Faceți căutări pe acest blog

Intrări noi (decembrie 2014): Modelul european de jurisdicţie constituţională

Laura Mariana BEUCĂ. Modelul european de jurisdicţie constituţională. - Craiova: Editura Universitaria, 2013. - 387 p.

340.1/B-53
I-1259124

DIN CUPRINS:

Partea I: Fundamentele justiţiei constituţionale
Capitolul I. Construcţia ierarhică a sistemului juridic
Capitolul II. Supremaţia Constituţiei
Capitolul III. Noţiunea de justiţie constituţională
Capitolul  IV. Legitimitatea justiţiei constituţionale

Partea II. Emergenţa şi dezvoltarea unui model european de justiţie constituţională
Capitolul I. Introducerea controlului de constituţionalitate în Statele Unite ale Americii
Capitolul II. Trăsăturile modelului american de justiţie constituţională
Capitolul III. Răspândirea modelului american de control de constituţionalitate
Capitolul IV. Introducerea în Europa a modelului american de control de constituţionalitate
Capitolul V. Originile modelului european de justiţie constituţională
Capitolul VI. Marile etape ale evoluţiei modelului european de justiţie constituţională

Partea III. Trăsăturile definitorii ale modelului european de justiţie constituţională
Capitolul I. Un control concentrat realizat de o jurisdicţie constituţională specializată
Capitolul II. Existenţa unui control abstract
Capitolul III. Modalităţi de combinare a controlului abstract cu controlul concret
Capitolul IV. Existenţa unui control pe cale de acţiune declanşat de autorităţi politice sau publice
Capitolul V. Existenţa unui control din oficiu
Capitolul VI. Autoritatea absolută de lucru judecat a deciziilor
Capitolul VII. De la modelul european de control de constituţionalitate la o pluralitate de modele de control de constituţionalitate în Europa

Partea IV. Rolul instanţelor ordinare în realizarea unor funcţii de justiţie constituţională în Europa
Capitolul I. Controlul convenţionalităţii legilor
Capitolul II. Implicarea instanţelor ordinare în protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti