Faceți căutări pe acest blog

CoE: e- publicații - Învățământul superior pentru diversitate, incluziune socială și comunitate - Un imperativ democratic


Higher education for diversity, social inclusion and community - A democratic imperative = Învățământul superior pentru diversitate, incluziune socială și comunitate - Un imperativ democratic  / Seria educație superioară a Consiliului Europei nr. 22. - August, 2018. - [Accesat 7 martie 2019]. - 256 p.

Disponibil la: https://rm.coe.int/higher-education-for-diversity-16x24-web/16808e4a7a

Acest volum își propune să devină un angajament față de o cultură a democrației prin educație.
Cartea este împărțită în trei părți principale. Prima secțiune - "Democrația, cunoașterea și incluziunea față de politica post-adevăr - Reafirmând principiile învățământului superior" - face un argument puternic pentru importanța continuă a educației și cercetării superioare pentru societatea modernă.
Cea de-a doua secțiune se axează pe instituțiile de învățământ superior și pe nevoia de campusuri incluzive și diferite.
A treia secțiune se referă la îmbunătățirea includerii refugiaților și a imigranților.
Relația dintre învățământul superior, instituțiile și comunitățile locale este acoperită de a patra secțiune.

"Societățile europene se confruntă cu provocări, iar învățământul superior trebuie să joace un rol-cheie în atingerea acestora, și este o parte a misiunii democratice a învățământului superior pentru a răspunde așteptărilor acestor societăți în acest sens"afirmă Snežana Samardžić-Marković, director General pentru Democrație a Consiliului Europei.

Autorii speră ca, diversele capitole cuprinse în acest volum vor inspira acțiuni, și vor prezenta interes pentru diferite subiecte de discuții. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti