / Racu, Sergiu şi alţii. - Chişinău, 2011. - 280 pag. - SBN 978-9975-79-722-1.
E.6/2011 DR

Descarcă versiunea electronică în PDF

 INTRODUCERE

Prezentul Ghid, fără a pretinde elucidarea completă a problemelor legate de asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, îşi propune să ofere tuturor celor interesaţi – studenţilor facultăţilor de psihopedagogie specială, psihologie şi pedagogie, cadrelor didactice, părinţilor, funcţionarilor publici, activiştilor din sectorul asociativ, altor specialişti implicaţi la nivel teoretic şi practic în procesul de integrare socială a persoanelor cu dizabilităţi – o sursă importantă, concentrată de informaţie. Ne referim la principalele convenţii, legi, declaraţii, alte acte internaţionale privind drepturile omului, cu accent pe drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Ghidul oferă în paginile sale descrierea şi analiza instrumentelor fundamentale ale drepturilor omului şi arată cum pot fi acestea aplicate în mod practic, în condiţiile Republicii Moldova.

Autorii Ghidului împărtăşesc convingerea că această lucrare de sinteză şi analiză va fi utilă şi va servi drept imbold pentru o preocupare mai atentă, conformă practicilor internaţionale avansate, faţă de respectarea drepturilor omului în Republica Moldova. Lucrarea este cu atât mai importantă cu cât statul Republica Moldova a declarat integrarea europeană ca prioritate a politicilor promovate în diverse domenii de activitate, obiectiv care presupune şi ajustarea legislaţiei naţionale la cea comunitară, inclusiv în domeniul dizabilităţi şi al drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.
CUPRINS

Capitolul I: Dizabilitatea provoacă societatea să-şi respecte propriile valori din punctul de vedere al drepturilor omului

            1.1. Egalizarea şanselor ca principiu al democraţiei

            1.2. Aspecte educaţionale ale respectării drepturilor fundamentale ale copilului

            1.3. Drepturile copilului cu dizabilităţi prin prisma protecţiei juridico-sociale şi speciale

            1.4. Adolescenţii cu dizabilităţi şi drepturile lor

            1.5. Protecţia juridică a copilului instituţionalizat în Republica Moldova

Capitolul II: Asigurarea respectării în viaţa cotidiană a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

            2.1. Respectarea drepturilor începe de la cunoaşterea lor de către beneficiari

            2.2. Drepturile familiilor care îngrijesc copii cu dizabilităţi

            2.3. Mecanisme naţionale de protecţie a drepturilor omului. Rolul avocatului parlamentar.

            2.4. Rolul ONG-lor în promovarea politicilor din domeniul dizabilităţii

Capitolul III: Acte şi reglementări privind drepturile omului aplicabile persoanelor cu dizabilităţi

            3.1. Reglementări emise de Organizaţia Naţiunilor Unite şi alte structuri globale

            3.2. Sistemul european de protecţie a drepturilor omului

            3.3. Reglementări în domeniul dizabilităţii emise de structurile europene

            3.4. Cadrul naţional privind protecţia persoanelor cu dizabilităţi

Capitolul IV: Ghidul autorităţilor locale în concordanţă cu Regulile standard privind egalizarea șanselor pentru persoanele cu dizabilităţi

            4.1. Trepte spre o societate accesibilă şi participativă

            4.2. Regulile standard privind egalizarea şanselor pentru persoanele cu dizabilităţi: întrebări şi răspunsuri

Anexe

 *    *    *

Monitorizarea locurilor de detenţie: Ghid practic / Asociaţia pentru Prevenirea torturii. - APT, Geneva, 2004. - 286 p. 
E.9/2004 MODescarcă versiunea electronică în PDF
https://www.apt.ch/sites/default/files/publications/Monitoring%20Guide%20ROM.pdf

Prezentare:

Monitorizarea locurilor de detenţie prin efectuarea unor vizite regulate şi neanunţate reprezintă una din cele mai efective căi de prevenire a torturii şi maltratării persoanelor private de libertate. Există câteva tipuri de mecanisme implicate în monitorizarea locurilor de detenţie precum: instituţiile naţionale în domeniul drepturilor omului, instituţiile specializate de experţi, vizitatorii laici, reprezentanţii sistemului judiciar, parlamentarii şi organizaţiile societăţii civile.

Asociaţia de Prevenire a Torturii (APT), care a fost o forţă motrice în ultimii 27 de ani în domeniul monitorizării preventive a locurilor de detenţie, a primit tot mai multe solicitări pentru elaborarea unor ghiduri practice care ar veni în ajutorul instituţiilor de efectuare a vizitelor, dar şi pentru elaborarea şi implementarea unor programe de monitorizare, precum şi pentru instruirea membrilor acestora.

Acest ghid practic al APT tratează următoarele teme:
  • cine monitorizează locurile de detenţie;
  • care sunt principiile de monitorizare;
  • cum trebuie pregătită o vizită;
  • cum se efectuează o vizită;
  • care sunt acţiunile după efectuarea vizitei;
  • ce aspecte ale detenţiei trebuie examinate;
  • care sunt standardele relevante. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti