Faceți căutări pe acest blog

Coe: e-publicatii - Raportul anual de activitate al Comisiei europene impotriva rasismului si intolerantei


RAPORTUL ANUAL CU PRIVIRE LA ACTIVITĂȚILE ECRI pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2017=Annual Report on ECRI's activities covering the period from 1 January to 31 December 2017. - Strasbourg, 2018. - 52 p. '[Accesat 22.06.2018]

Disponibil la: https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/Annual_Reports/Annual%20report%202017.pdf

Populismul xenofob și instigator la ură au continuat să fie în creștere în 2017, având abază un nivel ridicat de migrație și provocări de integrare, extremismul religios, atacuri teroriste și climatul socio-economic determinate de austeritate observate în toată Europa, se arată în raportul anual al Comisiei Europeane împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) publicat la 22 iunie 2018.

Retorica populistă a provocat la ură non-cetățeni sau minorități; migrația și multiculturalitatea au continuat să fie prezentate drept o amenințare la adresa coeziunii sociale și a securității; mass-media tradițională și socială au încurajat auto-segregarea și au adâncit și mai mult clivajele sociale. Problemele de securitate existente au fost exploatate pentru a justifica compromiterea imensă a drepturilor fundamentale ale migranților și ale altor grupuri vulnerabile, se subliniază în raport. 
Gestionarea migrației, respectând în același timp drepturile omului, a rămas o provocare majoră în multe state membre, potrivit raportului. Deși ECRI a notificat o serie de acțiuni, întreprinse pentru a facilita integrarea migranților, în special în domeniile locuințelor, educației și ocupării forței de muncă, majoritatea eforturilor rămân în mare parte limitate la controlul migrației. Acest lucru riscă să împiedice integrarea cu succes.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti