Faceți căutări pe acest blog

Intrări noi - Cetățeanul și puterea în statul de drept


342 C-83        II-719329

Costachi Gheorghe. Cetățeanul și puterea în statul de drept  : Monografie / Gheorghe Costachi; sub red. Victor Juc . ─ Chișinău : [ s. n.], 2019. - 864 p.
Antetitlu : Institutul de cercetări juridice, politice și sociologice
Bibliogr. : p. 797-863
ISBN: 978-9975-56-700-8

Privită în ansamblu, monografia se prezintă a fi la moment unică de felul său, atât sub aspectul complexității subiectului abordat, cât și a volumului impunător (864 pagini) și a suportului doctrinar utilizat (824 surse), ceea ce vorbește despre valoarea teoretică și practică deosebită a acesteia atât pentru știința juridică din arealul nostru, cât și pentru procesul interminabil de edificare și consolidare a statului de drept în Republica Moldova.

Diversitatea largă a aspectelor cercetate, limbajul accesibil în care este scrisă, argumentele logice şi relevante invocate, concluziile şi propunerile formulate permit a apre­cia monografia semnată de prof. Gheorghe Costachi ca fiind o adevărată carte de căpătâi pentru reprezentanţii puterii care vor să se implice conştientizat şi responsabil în actul edificării statului de drept în Republica Moldova, precum şi pentru orice cetăţean care nu este indiferent de problema democratizării societăţii noastre. 

In speranţa că acest efort ştiinţific incomensurabil al dlui profesor va fi apreciat la justa Iui valoare, doresc cititorului o lectură plăcută şi utilă, iar autorului - cât mai multă putere şi inspiraţie pentru noi şi frumoase realizări ştiinţifice.
  
Cuprins CUVÂNT INTRODUCTIV ..
I. EDIFICAREA STATULUI DE DREPT - DIRECŢIE
PRIORITARĂ DE DEZVOLTARE A SOCIETĂŢII
CONTEMPORANE.
1.1. Societăţile în tranziţie: particularităţi şi obiective e dezvoltare
1.2. Concepţia contemporană a statului de drept.
1.3. Corelaţia dintre stat şi drept în perioada contemporană
I.4 Eficienţa şi legitimitatea puterii în statul de drept .
II. REGIMUL CONSTITUŢIONALITĂŢII CA FUNDAMENTAL INTERACŢIUNII CETĂŢEANULUI CU PUTEREA ÎN STATUL DE DREPT
2.1. Constituţia ca nucleu al regimului constituţionalităţii 
2.2. Stabilitatea Constituţiei - exigenţă a regimului constituţional consolidat
2.3. Acţiunea şi realizarea Constituţiei ca factori
de materializare a regimului constituţionalităţii
2.4. Securitatea constituţională - garanţie a regimuluiconstituţionalităţii în statul de drept
III. DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE OMULUI -PREROGATIVE CONSTITUŢIONALE DE INTERACŢUNE A CETĂŢEANULUI CU PUTEREA
3.1. Valoarea drepturilor şi libertăţilor omului în statul de drept.
3.2. Drepturile exclusiv-politice ale cetăţeanulu
3.3. Dreptul cetăţeanului la administrare.
3.4. Drepturile şi libertăţile social-politice
IV. ASIGURAREA SECURITĂŢII PERSOANEI -EXIGENŢĂ DE BAZĂ A INTERACŢUNII CETĂŢEANULUI CU PUTEREA
4.1. Securitatea persoanei ca valoare supremă în statul de drept .
4.2. Principiul securităţii juridice ca garanţie fundamentală a securităţii persoanei
4.3. Neretroactivitatea legii - element component al principiului securităţii juridice..
4.4. Aplicarea uniformă a legii - factor de realizare a principiului securităţii juridice
V. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE INTERACŢIUNII CETĂŢEANULUI CU PUTEREA.
5.1. Rolul şi valoarea principiilor dreptului în statul de drept
5.2. Principiul suveranităţii
5.3. Principiul pluralismului
5.4. Principiul legalităţii.
5.5. Principiul constituţionalităţii
5.6. Principiul libertăţii şi inviolabilităţii persoanei.
VI. DEMOCRAŢIA ŞI FORMELE PARTICIPĂRII CETĂŢENILOR LA EXERCITAREA
PUTERII STATULUI .

6.1. Valoarea şi rolul democraţiei în exercitarea puterii de stat.
6.2. Formele participării democratice a cetăţenilor la exercitarea puterii în stat
6.3. Autoadministrarea locală şi democraţia.
6.4. Dreptul la autoadministrare locală-fundamentul participării cetăţenilor la exercitarea puterii locale
6.5. Formele participării cetăţenilor la realizarea democraţiei locale.
VII. CETĂŢENIA ŞI IMPLICAREA CETĂŢENILOR ÎN EXERCIŢIUL PUTERII
7.1. Cetăţenia activă: concept,conţinut şi semnificaţie
7.2. Activismul juridic - formă de manifestare a cetăţeniei active
7.3. Activismul politic ca formă de manifestare a cetăţeniei active
7.4. Educaţia cetăţeniei active - factor de democratizare a societăţi
7.5. Educaţia juridică - fundament al culturii juridice în statul de drept
VIII. CULTURA POLITICĂ Şl JURIDICA ÎN STATUL DE DREPT CONTEMPORAN.
8.1. Esenţa şi semnificaţia culturii politice în societatea democratică
8.2. Conţinutul şi valoarea culturii juridice în societatea democratică
8.3. Cultura drepturilor omului - dimensiune a culturii juridice contemporane 
8.4. Cultura juridică - condiţie indispensabilă exercitării puterii în statul de drept.
BIBLIOGRAFIA 797
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti