Faceți căutări pe acest blog

CoE: E_publicaţii: Convenţia Consiliului Europei împotriva manipulării competiţiilor sportive

Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions

Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives

La 9 iulie 2014 Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a adoptat Convenţia împotriva manipulării competiţiilor sportive.

În opinia Secretarului General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, noul acord internaţional reprezintă un pas important pe calea apărării integrităţii sportului şi eticii sportive.

Scopul noii Convenţii este de a preveni, depista, pedepsi şi disciplina manipularea rezultatelor sportive, precum şi de a îmbunătăţi schimbul de informaţii şi cooperarea naţională şi internaţională între autorităţile publice implicate, precum şi cu organizaţiile sportive şi operatorii de pariuri sportive

Convenţia invită guvernele să adopte măsuri, inclusiv legislative, în special, privind:


  • Prevenirea conflictelor de interese la operatorii de pariuri sportive şi organizaţiile sportive,
  • Încurajarea autorităţilor de reglementare a pariurilor sportive de lupta împotriva fraudelor, inclusiv, dacă va fi necesar, prin limitarea ofertei de pariuri sportive sau suspendarea luării de pariuri;
  • Măsuri de lupta împotriva pariurilor sportive ilegale, care să permită de a închide sau de a restricţiona accesul la operatorii interesaţi şi de a bloca fluxurile financiare între ei și consumatori. 
Organizaţiile sportive şi organizatorii de competiţii sunt invitaţi să adopte şi să pună în aplicare reguri mai stricte de combatere a corupţiei, sancţiuni şi măsuri disciplinare şi descurajatoare proporţionale în cazul unor încălcări, precum şi principii de bună guvernare.

De asemenea, Convenţia prevede măsuri de apărare a informatorilor şi martorilor.

Având în vedere domeniul de aplicare la nivel mondial, Convenţia va fi deschisă pentru semnare de către statele membre şi statele non-membre ale Consiliului Europei, cu ocazia unei conferinţe ministeriale organizată la 18 septembrie 2014, la Macolin (Elveţia).

Context :
Elaborarea acestei Convenţii a început în octombrie 2012 şi a primit contribuţii de la 51 de delegaţii (inclusiv de la experţi naţionali în domeniul sportului, autorităţile de reglementare a pariurilor şi autorităţile responsabile de aplicarea legii), precum şi s-a ţinut cont de rezultatele colaborării cu reprezentanţi ai mişcării sportive, operatorii de pariuri şi loterii.

Informaţii suplimentare:

Convenţia împotriva manipulării competiţiilor sportive: pliant (eng)
Convenţia împotriva manipulării competiţiilor sportive: Fişă de informare (fr.)

Pagina web a EPAS (Enlarged Partial Agreement on Sport / Acord parţial lărgit privind sportul

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti