Faceți căutări pe acest blog

Intrari noi - Publicații cu tematica europeană
341.2 / P-93 IV-58627


Protecția juridică a drepturilor omului [Text tipărit] : Note de curs / elab. : Victor Catan ; Universitatea Tehnică a Moldovei . ─ Chișinău : Tehnica-UTM, 2018. - 98 p. : tab.
Antetitlu : Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, Departamentul Drept
Bibliogr. : p. 93-97
ISBN: 978-9975-45-530-

Actualitatea şi importanţa drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului a şi determinat includerea lor ca disciplină de studiu pentru specialitatea de drept în instituţiile superioare de învăţământ. Scopul principal al unităţii de curs Protecţia juridică a drepturilor omului, necesită a fi analizat prin integrarea lui în contextul universal al drepturilor omului. Studenţii au posibilitatea de a releva şi a valorifica importanţa studierii drepturilor fundamentale ale fiinţei umane, promovate şi protejate de către organismele internaţionale, regionale şi cele naţionale; de a dezvolta o gândire juridică profundă, necesară însuşirii şi respectării stricte a legislaţiei; de a implementa conştiinţa, respectul şi responsabilitatea faţă de membrii societăţii umane, de a obţine aptitudini în protecţia juridică a drepturilor omului.

Intru realizarea scopului propus, în cadrul orelor la disciplina Protecţia juridică a drepturilor omului, se vor îndeplini sarcinile prevăzute în Curriculum pentru aprofundarea cunoştinţelor studenţilor în cele mai importante domenii ale drepturilor omului privind evoluţia conceptului de drepturi ale omului; noţiunea de drept, principiile aplicabile şi clasificarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; caracteristicile protecţiei juridice a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale; mecanismele juridice internaţionale şi naţionale de considerare şi protecţie a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale; specificul protecţiei drepturilor omului în teritoriile disputate şi implicate în conflicte din Europa de Est ş.a.


341.1 / I-69        II-714047

KOZAK, Y.; GRIBINCEA, A.; SULYM, O.International Organizations  : Training manual / Y. Kozak, A. Gribincea, O. Sulym [et al.] . ─ Chişinău : IRIM, 2018.  311 p.
Antetitlu : Moldova Institute of International Economic Relations
Bibliogr. : p. 307-311
ISBN: 978-9975-56-515-8

Sunt examinate diverse aspecte privind modelele generale de activitate și istoria apariției organizațiilor internaționale. O atenție deosebita se pretează organizațiilor economice internaționale; sunt prezentate caracteristicile organizațiilor globale de competență generală și cele sectoriale, guvernamentale și neguvernamentale; se oferă analiza asociațiilor de integrare regională din diferite părți ale lumii; se descrie specificul activităților Moldovei în organizațiile internaționale. Pentru studenți și cadre universitare. 

*  *  *

The questions of general patterns of activity and the history of the emergence of international organizations and especially of international economic organizations are examined; the characteristics of global organizations of general competence and of sectoral ones, of governmental and non-governmental are presented; the analysis of regional integration associations in different parts of the world are given; the spe­cifics of Moldova's activities in international organizations is described. For students and academics. 

 Vezi de asemenea 


 341. 12 V31     I-1244748
Vătăman D.  Organizaţii europene şi euroatlantice. - Bucureşti:Editura Lumina Lex, 2008.-528 p.

341.12 V31     II-698357
Vătăman D.  Organizaţii europene şi euroatlantice.- Bucureşti: Editura C.H. Beck, 2009. - 670 p.

341.1/C-37/II-700098
CEBAN, Cristina. Dreptul organizaţiilor internaţionale / Inst. de Istorie Stat şi Drept, Univ. de Studii Europene din Moldova. - Ch.: Vizual design, 2012. - 305 p. - ISBN 978-9975-4164-6-7.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti