Faceți căutări pe acest blog

CoE: E-publicații: Cadrul de indicatori pentru cultură și democrație


The Indicator Framework on Culture and Democracy: Investigating the link between culture and a democratic, open and trusting society: Brochure / Directorate General of Democracy. - Strasbourg: Council of Europe, 2016. - 6 p.
Cadre d’indicateurs sur la culture et la démocratie: Explorer la corrélation entre la culture et le degré de démocratie, d’ouverture et de confiance dans une société: Brochure / Direction générale de la démocratie. - Strasbourg: Conseil de l’Europe, 2016. - 6 p.

The Indicator Framework on Culture and Democracy: Policy Maker’s Guidebook / Directorate General of Democracy. - Strasbourg: Council of Europe, 2016. - 75 p.
Cadre d’indicateurs sur la culture et la démocratie: Guide à l’intention des responsables politiques / Direction générale de la démocratie. - Strasbourg: Conseil de l’Europe, 2016. - 80 p.

Consiliul Europei, care reunește 47 de State membre, a lansat, la 14 octombrie 2016, un nou instrument statistic pentru a ajuta factorii de decizie să determine domeniile în care o modificare a politicii culturale ar putea contribui într-un mod mai eficient la consolidarea democrației.

”Experții consideră de mult timp că participarea cetățenilor la activitățile culturale are o legătură strânsă cu anumite aspecte ale democrației, cum ar fi libertățile individuale, participarea la viața politică și transparența”, a declarat Snežana Samardžić-Marković, Directorul general pentru Democrație al Consiliului Europei.

”Pentru prima dată au fost colectate toate datele pertinente în scopul de a permite cercetătorilor și factorilor de decizie politică să examineze legăturile statistice între diferite aspecte ale culturii și democrația, și să determine domeniile în care o modificare a politicii culturale și a investițiilor ar putea contribui la o mai bună susținere a democrației”.

Cadrul de indicatori privind cultura și democrația a fost elaborat de către Consiliul Europei, în colaborare cu Hertie School of Governance, Fundația europeană pentru cultură și diverse autorități naționale, pentru a răspunde cererii Statelor membre ale Consiliului Europei.

Astfel, au fost completate cu date zeci de aspecte diferite ale culturii și democrației. Peste 170 variabile care vizează un câmp exins de probleme comune din 37 țări europene sunt sintetizate în 17 componente și 41 indicatori care permit responsabililor politici și altor părți interesate să examineze poziția țării respective în termeni de cultură și democrație, și să identifice oportunități eventuale de intervenție politică.

Acest instrument interactiv accesibil online va permite utilizatorilor să facă o analiză a relațiilor între cultură și democrație într- țară concretă sau într-un grup de țări, să facă comparații între țări sau regiuni sau să determine domeniile cu cel mai mare potențial de ameliorare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti