Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații: Convenția-cadru: un instrument esențial pentru gestionarea diversității prin drepturile minorităților

The Framework Convention: a key tool to managing diversity through minority rights : Thematic commentary No. 4. The scope of application of the Framework Convention for the Protection of  National Minorities / Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities. - Strasbourg: Council of Europe, 2016. - 31 p.

La Convention-cadre : un outil essentiel pour gérer la diversité au moyen des droits des minorités: Commentaire thématique no 4. Le champ d’application de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales / Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. - Strasbourg: Conseil de l'Europe, 2016. - 32 p.

Crearea unei Europe deschisă pentru diversitate, unei Europe unde nicio minoritate nu are frică de majoritate, acesta este subiectul principal al documentului de orientare destinat Statelor europene, prezentat la 11 octombrie 2016, în cadrul unei conferințe a Consiliului Europei desfășurată la Strasbourg.

”Trăim într-o epocă în care iau amploare sentimentele de nationalism, xenofobie, frică și suspiciune”, a declarat Secretarul General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland. ”Mai mult ca niciodată ar trebui să apărăm drepturile minorităților și ale categoriilor cu risc împotriva discriminării. Cu atât mai mult este important ca noi să demonstrăm avantajele participării acestor minorități la viața întregii societății”.

Noul comentariu tematic elaborat de către Comitetul consultativ al Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale vizează interpretarea Convenției efectuată de către Comitet și utilizarea cât mai eficientă a acesteia pentru asigurarea unei bune integrări a minorităților fără a le forța să se asimileze.

Dreptul la autodeterminarea liberă este piatra de temelie a dreptului minorităților, se subliniază în document. Identitatea minorităților nu trebuie să fie impusă din exterior; participarea la recensăminte și la colectarea datelor trebuie să fie voluntară; niciodată nimeni nu ar trebui să fie obligat să aleagă între păstrarea identității sale ca membru al unei minorități și adoptarea culturii majorității.

Comentariul examinează criteriile pe care le aplică Statele părți la determinarea persoanelor care au dreptul la o protecție în baza Convenției. Aceste criterii cuprind o recunoaștere formală a cetățeniei, durata reședinței, teritorialitatea, importanța numerică, ajutorul ”Statelor-rude” și marcheri specifici identității (limba, religia, cultura). Potrivit Comitetului consultativ problema majoră a acestor abordări este că ele exclud în mod automat sau chiar discriminează anumite categorii și, deci, riscă să lărgească decalajul în socetate.

Pentru a evita o asemenea situație, State părți trebuie să dea dovadă de flexibilitate și să utilizeze o abordare articol-cu-articol pentru a asigura ce este mai cel bine pntru fiecare comunitate în fiecare context specific acesteia. Unele drepturi enunțate în Convenție cum ar fi protecția împotriva discriminării, ostilitatea și crimele motivate de ură; încurajarea respectului reciproc și dialogului intercultural se aplică tuturor și nu doar membrilor minorităților naționale.

În ceea ce privește teritoriile sau regiunile litigioase, Comitetul consultativ a menționat că aplicabilitatea drepturilor nu trebuie deloc să fie afectată de către schimbarea autorității de facto. În plus, drepturile persoanelor care aparțin minorităților naționale deseori devin o problemă urgentă în timpul conflictelor, mai ales atunci când sunt afectate activitățile regulate de monitorizare. Comitetul consultativ reiterează invitația sa către toate părțile să recurgă la o abordare constructivă pentru a proteja drepturile tuturor persoanelor care locuiesc într-o zonă de conflict.

Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale, adoptată în 1995 în urma conflictelor violente din Europa, este singurul instrument internațional obligatoriu din punct de vedere juridic cu privire la drepturile membrilor minorităților naționale. În present, 39 de State sunt părți la această Convenție și, în baza ei, a fost semnat un Acord de monitorizare pentru Kosovo.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti