Faceți căutări pe acest blog

Intrari noi - Ianuarie-martie 2019

327/ E - 27      II-716775
  

Eforturile pentru buna guvernare în Europa de Est=Усилия по продвижению надлежащего управления в Восточной Европе / Editat de Michael Emerson, Denis Cenușă, Tamara Covziridze [et al.] ; Colaboratori : Steven Blockmans [et al.] . ─ Bruxeles : Centrul de Studii Politice Europene, 2018. - 316 p. : il., tab., scheme.
Bibliogr. la sfârșitul cap. ISBN: 978-1-78660-790-4 ISBN: 978-1-78660-789-8 ISBN: 978-1-78660-791-1

Această carte conține prima evaluare completă și independentă comparativă a provocărilor politice fundamentale cu care se confruntă Georgia, Moldova și Ucraina, în contextul acordurilor lor de asociere cu UE. 

Problemele analizate în profunzime includ funcționarea instituțiilor democratice, statul de drept, rolul oligarhilor și progresul (sau nu) al politicilor de combatere a corupției. De asemenea, este analizat aspectul "hibrid" al regimurilor politice și al societăților din toate cele trei țări, precum și orientarea lor către vestul și estul Europei.

Varianta electronică - http://cpescmd2.blogspot.com/2018/10/bv-eforturile-pentru-buna-guvernare-in.html

327/ E - 27      II-716776

В данном томе более углубленно рассматриваются ключевые политические аспекты на основе сравнительного подхода, при этом все три кейса рассматриваются одновременно.


Задача состояла в том, чтобы рассмотреть критические определяющие факторы и препятствия на пути «надлежащего управления», включая конституциональные аспекты и опасные для процесса моменты, такие как олигархи, распространяющаяся коррупция и уникальное геополитическое положение, в котором находятся эти три государства, расположенные между ЕС и Россией.339.9 / G-22  II-716157

Ghidul Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană / Guvernul Republicii Moldova. Ministerul Economiei şi Infrastructurii . ─ [Chişinău] : EU4Business, 2018. - 32 p. : il., tab

Începând din iulie 2016, a intrat în vigoare Acordul de Asociere cu UE și, în particular, componenta sa economică, Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător/ Deep and Comprehensive Free Trade Area (în continuare DCFTA) a reușit să consolideze tendințe pozitive în exporturile pe piața europeană. Dar potențialul
Mai mult / Varianta online  
Vezi   -  
339.5 / Э- 41 II-716461
Экспорт в Европейский Союз : Руководство / Проект "Видимость и освещение деятельности, связанной с реализацией условий Соглашения об ассоциации/ Зоне углубленной и всеобъемлющей свободной торговли (AA/DCFTA) . ─ Кишинев : EU4Business, 2018. - 56 p. : fot.

Представленный материал направлен на укрепление убеждения в том, что экспорт в Европейский Союз можно рассматривать как процесс, подразумевающий не столько риски, сколько возможности, и является проводником предпринимателя с первых моментов осознания потребности в экспорте до понимания важности общения с потенциальными партнерами.

339.5 / E-97 II-716579

Exportul în Uniunea Europeană : Ghid pentru afaceri / Ministerul Economiei și Infrastructurii ; Agenția de Investiții din Republica Moldova ; Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM . ─ 
Chişinău : [s. n.] , 2018. - 56 p.

Ghidul ”Exportul în Uniunea Europeană” face parte din seria de ghiduri destinate unei cunoașteri mai largi a relațiilor RM-UE și are ca scop facilitarea înțelegerii procesului de export către Uniunea Europeană din
perspectiva mediului de afaceri local.  


     334.7  S-78    II-716459
Sporirea competitivității afacerii : Ghid pentru afaceri / Proiectul ”Vizibilitate și Comunicare pentru AA/DCFTA” ─ Chişinău : EU4Business, 2018. - 32 p.

Acest Ghid are scopul de a facilita întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova în creșterea și dezvoltarea competitivității, prin oferirea de informații utile, simple și clare privind identificarea avantajelor competitive, a căilor de atingere a competitivității în contextul ieșirii la export pe piețele europene, precum și prin descrierea oportunităților existente, și reflectarea organizațiilor și entităților de suport în domeniu. 

Ghidul este compus din următoarele compartimente: 

                                                                  


341.2 / L-96         I-281704
LUCA, Ala; ZAHARIA, Virginia   Drept European  : Suport de curs / Ala Luca, Virginia Zaharia . ─ Chișinău : Lira, 2018. - 292 p.
Antetitlu : Universitatea Cooperatist-comercială din Moldova
Bibliogr. : p. 287-292 și în subsol

ISBN: 978-9975-3257-3-8

Studierea Dreptului European este importanta prin asocierea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, motiv care impune cunoaşterea tuturor nuanţelor acestei actuale disciplini.

Prezenta culegere, realizata pe baza unei bibliografii actuale, se doreşte un suport practic, util şi uşor de folosit, cu ajutorul căruia orice doritor interesat de aceaastă ramură, ar putea să se informeze cu privire la Dreptul Uniunii Europene.

Raportarea din ce în ce mai ampla la noua tipologie de drept, deja recunoscuta de specialişti, teoreticieni şi practicieni ai domeniului Dreptului European, cu subramurile sale, este consecinţa etapei pe care o parcurge Republica Moldova în prezent, care potrivit Acordului de Asociere  UE- Moldova , urmează sa devină stal membru al Uniunii Europene.


341.2 / L-96    I - 1281709
  
LUCA, Ala; ZAHARIA, Virginia    Drept European : Culegere de teste grilă și sinteza prevederilor convenționale constitutive / Ala Luca, Virginia Zaharia; red.: Liliana Dandara . ─ Chișinău : Lira, 2018. - 260 p.
Antetitlu : Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

Bibliogr. : p. 256-260 și în subsol

ISBN: 978-9975-3257-5-2


Prezenta culegere,se doreşte un suport practic, util şi uşor de folosit, cu ajutorul căruia orice doritor interesat de aceaastă ramură, ar putea să se informeze cu privire la Dreptul Uniunii Europene.
342.5 / Z - 20 III-132904

ZALDEA, Teodora-Elena. Procesul legislativ al Uniunii Europene [Text tipărit] : Scurtă încursiune în ”laboratoarele” adoptării legislației europene / Teodora-Elena Zaldea; pref. de Gabriela Crețu . ─ Iaşi : Institutul European, 2017. - 142 p. - (Studii Europene ; 27).
Bibliogr. : p. 137-142
ISBN: 978-606-24-0210-5

Din Cuprins:
 • Uniunea Europeana, o constructie pragmatica in cautarea unui nou suflu
 • Uniunea Europeana, "un gigant economic, un pitic politic..."
 • Parlamentul European, un for al tuturor cetatenilor europeni
 • Europarlamentarii romani: actori pasivi sau proactivi. Cum interesele romanesti pot influenta procesul de adoptare a politicilor europene?
Uniunea Europeana - in sensul de ansamblu al institutiilor care functioneaza in virtutea Tratatelor - reprezinta doar un vehicul care prin natura sa este perfectibil, dar nu este bun sau rau; depinde cine conduce acest vehicul si in ce directie. Politicile adoptate pot fi adecvate sau inadecvate, pot servi doar unora sau tuturor. Critica progresista la adresa UE nu poate ignora acest lucru; aceasta critica stie insa ca fara o repolitizare a societatii in ansamblul ei, schimbarea de directie este improbabila. Acceptarea rolului sporit al Consiliului European sau influenta exagerata a unor institutii mai curand informale, precum Eurogrupul, demonstreaza necesitatea de a trece de la principii democratice existente, la functionare democratica. Sunt necesare o noua utopie, drept motivare, si un proces lung de invatare a democratiei directe, asumate, participative. Din Romania, drumul se vede lung...

Cu toate acestea, pana astazi, Uniunea a aratat o capacitate ridicata de a traversa cu bine dificultatile aparute, in ciuda mesajelor apocaliptice pe care unii le transmit interesat. Batalia politica intre cei care ar dori o Europa a cetatenilor, sociala sau chiar accelerarea proiectului federativ si cei care promoveaza replierea nationalista continua insa. Gabriela Cretu

341.2 / L-96         I - 1281711
LUCA, Ala. Reglementarea migrației forței de muncă la nivel internațional și național : Studiu monografic / Ala Luca; red.-coord. : Dorul Olga . ─ Chişinău : Lira, 2018. - 180 p.

Antetitlu : MOLDCOOP, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM), Facultatea Business, Administrare și Drept, Departament Drept

Bibliogr. : p. 126-152

ISBN: 978-9975-3257-6-9TEZA http://www.cnaa.md/thesis/50114/


323.2 / R-30  II-715979
Terorism și contra-terorism în UE : Lecții din trecut / Laurențiu Rebega; Asistent de cercetare: Diana-Alexandra Filipescu . ─ Bucureşti : Mica Valahie, 2017. - 141 p. : fig., tab., graf.
Bibliogr. : p. 124-140
[Accesat la 19.02.2019]
Disponibil la:  https://bit.ly/2SHStdv

323.2 / R-30 iI-715981
REBEGA, Laurențiu. Terrorism and Counter-terrorism in the EU : Lessons from the Past / Laurențiu Rebega; Research assistant: Diana-Alexandra Filipescu . ─ Bucureşti : Mica Valahie, 2017. - 141 p. : fig., tab., graf. Bibliogr. : p. 124-140
ISBN: 978-606-738-066-8
ISBN: 978-606-738-067-5

Cartea scrisă de europarlamentarul român Laurențiu Rebega își propune să identifice felul în care terorismul în Europa s-a schimbat de-a lungul timpului și cele mai eficiente metode de combatere și prevenire.

 În acest sens, autorul prezintă 4 studii de caz care analizează terorismul de stânga, de dreapta, cel separatist și cel islamic în mai multe state membre ale UE, dar și metodele de combatere a terorismului la care au apelat aceste state. Spre final, cartea se axează pe identificarea și analizarea eforturilor UE de a combate și preveni terorismul.323.1 / R - 20  II-715983

REBEGA, Laurențiu. România din România și România din Uniunea Europeană : O încercare de a defini naționalismul în era globalizării / Laurențiu Rebega . ─ Bucureşti : Mica Valahie, 2018 - 201 p.
[Accesat la 18.02.2019]
ISBN: 978-606-738-069-9

342.5 / P - 29 , III-132943

Participarea civilă la procese decizionale : O trecere în revistă a standardelor și practicilor din statele membre ale Consiliului Europei / Elaborat de către Ivana Rozenzweigova și Vanja Skoric . ─ Strasbourg : Council of Europe, 2016. - 92 p.. - Bibliogr. : p. 69-77 [ Accesat la 12.03.2019]

Disponibil la : https://crjm.org/wp-content/uploads/2018/09/ECNL-Paper-WEB.pdf

Standardele de participare au evoluat pe parcursul ultimilor ani nu numai în Europa, ci și pe plan internațional. Prin urmare, această prezentare generală descrie standardele și principiile participării existente, prin referire la documentele-cheie adoptate de organismele Organizației Națiunilor Unite (ONU), precum și de convențiile internaționale și la documentele adoptate de Consiliul Europei, Uniunea Europeană și OSCE.

Prezentarea generală oferă exemple din diferite țări privind mecanisme și modele la nivel național (parlament, guvern, ministere), precum și la nivel regional și local, și prezintă exemple concrete din cadrul statelor membre ale Consiliului Europei. Aceste exemple au fost selectate în conformitate cu următoarele criterii:

 dacă mecanismele și inițiativele susțin participarea semnificativă, adică dacă există informații că acestea sunt eficiente în practică sau au potențialul de a fi eficace încazul în care sunt îndeplinite condițiile relevante;
 dacă acestea conţin unele abordări inovatoare;
 dacă acestea au potențialul de a servi ca modele și sunt transferabile;
 dacă există deja câteva lecții învățate în procesul de realizare a acestora;
 dacă acestea au potențialul de a contribui la participarea durabilă și pe termen mai lung, la parteneriat și dialog.

În cele din urmă, examinarea participării urmărește să faciliteze învățarea transfrontalieră și să sprijine Consiliul Europei în elaborarea de ghiduri care ar ajuta la oficializarea dreptului la participare, la consolidarea garanțiilor și ar contribui la organizarea la nivel național a proceselor de luare a deciziilor semnificative, eficiente și participative.


327 / C-37    I - 1275168       
CEBOTARI, Svetlana. Interesele geostrategice ale Federaţiei Ruse în spaţiul est-european  : Monografie / Svetlana Cebotari; Red. şt. : Igor Sofronescu . ─ Chișinău : Academia Militară a Forțelor Armate "Alexandru cel Bun", 2016. - 264 p.  Bibliogr. la sfârşitul cap.

ISBN: 978-9975-3048-5-6


327 C - 37I-1281203

Scopul lucrării rezidă în cercetarea intereselor geostrategice ale Federației Ruse în contextul formării noii arhitecturi geopolitice. Scopul cercetării presupune realizarea următoarelor obiective: analiza istoriografiei cercetării intereselor geostrategice ale Federației Ruse în literatura occidentală de specialitate și din spațiul postsovietic, inclusiv cea din Republica Moldova; analiza aspectelor teoretico-metodologice ale fenomenului intereselor geostrategice ale Federației Ruse în contextul formării noii arhitecturi geopolitice; reliefarea relației ,,interes geostrategic-arhitectură geopolitică’’; determinarea ,,noii arhitecturi geopolitice a spațiului est-european’’; reliefarea interesului geostrategic al Federației Ruse în procesul realizării politicii externe în spațiul est-european; identificarea dimensiunilor corelative ale intereselor Federației Ruse în spațiul est-european în contextul transformărilor geopolitice; determinarea dimensiunilor strategiilor de realizare a intereselor geostrategice ale Federației Ruse în spațiul est-european, inclusiv în Republica Moldova. 

CEBOTARI, Svetlana The Russian Federation's Geostrategical Interests in the Context of Formation of the New Geopolitical Architecture [Text tipărit] : Monography / Svetlana Cebotari; Red. : Veaceslav Boliev . ─ Chişinău : Military Academy of Armed Forces "Alexandru cl Bun", 2018. - 200 p.
 Bibliogr. : p. 137-167. - Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.
 ISBN: 978-9975-3174-3-6

The purpose of the study involves the following objectives: historiographical analysis of the geostrategic interests of the Russian Federation in Western literature, and in the scientific literature of post-soviet space, including the Republic of Moldova; analysis of the theoretical and methodological aspects of the phenomenon geostrategic interests of the Russian Federation in the context of the formation of a new geopolitical architecture; consideration of the correlation ,,geostrategic interests - geopolitical architecture"; definition of a ,,new geopolitical architecture of the East-European space"; analyzes of geostrategic interests of Russian Federation in the East- European space in the context of implementation of its foreign policy; identification of the relationship of interests of the Russian Federation in the East-European space in the context of geopolitical transformations; the identification of strategies for the implementation of geo-strategic interests of the Russian Federation in the East- European space, including the Republic of Moldova. 


 34(478) / I - 69 I-1281231

Integrare prin cercetare și inovare, conf. șt. (2018; Chişinău)

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională "Integrare prin cercetare şi inovare", 8-9 noiembrie 2018 [Text tipărit] : Rezumate ale comunicărilor : Științe juridice / com. de org. : Gheorghe Ciocanu [et al.] ; Universitatea de Stat din Moldova . ─ Chişinău : CEP USM, 2018. - 398 p.

 Din cuprins: 

Lilia GRIBINCEA Regimul juridic al contractului de credit pentru consumatori în Uniunea Europeană
 • Valeriu BABĂRÂ Regimul conflictual al contractelor de transport de mărfuri în concepţia Regulamentului Roma I
 • Natalia ZAMFIR Analiza juridică a impactului proiectului de extindere hidroenergetică asupra ecosistemului transfrontalier nistrean
 • Violeta COJOCARU, Elena CIOCHINA Academia de Studii Economice din Moldova  Sănătatea publică şi dezvoltarea durabilă în contextul Acordului de asociere ale UE şi Republicii Moldova
 • Augustina ŞIMAN  Dumitru MELNIC  Interpretarea dreptului de stabilire primar al persoanelor  juridice în j urisprudenţa Curţii de Justiţie Europene
 • Aurel Octavian PASAT  Universitatea de Stat „B.P. Haşdeu " Cahul  Influenţa jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie în dezvoltarea dreptului european al mediului
 • Daniela ŢURCAN, Ludmila BELIBAN-RAŢOI  Reformarea statutului minorilor în dreptul civil: o tendinţă europeană sau o necesitate obiectivă
 • Alina ŞAVGA  Violenţa în familie: de Ia tradiţie spre faptă incriminată
352 / I-88        II-716772

JUC, Victor; CEACÎR, Irina Cultura organizaţională în contextul modernizării administraţiei publice locale: abordare politologică / Victor Juc, Irina Ceacîr . ─ Chişinău : Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, 2018. - 240 p.. - Bibliogr. : p. 218-239 [ Accesat la 25.03.2019]
ISBN: 978-9975-3043-9-9

Teza - Disponibil la : http://www.cnaa.md/files/theses/2018/53945/irina_ceacir_thesis.pdf

Obiective trasate: a realiza analiza istoriografică complexă a cercetărilor științifice naționale și străine; a reliefa reperele conceptual-teoretice și metodologice de cercetare a culturii organizaționale în cadrul autorităților administrației publice; a identifica caracteristicile structural-funcționale ale administrației publice locale din unele țări ale Uniunii Europene; a analiza interconexiunea relațiilor politico-administrative și culturii organizaționale a administrației publice locale pentru stabilirea plafoanelor admisibile de ingerință a factorului politic în administrația publică locală; a cerceta evoluția culturii organizaționale a autorităților administrației publice locale în Republica Moldova; a supune investigațiilor științifice cultura organizațională prin evaluarea directă a angajaților și prin analiza cercetărilor sociologice.
Valoarea aplicativăa lucrării se identifică prin elaborarea unui studiu cu valențe fezabile care se manifestă prin prezentarea informației funcționarilor publici despre importanța consolidării unei culturi organizaționale puternice care să înrădăcineze elemente definitorii, dar să fie flexibilă la capitolul modernizări, în vederea satisfacerii interesului general al societății și nu în detrimentul cetățenilor; informarea opiniei publice cu noile tendințe de modernizare a administrației publice, preluate din practicile bune ale țărilor Uniunii Europene.

Cuprins

1. ASPECTE ISTORIOGRAFICE ȘI ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE ALE CULTURII ORGANIZAŢIONALE ÎN CADRUL MODERNIZĂRII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
1.1. Istoriografia proceselor de formare și evoluție a culturii organizaționale la nivelul autorităților administrației publice locale
1.2. Repere conceptuale și teoretico-metodologice de investigație a culturii organizaţionale în structurile administrației publice locale
2. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ÎN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE: GENERAL ȘI PARTICULAR
2.1. Dimensiuni europene ale culturii organizaționale în administrația publică locală
2.2. Interconexiunea relațiilor politico-administrative și culturii organizaționale a administrației publice locale
3.EVOLUȚIA CULTURII ORGANIZAȚIONALE ÎN CONTEXTUL MODERNIZĂRII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE DIN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Aspecte generale privind evoluţia culturii organizaţionale a administraţiei publice locale în Republica Moldova
3.2.Particularități ale culturii organizaționale în cadrul autorităților administrației publice locale


94 / M-97 I-1281045


MUSTEAȚĂ, Sergiu Noi despre vecini şi vecinii despre noi  : Manualele de istorie în Republica Moldova, România şi Ucraina / Sergiu Musteaţă . ─ Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2018. - 252 p. : fotogr., tab.

Bibliogr. : p. 209-245


ISBN: 978-606-537-397-6

Sergiu Musteaţă, autorul volumului, spune că intenţia lui a fost de a face o analiză comparativă "noi şi vecinii sau noi despre vecini şi vecinii despre noi pentru a atrage atenţia asupra unei mari probleme - ce înseamnă relaţia între oameni, relaţia între vecini, dar şi indiferenţa politicului faţă de această problemă".

"În unele manuale, discursul este în continuare agresiv şi este contrar recomandărilor Consiliului Europei, UNESCO, pentru ca statele membre ale acestor organizaţii să se dezică, să se distanţeze de discursul de ură, să acorde o atenţie mai mare abordării umaniste a ceea ce înseamnă formarea cetăţenilor şi educaţia toleranţei, respectului, unul faţă de altul, şi cunoaşterea mai bună între oameni, între grupuri", a spus autorul.

"Istoria este considerată, în majoritatea țărilor, o disciplină fundamentală pentru promovarea dezvoltării intelectuale și crearea identității culturale, sociale și naționale. Istoria contribuie la dezvoltarea acelor abilități și competențe care pregătesc elevii și studenții pentru cetățenia activă a unei societăți democratice. Este adevărat că istoria ne ajută să dezvoltăm abilități critice, să înțelegem dimensiunile istorice ale prezentului și să vedem asemănările și deosebirile dintre culturi, etnii și civilizații. Cu toate acestea, istoria ca știință socială și ca disciplină școlară este extrem de politizată, să ne amintim dictonul orwellian: “Cine controlează trecutul controlează viitorul; cine controlează prezentul controlează trecutul”.
În Europa Centrală și de Vest, problema depolitizării disciplinelor școlare a avut întotdeauna o rezonanță considerabilă. Numeroase studii au fost publicate în legătură cu acest subiect, oferind comparații între diferite țări și perioade istorice. În Europa de Est, cultura depolitizării învățământului, în special a disciplinei istoria, nu a evoluat în mod substanțial. Analiza noastră se va axa pe trei exemple – Republica Moldova (RM), Ucraina și România. În perioada sovietică, procesul de scriere a istoriei și a manualelor școlare a fost dominat de ideologia marxist-leninistă, ceea ce a atras după sine interpretarea tendențioasă și chiar invenția faptelor istorice. Istoria a fost folosită pentru a acuza, a defăima sau a justifica; a fost folosită repetat ca instrument de mobilizare în lupta politică, pentru a controla masele.
Prăbușirea regimurilor totalitare a creat oportunități pentru aceste trei țări de a construi societăți democratice și de a revitaliza și a rescrie istorii naționale, proces pe care K. Jenkins l-a abordat în cartea sa. Majoritatea transformărilor care au avut loc în aceste societăți au fost influențate inițial de mișcările naționale și, în unele cazuri, au provocat conflicte între grupurile etnice. Etnicitatea creează frontiere; în contrast, Europa de astăzi, în general, tinde să deschidă granițele, și nu să ridice altele noi.    "                                            
 Sergiu Musteață


346.5 / K - 24КАРАГАНЧУ, Анатолий Владимирович; КНЯЗЕВА, Ирина Конкурентная политика в предотвращении ограничительной деловой практики и антиконкурентной государственной помощи : опыт и практика Европейского Союза = Competition policy in preventing restrictive business practices and anticompetitive state aid : experience and practice of the European Union : Монография / Анатолий Караганчу, Ирина Князева . ─ Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2017. - 232 p. : tab., fot.

Antetitlu : Новосибирский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет

Bibliogr. : 224-231

ISBN: 978-5-4437-0739-6

ISBN: 978-5-7782-3468-0

Монография представляет в систематизированном виде триаду «научные теории - нормативная институализация - правопримене­ние». Впервые в комплексном виде изложено не только теоретическое обоснование ограничительной целесообразности государственной по­мощи (преференций) для целей развития конкуренции, но и политика Евросоюза в области контроля за ее оказанием. Особое внимание уде­лено вопросам оценки эффективности реализуемой конкурентной по­литики и результативности деятельности конкурентного ведомства. В работе широко приведен опыт зарубежных стран, в том числе чле­нов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Монография - это плод научной работы ученых раз­ных стран - Молдовы, России, Румынии. Генеральная концепция, науч­ное руководство и координация работы: Карагсшчу Анатолий - профес­сор, доктор экономических наук (университет Lucian Blaga, Румыния)


341.2 / S - 90    IV-59831 

Studiu privind educația incluzivă în Europa și în Republica Moldova : acomodarea rezonabilă, accesul la educație și nediscriminarea = Study on inclusive education in Europe and in the Republic of Moldova : reasonable accommodation, access to education and non-discrimination / Elaborat de Frédérique Ast . ─ Chişinău : Consiliul Europei, 2018. - 55 p. [Accesat la 18.03.2019]
Antetitlu : Proiectul comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei ”Susținerea eforturilor naționale în prevenirea și combaterea discriminării în Rep. Moldova”, parte a programului Parteneriat pentru Buna Guvernare

Disponibil la : 
https://rm.coe.int/studiu-privind-educatia-incluziva/1680932032
https://rm.coe.int/study-on-inclusive-education/1680932033


Scopul acestui raport este de a identifica unele dintre deficiențele actuale și obstacolele rămase cu care se confruntă Republica Moldova în procesul de transformare oferite de standardele internaționale și europene. Acesta este comandat de Consiliul Europei în cadrul proiectului comun CE și UE „Susținerea eforturilor naționale privind prevenirea și combaterea discriminării în Moldova”. Studiul se bazează atât pe cercetarea documentară, cât și pe o misiune de cunoaștere desfășurată la Chișinău.

Acest raport descrie mai întâi standardele internaționale și europene referitoare la învățământul nediscriminatoriu și incluziv (Capitolul I) și oferă exemple de bune practici existente în mai multe țări europene ( Capitolul II). 
Acesta examinează apoi cadrul juridic actual aplicabil în Republica Moldova, precum și lacunele și deficiențele rămase în ceea ce privește punerea sa în aplicare ( Cap. III). 
Studiu se încheie cu un set de recomandări (Cap. IV).


352 / F -98     IV-59859
FURDUI, Viorel; OSADCI, Alexandru; RUSU, Viorel Situația democrației locale și gradului de implementare a documentelor de politici în domeniul descentralizării din Republica Moldova [Text tipărit] : Raport de monitorizare / Viorel Furdui, Alexandru Osadci, Viorel Rusu . ─ Chişinău : [S. n. ], 2018. - 78 p. : tab.

ISBN: 978-9975-3227-0-6
Scopul prezentului raport este de a scoate în evidență și de a analiza principalele probleme și restanțe acumulate în ultima perioadă de timp, ale procesului de descentralizare și consolidare a autonomiei locale din Republica Moldova, prin prisma experienței acumulate și implicării plenare directe a autorilor în toate procesele ce au loc în acest domeniu, precum și prin monitorizarea realizării implementării principalelor documente de politici naționale și angajamente internaționale asumate de autoritățile Republicii Moldova
Mai mult/versiunea online 
https://cpescmd2.blogspot.com/2018/05/bv-situatia-democratiei-locale-si.html

341.2 / З-40  II-716293
 
Защита прав человека, научно-практическая конференция, 26 октября 2017 г. / Редкол. : Аникин Владимир [et al.] . ─ Комрат : Institutul pentru Democraţie, 2018. - 528 p. : tab

Права человека – величайшее достижение мировой цивилизации, главный критерий демократического общества. Однако для того, чтобы построить современное правовое общество, необходимо изучать права человека и им необходимо обучать. Именно этому была посвящена ....  https://cpescmdlib.blogspot.com/2019/02/inrari-noi-protectia-drepturilor-omului.html

341.2 / R - 77 III-132871

Cooperare juridică internațională : 50 de tratate internaționale la care Republica Moldova este parte /
Coord. ediției : Mihai Poalelungi [et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2018 - 796 p.
[Accest 27.02.2019]
ISBN: 978-9975-57-255-2


Cele 50 de tratate internaționale la care Republica Moldova este parte incluse în volumul dat cuprind....  https://cpescmdlib.blogspot.com/2019/02/intrari-noi-cooperare-juridica.html


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti