Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicatii în materie de securitate și sănătate în muncă

Aptitudinile de conducere și de gestionare în domeniul securității și sănătății în muncă – Un ghid practice. - Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2012 — 22 p.

Descarcati

Locurile de muncă sigure și sănătoase contribuie la succesul și prosperitatea întreprinderilor și a organizațiilor și aduc benefi cii și societății în ansamblu. Prezentul ghid oferă organelor de conducere ale întreprinderilor informații practice privind modul în care securitatea și sănătatea pot fi îmbunătățite prin aptitudini de conducere efi cace, implicarea lucrătorilor și evaluarea și analiza permanentă, asigurând condiții de securitate și sănătate în întreprinderi, pentru toate persoanele. O evaluare de diagnostic oferă o imagine privind nivelul de prevenire într-o întreprindere, precum și idei de îmbunătățire. 
  

Cuprins
  • Cuvânt-înainte
  • Introducere: De ce este importantă securitatea și sănătatea în muncă?
  • Beneficiile securității și sănătății adecvate la locul de muncă
  • O abordare a SSM prin gestionare
  • Autoevaluarea aptitudinilor de conducere privind SSM
  • Resurse și informații suplimentare
  • Despre 


Participarea lucrătorilor în materie de securitate și sănătate în muncă – Ghid practic
Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene. - 2011 — 18 p.
 
Participarea lucrătorilor în materie de securitate și sănătate în muncă – Ghid practic
DESCARCATI
Angajaţii au adesea cunoștinţe detaliate despre munca lor și cum aceasta poate deveni mai sigură. Acest ghid prezintă modul cum lucrătorii pot folosi aceste cunoștinţe pentru a contribui activ alături de superiorii lor la îmbunătăţirea securităţii și sănătăţii la locul de muncă. Acesta subliniază rolurile, responsabilităţile și obligaţiile legale ale lucrătorilor, ale reprezentanţilor lor și ale angajatorilor. Oferă exemple concrete de pași pe care toate părţile implicate îi pot face pentru a îmbunătăţi în mod semnifi cativ securitatea și sănătatea la locul de muncă. Acest ghid conţine o „listă de control” utilă pe care lucrătorii și reprezentanţii lor o pot utiliza pentru a se asigura că au depus toate eforturile pentru a reduce riscurile. 
Mai mult

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti