Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Octombrie 2016
327 / B - 43         I-1269249


327 / B - 43         I-1269249
BENIUC, Valentin; ROŞCA, Ludmila; AFANAS, Nicolae  Uniunea Europeană - Uniunea Euroasiatică : Studiu comparat  / Valentin Beniuc, Ludmila Roşca, Nicolai Afanas . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015. - 155 p. : tab.
Antetitlu : Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Bibliogr. Bibliogr. : p. 155
ISBN: 978-9975-56-243-0

 

339.9 / C -91 IV-55325

CRUDU, Rodica Integrare economică și economia Uniunii Europene  / Rodica Crudu . ─ Chişinău : ASEM, 2015 . - 394 p. : tab., scheme.

Antetitlu : Academia de Studii Economice a Moldovei

Bibliogr. Bibliogr.: p. 384-393

ISBN: 978-9975-75-739-3
Manualul acordă un spaţiu corespunzător analizei problematicii proceselor de integrare economică, care includ: conceptul, esenţa, principiile, factorii determinanţi, formele de integrare, implicaţiile asupra ţărilor integrate, precum şi a procesului de constituire a Uniunii Europene - drept cea mai avansată grupare integraţionistă de pe glob. Totodată, abordează şi caracterizează rolul şi locul Uniunii Europene pe arena internaţională, inclusiv în ceea ce priveşte perspectiva europeană a Republicii Moldova. 323(478)/ R - 44                II-708689

Republica Moldova pe calea moderniizării  : Studiu enciclopedic / coord.: Victor Moraru [et al.]; resp. de ed.: Victor Juc . ─ Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală "A. Lupan" , 2015. - 480 p.
Antetitlu : Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Cercetări juridice şi politice; Biblioteca Ştiinţifică Centrală "A. Lupan" 
Disponibil  http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/republica_moldova_pe_calea_modenizarii.pdf

În această lucrare sunt cercetate ştiinific procesele complexe de devenire, afirmare şi consolidare a statului Republica Moldova. Cercetările includ perioada 1989/1991 – 2014 şi sunt analizate deficienţele şi rezultatele obţinute. Fiind alcătuită din 19 studii tematice, lucrarea este adresată specialiştilor în domeniu, dar şi tuturor celor care manifestă interes faţă de problemele ce ţin de modernizarea social-politică a Republicii Moldova.

341 / R-79           I-1269258
ROŞCA, Ludmila. Metodologia dreptului internaţional, dreptului european  / Ludmila Roşca . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015. - 148 p.
Antetitlu : Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
ISBN: 978-9975-56-247-8
I-1269293

Relațiile bilaterale în contextul diferențelor de opțiuni integraționiste = Billateral relations in the context of diverging integrationist options : 24 octombrie 2014 / Col. de red. : Valentin Beniuc (preș.) [et al.] . ─ Chişinău : Print Caro, 2015. - 218 p.
Antetitlu : Inst. de Relații Intern. din Moldova
Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.
ISBN: 978-9975-56-242-3

 
327 / С-56           I-1269417

Соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Республикой Молдова / Сост. : Георге Костаки . ─ Комрат : Институт демократии, 2015. - 264 p.
ISBN: 978-9975-4474-4-7

Документ состоит из преамбулы, представляющей вступительное заявление, которое устанавливает цель Соглашения и семь глав, содержащих общие принципы сотрудничества с Европейским союзом в области политики и безопасности, правосудия, экономики и торговли, регионального партнерства, финансов, а также положения по борьбе с экономическими преступлениями. Составляющей частью Соглашения являются и приложения, касающиеся законодательства ЕС и сроков его внедрения, а также четыре протокола.351 / N-72   III-125678

Nivelul intermediar al administrației în țările europene  / Coord. de către : Torbjorn Larsson [et al.] . ─ Chişinău : Institutul European de Administrație Publică, 2002. -464 p.

Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.

Această lucrare este consacrată „nivelului intermediar" al administraţiei publice din 16 ţări europene (15 din cadrul Uniunii Europene + Norvegia). Accentul se pune pe „regiuni", administraţia teritorială de stat şi structurile intercomunale. Se analizează legătura dintre aceste trei tipuri de structuri, precum şi relaţiile dintre nivelul intermediar şi nivelurile central şi local. în acest cadru, studiul atrage atenţia în mod special asupra dimensiunilor juridice, politice, administrative şi economice (fiscalitatea, subvenţiile).

Mai mult
620.9 / A-74       II-708900

ARION, VALENTIN. Strategii și politici energetice (Uniunea Europeană și Republica Moldova) / Valentin Arion . ─ Chişinău : Universul, 2004. - 538 p. : tab., scheme.
Bibliogr. Bibliogr. : p. 79-80
ISBN: 9975-944-65-5

Lucrarea reprezintă un ghid amplu ce priveşte politicile energetice ale Uniunii Europene (UE) şi ale Republicii Moldova, centrată fiind asupra marilor provocări energetice precum sunt securitatea aprovizionării cu resurse energetice, liberalizarea pieţei, schimbarea climei, dezvoltarea durabilă a sectorului (eficienţa energetică, conservarea energiei, cogenerarea, sursele de energii regenerabile). Sunt trecute în revistă principalele acţiuni politice întreprinse atât la nivelul UE, cât şi în Republica Moldova.

Această lucrare este adresată unui cerc larg de specialişti, preocupaţi de problemele energiei şi politicilor energetice, precum şi studenţilor de la specialităţile cu profil energetic din învăţământul superior.


 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti