Faceți căutări pe acest blog

CoE: e- publicații recente - Bookmarks - Manual pentru combaterea discursului instigator la ură din mediul online prin educația pentru drepturile omului


Bookmarks. A manual for combating hate speech online through human rights education = Marcaje. Un manual pentru combaterea discursului instigator la ură din mediul online prin educația pentru drepturile omului. Ediţie revizuită  / scrisă şi editată de Ellie Keen, Mara Georgescu . - Consiliul Europei, 2020 . - 216 p. [Accesat la 20.06.2020].

Disponibil:  https://rm.coe.int/bookmarksen2020-web2/16809e5789


Această ediție revizuită a "Manualului pentru combaterea discursului instigator la ură din mediul online prin educația pentru drepturile omului" reflectă finalizarea coordonării campaniei pentru tineri de către Consiliul Europei.

Deşi campania este încheiată oficial, dar educația și sensibilizarea pentru combaterea discursului instigator la ură și promovarea valorilor drepturilor omului rămân o sarcină urgentă pentru tinerii de toate vârstele.

Munca Consiliului Europei pentru democrație se bazează puternic pe educație: educația în școli și educația ca proces de învățare continuă a practicării democrației, cum ar fi în activitățile de învățare nonformală.

Educația în domeniul drepturilor omului și educația pentru cetățenia democratică fac parte integrantă din ceea ce trebuie să asigurăm pentru ca democrația să fie durabilă. Discursul instigator la ură este una dintre cele mai îngrijorătoare forme de rasism și discriminare care există în toată Europa și amplificată de internet și de social media. Discursul instigator la ură în online este vârful vizibil al icebergului intoleranței și etnocentrismului.

Tinerii sunt vizaţi în mod direct, atât în calitate de actori, cât şi afectaţi ca şi victime ale abuzurilor online asupra drepturilor omului;
Europa are nevoie de tineri care să aibă grijă de drepturile omului, pentru consolidarea democrației.

Manualul a fost publicat inițial pentru a sprijini campania de tineret a Mișcării fără Ură a Consiliului Europei pentru drepturile omului în online.

Manualul este util pentru educatorii care doresc să abordeze discursul instigator la ură pe online din perspectiva drepturilor omului, atât în interiorul cât și în afara sistemului de educație formală. Manualul este conceput pentru lucrul cu elevii cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani, dar activitățile pot fi adaptate şi pentru alte categorii de vârstă.

Vezi de asemenea

Editia 2014 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti