Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Aprilie 2016

327 A-18 ,  I-1267155 

Acorduri de asociere ale Republicii Moldova : compatibilități și diferențe  / coord. ed. : Victor Juc; red. : Tamara Osmochescu . ─ Chișinău : [s. n.] , 2015 . - 98 p. . - Bibliogr. Bibliogr. : p. 97-98

Antetitlu : Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei

ISBN: 978-9975-9742-9-5


341.2 / I-69     ,I-1267541

 Conferința Internațională Științifico-Practică "Integrarea Republicii Moldova și Ucrainei in UE : Aspectul juridic" : 6-7 noiembrie 2015 / com. org. : V. Bujor (preș.), ...[et al.] . ─ Chişinău : [s. n.] , 2015. - 312 p.

Antetitlu : Institutul de Cercetăti Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei ; Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată ; Universitatea Slavonă

Bibliogr. Bibliogr. la sf. art.

ISBN: 978-9975-3090-3-5 339.5 / K-65   II-708019


КОНСТ, Уве Экспортируй успешно в Европейский Союз : Практическое руководство для малых и средних предприятий Республики Молдова / Уве Конст . ─ Кишинeв : [ s. n. ] , 2015.  - 44 р. - (Biblioteca IDIS "Viitorul").

Bibliogr. Bibliogr.: p. 39-41

В данном руководстве можно найти необходимую информацию,относящуюся к практическим аспектам экспорта: идентификация рынков в ЕC, Kоговоры о купле --пролаже ,методы оплаты и гарантии выплат,   финансирование,   разрешения /авторизацnn,  станларты и т д
339.5 / T-60    ,  II-708017

ТОРНЯ, Ион. Соглашение о создании Зоны Углубленной и Всесторонней Свободной Торговли между РМ и ЕС : Руководство-информация для сельхозпроизводителей / Ион Торня . ─ Кишинев : [ s. n. ] , [ 2015].  - 32 р. - (Biblioteca IDIS "Viitorul").
Bibliogr. Bibliogr.: p. 32
           
           341.217(4), I-1267089

ŢARĂLUNGĂ, Victoria .Drept instituţional al Uniunii Europene / Victoria Ţarălungă ,Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de Drept. ─ Bălţi : [s. n.] , 2014. - 122 p.. - Bibliogr. Bibliogr. : la sf. cap.


ISBN: 978-9975-132-21-3

           
341.217(4), I-1267052          

ŢARĂLUNGĂ, Victoria. Curriculum la unitatea de curs Drept instituţional al Uniunii Europene / Victoria Ţarălungă . ─ Bălţi : [s. n.] , 2014. - 22 p. : tab.


 

347.7 / S-78    , I-1267085

SPATARI, Mariana. Curriculum la unitatea de curs Drept comunitar al afacerilor / Spatari Mariana . ─ Bălţi : [ s. n. ] , 2014. - 16 p.

Antetitlu : Universitatea de Stat "Alecu Russo"din Bălţi

ISBN: 978-9975-132-17-6

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti