Faceți căutări pe acest blog

UE : Întrări noi - Iulie 2014

341.1  C -37, II-703785
Ceban C. Dreptul Uniunii Europene . ─ Chișinău : Inst. de Istorie Stat şi Drept al AŞM, 2013. - 303 p. : il.Bibliogr. Bibliogr. : p. 237-243       ISBN: 978-9975-4078-7-8

Lucrarea de faţă aprofundează tematica referitoare la Uniunea Europeană. Cartea constituie o introducere în domeniul vast al dreptului UE accentul fiind pus, în mod deosebit, pe principalele instituţii, politici şi mecanisme ale sistemului juridic. 

Cartea este adresată studenţilor facultăţilor de drept, masteranzilor, dar şi tuturor specialiştilor în acest domeniu.
I-1257337   341.1  I-85

Titlul executoriu european / Jacques Isnard, Mathieu Chardon; trad. : Iulia Stoian; adapt. text : Emilian Ivanov ; ed. îngrij. şi notă asupra ed. : Diana Ancheş şi Emilian Ivanov; cu o introd. la ed. în lb. rom. de Emilian Ivanov .- Cluj-Napoca : Eikon, 2009. -  136 p.

Titlul executoriu european este o carte a doi reputaţi jurişti europeni, practicieni ai dreptului execuţional comunitar, doi luptători pentru implementarea unor proceduri comune europene pentru toate statele membre UE, în vederea aplicării cu celeritate a normelor comunitare. Este un instrument de lucru indispensabil pentru toţi juriştii din România, fie ei practicieni sau teoreticieni.

 De asemenea, este un instrument extraordinar şi pentru cei care diriguiesc sistemul legislativ din România, care trebuie să înţeleagă faptul ca România este ţară membră a UE şi ca atare trebuie să facă implementarea normelor legale UE şi în legislaţia noastră, fiind imperios necesară. Astfel comunicarea actelor de procedură de către executorul judecătoresc ar fi un prim pas spre nominalizarea situaţiei juridice prin armonizarea legislaţiei noastre cu legislaţia europeană.”
341.2 I-98, I-1257338
Noţiuni elementare de europenism / Emilian Ivanov, Iulia Stoian; cu o pref. de Liviu-Petru Zăpârţan ; cuv. înainte de Emilian Ivanov . ─ Cluj-Napoca : Eikon, 2010. - 146 p. : il., Bibliogr. Bibliogr. : p. 143-145

Noi, cetăţenii europeni, trebuie să înţelegem că societatea viitorului este societatea pe care noi o clădim, societatea în care noi vrem să trăim, societatea în care ne vom creşte copiii, societatea pe care o visăm. Cunoaşterea legilor, a mecanismelor de funcţionare a societăţii, este o parte importantă a vieţii noastre, numai prin cunoaştere putând contribui pe mai departe la modernizarea, conceptualizarea şi evoluţia sistemului social, economic şi politic în care trăim. /Emilian IVANOV/

Răspândirea cunoştinţelor legate de naşterea, organizarea şi funcţionarea instituţiilor Uniunii Europene este o datorie a celor care privesc obiectiv construcţia europeană (scriind lucrări academice preţioase şi pretenţioase), ca şi a celor care doresc să-i difuzeze mesajul printr-un act cultural nu lipsit de consistenţă, printr-o lucrare cum este şi cea de faţă, care explică limpede ce este, cum lucrează şi la ce este bună Uniunea Europeană. / Liviu-Petru ZĂPÂRŢAN /

341.2 M-30 , I-1257336
Marine Cristina I. European Union Enlargement and the Redefining of Transatlanticism  ─ Cluj-Napoca : Eikon, 2011. - 397 p.. - Bibliogr. Bibliogr. : p. 267-296    ISBN: 978-973-757-450-3

The 21st century transatlanticism will become an effective tool fot the US and the EU to advance their security and prosperity objectives. Sharing the same values with the US, a stronger EU will continue its steady integration an develop a coherent EU foreign policy to become an important global actor an reliable partner.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti